درمان الکترومکانیکی کمکی برای بهبود عملکرد بازو و ناتوانی پس از سکته مغزی

سوال مطالعه مروری

بررسی تاثیرات آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی برای بهبود عملکرد بازو در افرادی که دچار سکته مغزی شده‌اند.

پیشینه

بیش از دو سوم افرادی که دچار سکته مغزی شده‌اند، مشکلاتی را در رابطه با کاهش عملکرد بازو دارند، که می‌تواند توانایی فرد را برای انجام فعالیت‌های روزمره محدود کند، بهره‌وری را کاهش دهد، میزان فعالیت‌های اجتماعی را محدود کند و منجر به بار (burden) اقتصادی شوند. آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی، برای کمک به توانبخشی در حمایت از حرکات شانه، آرنج یا دست از ماشین آلات تخصصی استفاده می‌کند. با این حال، نقش آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی برای بهبود عملکرد بازو پس از سکته مغزی نامشخص است.

ویژگی‌های مطالعه

ما 45 کارآزمایی (شامل 1619 شرکت‌کننده) را تا ژانویه 2018 شناسایی و وارد این مرور کردیم. بیست‌وچهار دستگاه الکترومکانیکی مختلف در کارآزمایی‌ها توصیف شدند، که در آنها آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی با انواع دیگر مداخلات مقایسه شدند. شرکت‌کنندگان بین 21 و 80 ساله بودند، مدت زمان کارآزمایی‌ها در بازه زمانی دو تا 12 هفته، اندازه کارآزمایی‌ها بین هشت و 127 شرکت‌کننده بود، و پیامد اولیه (فعالیت‌های زندگی روزمره: مهم‌ترین متغیر هدف اندازه‌گیری شد) بین کارآزمایی‌های وارد شده متفاوت بود.

نتایج کلیدی

آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی، فعالیت‌های زندگی روزمره را در افراد پس از سکته مغزی و عملکرد و قدرت عضلات بازوی آسیب دیده را بهبود بخشید. حوادث جانبی مانند آسیب‌ها و درد به ندرت توصیف شدند، این دستگاه‌ها می‌توانند به عنوان یک ابزار توانبخشی به کار گرفته شوند، اما هنوز نمی‌دانیم که آنها چه وقت یا تا چه اندازه باید استفاده شوند.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد بالا بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

افرادی که پس از سکته مغزی، آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی دریافت می‌کنند، ممکن است فعالیت‌های زندگی روزمره خود، عملکرد بازو و قدرت عضلانی بازو در آنان بهبود یابد. با این حال، با وجود کیفیت بالای شواهد، نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا تفاوت‌هایی بین کارآزمایی‌ها در: شدت، مدت و مقدار درمان، نوع درمان و ویژگی‌های شرکت‌کنندگان و معیارهای استفاده شده وجود داشت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

دستگاه‌های آموزشی بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی در توانبخشی استفاده می‌شوند و ممکن است به بهبود عملکرد بازو پس از سکته مغزی کمک کنند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی در بهبود فعالیت‌های روزمره زندگی، عملکرد بازو و قدرت عضلانی بازو در افراد پس از سکته مغزی. مقبولیت و ایمنی درمان را نیز ارزیابی کردیم.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه استروک در کاکرین (آخرین جست‌وجو ژانویه 2018)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ (کتابخانه کاکرین 2018، شماره 1)؛ MEDLINE (از 1950 تا ژانویه 2018)؛ Embase (از 1980 تا ژانویه 2018)؛ CINAHL (از 1982 تا ژانویه 2018)؛ AMED (از 1985 تا ژانویه 2018)؛ SPORTDiscus (از 1949 تا ژانویه 2018)؛ PEDro (جست‌وجو شده در فوریه 2018)؛ Compendex (از 1972 تا ژانویه 2018) و Inspec (از 1969 تا ژانویه 2018) را جست‌وجو کردیم. م‌چنین مجموعه مقالات کنفرانس‌های مرتبط، پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌ها و پژوهش‌ها را به صورت دستی جست‌وجو کردیم، فهرست منابع را بررسی کرده و با نویسندگان کارآزمایی‌ها، کارشناسان و محققان در این زمینه و هم‌چنین تولید کنندگان دستگاه‌های تجاری تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای مقایسه آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی برای بهبود عملکرد بازو با دیگر توانبخشی‌ها یا مداخلات دارونما (placebo) یا عدم درمان، برای افراد پس از سکته مغزی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، کارآزمایی‌ها را برای ورود انتخاب، کیفیت کارآزمایی‌ها و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی، از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی کیفیت مجموعه شواهد استفاده و داده‌ها را استخراج کردند. برای اطلاعات بیشتر با نویسندگان کارآزمایی‌ها تماس گرفتیم. نتایج را با استفاده از تفاوت‌های میانگین استاندارد شده (SMDs) برای متغیرهای پیوسته و تفاوت‌های خطر (RDs) برای متغیرهای دو-حالتی تجزیه‌وتحلیل کردیم

نتایج اصلی: 

ما 45 کارآزمایی (شامل 1619 شرکت‌کننده) را در این نسخه به‌روز از مرور خودمان وارد کردیم. آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی، امتیازات فعالیت‌های زندگی روزمره (SMD: 0.31؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.09 تا 0.52؛ P = 0.0005؛ I² = 59%؛ 24 مطالعه؛ 957 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بالا)، عملکرد بازو (SMD: 0.32؛ 95% CI؛ 0.18 تا 0.46؛ P < 0.0001؛ I² = 36%؛ 41 مطالعه؛ 1452 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بالا)، و قدرت عضلانی بازو (SMD: 0.46؛ 95% CI؛ 0.16 تا 0.77؛ P = 0.003؛ I² = 76%؛ 23 مطالعه؛ 826 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بالا) را بهبود بخشید. آموزش بازوی روباتیک کمکی و الکترومکانیکی، خطر انصراف شرکت‌کنندگان را از مطالعه افزایش نداد (RD: 0.00؛ 95% CI؛ 0.02- تا 0.02؛ P = 0.93؛ I² = 0%؛ 45 مطالعه؛ 1619 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بالا) و حوادث جانبی نادر بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information