Ćwiczenia elektromechaniczne w poprawie funkcji kończyn górnych i zmniejszeniu niepełnosprawności po udarze mózgu

Pytanie przeglądu

Celem przeglądu jest ocena skuteczności ćwiczeń elektromechanicznych rąk lub ze wsparciem robota rehabilitacyjnego w poprawie funkcjonowania kończyn górnych u osób, które przebyły udar mózgu.

Wprowadzenie

Ponad dwie trzecie osób po udarze mózgu ma trudności z powodu gorszej funkcji rąk, co może ograniczać ich zdolności do wykonywania czynności codziennych, zmniejszać wydajność, ograniczać aktywności społeczne oraz wiązać się z obciążeniem ekonomicznym. W ćwiczeniach elektromechanicznych rąk lub ze wsparciem robota rehabilitacyjnego stosowane są specjalistyczne urządzenia wspomagające rehabilitację barków, łokci i dłoni. Jednak nie jest do końca jasna rola ćwiczeń elektromechanicznych rąk lub ze wsparciem robota rehabilitacyjnego w poprawie funkcji kończyny górnej po udarze.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 45 badań (z udziałem 1619 pacjentów), przeprowadzonych do stycznia 2018 r., które zostały uwzględnione w niniejszym przeglądzie. W badaniach uwzględniono 24 różne urządzenia elektromechaniczne. Celem badań było porównanie ćwiczeń ręki ze wsparciem robota rehabilitacyjnego i urządzeń elektromechanicznych z innymi zabiegami. Uczestnicy mieli od 21 do 80 lat, czas trwania badań wynosił od 2 do 12 tygodni, liczba uczestników wynosiła od 8 do 127, a główny wynik (aktywność w życiu codziennym: najważniejsza mierzona zmienna docelowa) różnił się pomiędzy badaniami włączonymi do przeglądu.

Główne wyniki

Ćwiczenia elektromechaniczne rąk oraz ze wsparciem robota rehabilitacyjnego poprawiły aktywności codzienne oraz funkcję i siłę mięśni kończyny górnej objętej niedowładem. Działania niepożądane, takie jak ból i urazy, opisywano bardzo rzadko. Urządzenia te mogą być więc stosowane jako narzędzia rehabilitacyjne. Niestety nadal nie wiadomo kiedy i jak często powinny być one używane.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była wysoka.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information