شیمی‌درمانی با دوز بالا و پیوند سلول‌های خون‏ساز در کودکان، نوجوانان، و جوانان مبتلا به سارکوم یوئینگ متاستاتیک در زمان تشخیص

سوال مطالعه مروری

به دنبال شواهدی بودیم که شیمی‌درمانی با دوز بالا همراه با پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ (اینفیوژن داخل-وریدی سلول‌های بنیادی که قبلا از بیمار جمع‌آوری شده تا دوباره به مغز استخوان برگردانده شوند)، بقای بدون رویداد، شانس بقای کلی، شانس بقای تعدیل شده بر اساس کیفیت و شانس بقای بدون پیشرفت بیماری را در مقایسه با شیمی‌درمانی در کودکان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان مبتلا به سارکوم یوئینگ متاستاتیک اولیه (سرطانی که در زمان تشخیص به دیگر نقاط بدن گسترش یافته) بهبود بخشید یا خیر. هم‌چنین به دنبال عوارض جانبی ناشی از این درمان‌ها بودیم.

پیشینه

سارکوم یوئینگ، توموری است که معمولا در استخوان و بافت نرم کودکان و بزرگسالان جوان رخ می‌دهد. افراد مبتلا به سارکوم یوئینگ متاستاتیک در هنگام تشخیص شانس کمی برای بقا دارند. کمتر از 30% از افراد مبتلا، پس از پنج سال زنده می‌مانند. مبتلایان به فقط متاستازهای ریه، شانس بیشتری برای بقا دارند (50% شانس بقا پس از پنج سال). درمان فعلی آن شامل شیمی‌درمانی چند‌‌-دارویی به همراه جراحی، پرتودرمانی، یا هر دو، است. بهبود درمان در این افراد ضروری است.

این مرور را ترتیب دادیم تا دریابیم که انجام شیمی‌درمانی با دوز بالا، همراه با پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ، در مقایسه با شیمی‌درمانی متداول، می‌تواند به بهبود شانس بقا در کودکان، نوجوانان و جوانان مبتلا به سارکوم یوئینگ متاستاتیک در زمان تشخیص کمک کند یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

یک مطالعه (267 شرکت‌کننده، در یک دوره 15 ساله، از 144 مرکز بین‌المللی) را شناسایی کردیم که به مقایسه شیمی‌درمانی با دوز بالا به همراه پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ با شیمی‌درمانی متداول و پرتودرمانی کل ریه در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوانان مبتلا به سارکوم یوئینگ با متاستازهای ریوی در زمان تشخیص پرداختند.

نتایج کلیدی

در افراد جوان مبتلا به سارکوم یوئینگ با متاستاز ریوی در زمان تشخیص، شواهدی با قطعیت پائین از یک مطالعه، هیچ تفاوت بارزی را میان گروه‌های درمانی در شانس بقای بدون رویداد نشان نداد. هیچ اطلاعاتی در مورد شانس بقای کلی، شانس بقای تعدیل شده بر اساس کیفیت، عوارض جانبی یا شانس بقای بدون پیشرفت بیماری وجود نداشت. هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان مبتلا به سارکوم یوئینگ پرداخته باشد که در زمان تشخیص دچار متاستاز به دیگر نقاط علاوه بر ریه‌ها شده باشند. پیش از نتیجه‌گیری قطعی، باید پژوهش‌های بیشتر و با کیفیت بالا انجام دهیم.

قطعیت شواهد

سطح قطعیت شواهد پائین بود.

شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

‌شواهد تا ژانویه 2020 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در افراد مبتلا به سارکوم یوئینگ با متاستازهای اولیه در نقاطی غیر از ریه‌ها، در حال حاضر شواهدی از RCTها یا CCTها برای تعیین اثربخشی HDC همراه با AHCT، در مقایسه با شیمی‌درمانی متداول وجود ندارد.

بر اساس شواهدی با قطعیت پائین حاصل از یک مطالعه (267 شرکت‌کننده)، ممکن است هیچ تفاوتی در شانس بقای بدون رویداد میان کودکان، نوجوانان و جوانان مبتلا به سارکوم یوئینگ با متاستازهای ریوی اولیه که HDC را همراه با AHCT دریافت می‌کنند و کسانی که با شیمی‌درمانی متداول همراه با WLI درمان می‌شوند، وجود نداشته باشد.

انجام پژوهش‌های‌بیشتر با کیفیت بالا مورد نیاز است. نتایج برای مطالعه EuroEwing 2008R3 پیش‌بینی شده، که در آن تاثیرات انجام HDC با ترئوسولفان (treosulfan) و ملفالان (melphalan) و به دنبال آن AHCT بر شانس بقا، در افراد مبتلا به سارکوم یوئینگ با بیماری متاستاتیک به استخوان، دیگر نقاط، یا هر دو، مورد بررسی قرار گرفت. دستیابی به مطالعاتی با کیفیت بالا، در گروهی از افراد مبتلا به سارکوم نادر، نیازمند حضور طولانی‌-مدت، چند‌-مرکزی و بین‌المللی شرکت‌کنندگان است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سارکوم‌های یوئینگ (Ewing sarcomas)، تومورهای تو-پُر (solid) استخوان و بافت نرم هستند، که معمولا کودکان، نوجوانان و جوانان را درگیر می‌کنند. بروز این بیماری حدود سه مورد در هر یک میلیون نفر در سال است، که بیشترین بروز آن در 12 سالگی مشاهده می‌شود. بیماری متاستاتیک، میان 20% تا 30% از افراد تشخیص داده شده، و معمولا در ریه‌ها، استخوان‌، مغز استخوان، یا ترکیبی از آنها دیده می‌شود. وجود بیماری متاستاتیک در زمان تشخیص (بیماری متاستاتیک اولیه)، مهم‌ترین عامل در پیش‌آگهی نامطلوب بوده، و با شانس بقای پنج-سال کمتر از 30% همراه است. انجام پیوند سلول‌های خون‏ساز اتولوگ‌ (autologous haematopoietic cell transplantation; AHCT) پس از شیمی‌درمانی با دوز بالا (high-dose chemotherapy; HDC)، در تومورهای تو-پُر مختلف با پیش‌آگهی‌های نامطلوبی در کودکان، نوجوانان و جوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین، به عنوان درمان نجات (rescue) پس از پرتودرمانی چند-کانونی متاستازها مورد استفاده قرار گرفته است. فرض بر این است که رژیم‌های HDC ممکن است بر مقاومت در برابر شیمی‌درمانی استاندارد چند‌-دارویی غلبه کرده و نرخ بقا را بهبود بخشد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات انجام شیمی‌درمانی با دوز بالا همراه با پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ، در مقایسه با شیمی‌درمانی متداول در بهبود بقای بدون رویداد (event-free survival)، بقای کلی (overall survival; OS)، بقای تعدیل شده بر اساس کیفیت (quality-adjusted survival)، و بقا بدون پیشرفت بیماری در کودکان، نوجوانان و جوانان مبتلا به سارکوم یوئینگ متاستاتیک اولیه و تعیین سمیّت این درمان.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ خلاصه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی بزرگ مرتبط با سرطان و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام را تا ژانویه 2020 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین فهرست منابع مقالات وارد شده و مقالات مروری را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) یا کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) (تاریخی) را وارد کردیم که به مقایسه اثربخشی HDCT و AHCT با شیمی‌درمانی متداول در کودکان، نوجوانان و جوانان (کمتر از 30 سال در زمان انجام بیوپسی تشخیصی) مبتلا به سارکوم یوئینگ متاستاتیک اولیه پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد نظر کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

یک RCT را شناسایی کردیم که تاثیرات HDC را با AHCT در برابر شیمی‌درمانی متداول با پرتودرمانی کل ریه (whole lung irradiation; WLI) در افراد مبتلا به سارکوم یوئینگ بررسی کردند که در زمان تشخیص فقط به ریه‌ها متاستاز داده بود. فقط تعدادی از شرکت‌کنندگان واجد شرایط بودند (N = 267: گروه HDC همراه با AHCT برابر با N = 134؛ گروه کنترل عبارت بود از N = 133).

ممکن است هیچ تفاوتی در بقای بدون رویداد میان دو گروه درمانی وجود نداشته باشد (نسبت خطر (HR): 0.83؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.59 تا 1.17؛ شواهد با قطعیت پائین). به دلیل محدودیت‌های مطالعه و عدم-دقت، سطح کیفیت هر پیامد را یک درجه کاهش دادیم. دو پیامد بقای کلی و سمیّت برای شرکت‌کنندگان واجد شرایط این مرور به‌طور جداگانه گزارش نشدند، در حالی که شانس بقای تعدیل شده بر اساس کیفیت و شانس بقای بدون پیشرفت بیماری، اصلا گزارش نشدند. هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان مبتلا به سارکوم یوئینگ را همراه با متاستازها به دیگر نقاط بررسی کرده باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information