Chemioterapia wysokodawkowa i przeszczepienie komórek krwiotwórczych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z rozpoznanym mięsakiem Ewinga z przerzutami

Cel przeglądu

Poszukiwaliśmy dowodów na to, czy łączne stosowanie wysokodawkowej chemioterapii i autologicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych (dożylnego przetoczenia komórek macierzystych pobranych wcześniej od pacjenta w celu odbudowy szpiku kostnego) umożliwiło przeżycie wolne od zdarzeń niepożądanych, ogólne przeżycie, życie lepszej jakości lub zatrzymanie postępowania choroby lepiej niż konwencjonalna chemioterapia u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z pierwotnym mięsakiem Ewinga z przerzutami (rak, który w momencie rozpoznania rozprzestrzenił się na inne części ciała). Szukaliśmy również informacji na temat działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku tych zabiegów.

Wprowadzenie

Mięsak Ewinga jest nowotworem, który zwykle występuje w kościach i tkankach miękkich u dzieci i młodych dorosłych. Chorzy na mięsaka Ewinga z przerzutami w momencie rozpoznania mają niewielkie szanse na przeżycie. Mniej niż 30% osób dotkniętych chorobą przeżywa ponad 5 lat. Osoby z pojedynczymi przerzutami do płuc mają większe szanse na przeżycie (50% osób żyje ponad 5 lat). Obecne leczenie polega na stosowaniu chemioterapii wielolekowej w połączeniu z metodami chirurgicznymi, radioterapią lub oboma tymi podejściami. Osoby te potrzebują ulepszonego leczenia.

Przeprowadziliśmy ten przegląd, aby dowiedzieć się, czy chemioterapia wysokodawkowa w połączeniu z autologicznym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych może przyczynić się do poprawy przeżycia u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z mięsakiem Ewinga z przerzutami w momencie rozpoznania, w porównaniu z konwencjonalną chemioterapią.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy jedno badanie (267 uczestników ze 144 ośrodków międzynarodowych na przestrzeni 15 lat), w którym porównano łączne stosowanie wysokodawkowej chemioterapii i autologicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych ze stosowaniem konwencjonalnej chemioterapii i napromieniania całego płuca u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z mięsakiem Ewinga z przerzutami do płuc w momencie rozpoznania.

Kluczowe wnioski

U młodych osób z mięsakiem Ewinga z przerzutami do płuc w chwili rozpoznania, dowody o niskiej wiarygodności pochodzące z jednego badania nie wykazały wyraźnej różnicy między grupami leczenia w zakresie przeżycia wolnego od zdarzeń niepożądanych. Nie było dostępnych danych dotyczących ogólnego przeżycia, umożliwienia życia lepszej jakości, działań niepożądanych, ani zatrzymania postępowania choroby. Nie znaleźliśmy żadnych badań dotyczących dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z mięsakiem Ewinga, u których w momencie rozpoznania występowały przerzuty w miejscach innych niż płuca. Do wyciągnięcia konkretnych wniosków konieczne są badania wysokiej jakości.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska.

Jak aktualne są te dane

Dane naukowe są aktualne do stycznia 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Luka Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information