Czy interwencje, których celem jest zapobieganie paleniu ukierunkowane na młodzież rdzennie amerykańską są skuteczne w przypadku zapobiegania palenia lub stosowania innych wyrobów tytoniowych?

W populacjach rdzennych Amerykanów liczba palaczy nie zmniejszyła się tak, jak w szerszej społeczności wokół nich. Młode osoby w dalszym ciągu obciążone są szczególnym ryzykiem rozpoczęcia palenia. Związane z tym szkody dla zdrowia są nieakceptowalne. W niniejszym przeglądzie stwierdzono brak dostatecznej liczby opublikowanych badań oceniających programy ukierunkowane na zapobieganie rozpoczęcia stosowania tytoniu wśród rdzennie amerykańskiej młodzieży. Informacje pochodzące z dwóch badań, które obejmował przegląd (w sumie 1505 uczestników w społecznościach rdzennych Amerykanów), nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do tego, czy programy zapobiegania paleniu tytoniu w rdzennych populacjach powstrzymują młodzież z tych grup przed paleniem lub używaniem tytoniu innego niż przeznaczony do palenia. Niniejszy przegląd podkreśla brak danych oraz konieczność przeprowadzenia dalszych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Bartłomiej Matulewicz Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information