Czy krzesła statyczne z funkcją rozkładu nacisku pomagają w zapobieganiu odleżynom?

Kluczowe informacje

Pomimo szeroko przeprowadzonego wyszukiwania nie znaleźliśmy żadnych badań, w których sprawdzano, czy krzesła statyczne z funkcją rozkładu nacisku pomagają zapobiegać lub leczyć odleżyny. To ważny temat i potrzebne są wysokiej jakości badania, pozwalające na ocenę, czy takie krzesła przynoszą korzyści osobom narażonym na powstawanie odleżyn.

Czym są odleżyny?

Odleżyny to rany skóry i leżących poniżej tkanek, powstające na skutek długotrwałego ucisku. Siedzenie może być ważnym elementem procesu powrotu do zdrowia, ale pozostawanie przez dłuższy czas w pozycji siedzącej może zwiększać ryzyko powstania odleżyn.

Jak postępować z odleżynami?

Specjalistyczne poduszki i powierzchnie mają na celu rozłożenie nacisku na skórę w przypadku długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej. Przeprowadzono więcej badań nad skutecznością stosowania poduszek rozkładających nacisk w wózkach inwalidzkich, niż w standardowych krzesłach. 

Obecnie nie wiadomo, na ile skuteczne w zapobieganiu lub leczeniu odleżyn u osób w grupie ryzyka są statyczne krzesła z funkcją rozkładu nacisku w porównaniu z normalnymi krzesłami.

Krzesła statyczne z funkcją rozkładu nacisku to zarówno standardowe krzesła szpitalne, jak i krzesła używane w warunkach mieszkalnych, bez poduszek, czy funkcji manualnych/dynamicznych, a także krzesła ze zintegrowanymi powierzchniami rozkładającymi nacisk oraz z funkcją opuszczania, podnoszenia lub nachylania podczas siedzenia. Mogą one być produkowane według standardowego projektu lub na zamówienie, zgodnie z potrzebami danej osoby.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, jaka jest skuteczność statycznych krzeseł z funkcją rozkładu nacisku w zapobieganiu i leczeniu odleżyn w placówkach opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnych i opieki społecznej oraz w miejscach zamieszkania w których ludzie mogą spędzać dzień. 

Co zrobiliśmy? 
Poszukiwaliśmy opublikowanych i niepublikowanych badań, w których oceniano krzesła statyczne z funkcją rozkładu nacisku pod kątem zapobiegania lub leczenia odleżyn. Nie ograniczaliśmy się co do języka, daty publikacji, ani miejsca badania.

Czego się dowiedzieliśmy?

Nie znaleźliśmy żadnych ukończonych lub zarejestrowanych badań dotyczących wpływu krzeseł statycznych z funkcją rozkładu nacisku na zapobieganie lub leczenie odleżyn, które spełniałyby kryteria wyszukiwania.

Nie ma aktualnych danych naukowych wysokiej jakości, które potwierdzają lub zaprzeczają roli krzeseł statycznych z funkcją rozkładu nacisku w zapobieganiu lub leczeniu odleżyn. 

To priorytetowy obszar badawczy, a ocena wskazanej interwencji za pomocą rygorystycznych i pewnych badań jest niezbędna.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe prezentowane w niniejszym przeglądzie Cochrane są aktualne do czerwca 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Szczepanek Redakcja: Julia Kordek, Mariusz Marczak, Anna Rychert

Tools
Information