Betahistyna w leczeniu objawowym zawrotów głowy

Pytanie przeglądu

Czy pacjenci cierpiący na zawroty głowy z różnych przyczyn odnoszą korzyści ze stosowania leku betahistyny?

Wprowadzenie

Zawroty głowy to objaw polegający na doznawaniu fałszywego wrażenia ruchu. Uważa się, że ten typ zawrotów głowy pochodzi z narządu równowagi ucha wewnętrznego lub jego połączeń z mózgiem. Jest to często doświadczany objaw, który w znacznym stopniu może utrudniać normalną aktywność. Betahistyna to lek, który może działać poprzez zwiększanie przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Celem niniejszego przeglądu jest ocena czy betahistyna jest bardziej skuteczna niż placebo (imitacja leku) w leczeniu objawowym zawrotów głowy występujących z różnych przyczyn u pacjentów w każdym wieku.

Charakterystyka badania

Włączono 17 badań, które w sumie objęły 1025 uczestników. W 16 badaniach, obejmujących 953 osoby, porównywano betahistynę z placebo. Autorzy przeglądu ryzyko wystąpienia błędu w tych badaniach ocenili jako wysokie lub niejasne. Wszystkie badania, których wyniki nadawały się do analizy, trwały trzy miesiące lub krócej. W jednym z badań, obciążonym dużym ryzykiem błędu, obejmującym 72 osoby z łagodnymi napadowymi położeniowymi zawrotami głowy (BPPV), porównywano betahistynę z placebo; wszyscy pacjenci wykonywali również manewry repozycyjne Epley'a (określone zmiany pozycji głowy w kierunku ucha zdrowego i chorego - przyp. tłum). Jakość danych autorzy ocenili ogólnie jako niską.

Włączone do przeglądu badania znacząco różniły się pod względem rodzaju uczestników, rozpoznań, dawki betahistyny ​​i czasu jej przyjmowania, przyjętej metodyki oraz sposobu mierzenia poprawy.

Główne wyniki

Zebrane dane wskazują, że odsetek pacjentów zgłaszających zmniejszenie nasilenia zawrotów głowy był istotnie większy w grupie betahistyny niż w grupie placebo. Jednakże ze względu na znaczące zróżnicowanie wyników badań, do wyniku całościowej analizy należy podchodzić z ostrożnością.

Odsetek pacjentów zgłaszających skutki uboczne leku był podobny w obydwu grupach: 16% w grupie betahistyny i 15% w grupie otrzymującej placebo. Ogólnie biorąc, 16% pacjentów z obu grup wycofało się z badań.

Dane dotyczące wpływu betahistyny, oparte na obiektywnych testach badających funkcjonowanie narządu równowagi w uchu wewnętrznym, były niewystarczające. Brakowało także informacji dotyczących wpływu betahistyny ​​na ogólną jakość życia czy liczbę upadków.

Jakość danych naukowych

Autorzy ocenili jakość danych zawartych we włączonych badaniach jako niską, co oznacza, że przedstawione oszacowania wpływu betahistyny ​​mogą okazać się niedokładne. Powyższe dane naukowe były aktualne we wrześniu 2015 r.

Podsumowanie

Niska jakość danych pozwala przypuszczać, że pacjenci cierpiący na zawroty głowy z różnych przyczyn, stosując betahistynę, mogą odnieść pewne korzyści w zakresie zmniejszenia nasilenia zawrotów głowy. Betahistyna jest na ogół dobrze tolerowana. Przyszłe badania nad sposobami postępowania objawowego w zawrotach głowy będą musiały wykorzystywać bardziej rygorystyczną metodologię oraz włączyć do analizy wyniki, które są istotne z punktu widzenia pacjentów i ich rodzin.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information