آیا صندلی‌های استاتیک باز‌‌-توزیع فشار در پیشگیری از بروز زخم‌های فشاری کمک‌کننده هستند؟

پیام‌های کلیدی

با وجود انجام یک جست‌وجوی جامع، هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که بررسی کند صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار، در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری کمک‌کننده هستند یا خیر. این یک موضوع مهم است و برای تعیین کارآیی چنین صندلی‌هایی در افرادی که در معرض خطر ابتلا به زخم‌های فشاری هستند، به انجام پژوهش با کیفیت بالا نیاز است.

زخم‌های فشاری چه هستند؟

زخم‌های فشاری، صدمات ایجاد شده به پوست و بافت زیرین آن هستند که در اثر فشار طولانی-‌مدت به وجود می‌آیند. نشستن می‌تواند بخش مهمی از روند بهبودی فرد باشد، اما نشستن طولانی-مدت خطر ابتلا را به زخم‌های فشاری افزایش می‌دهد.

زخم‌های فشاری چگونه مدیریت می‌شوند؟

هدف از استفاده از بالشتک‌ها و سطوح تخصصی، باز‌-توزیع فشار روی پوست است، زمانی که افراد ناچار هستند برای مدت طولانی در حالت نشسته باقی بمانند. پژوهش بیشتری در مورد تاثیرات استفاده از بالشتک‌های باز‌-توزیع فشار در صندلی‌های چرخ‌دار نسبت به صندلی‌های استاندارد انجام شده است.

در حال حاضر نمی‌دانیم که صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار در مقایسه با صندلی‌های استاندارد تا چه اندازه در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری در افراد در معرض خطر موثر هستند.

صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار، طیفی از صندلی‌های استاندارد بیمارستانی و صندلی‌هایی هستند که در محیط‌های زندگی بدون بالشتک یا عملکرد دستی/دینامیک استفاده می‌شوند تا صندلی‌هایی که سطوح باز‌-توزیع فشار یکپارچه دارند و هنگامی که فرد روی آنها نشسته، قابلیت عملکردی خم شدن، بلند شن یا کج شدن را دارند. این صندلی‌ها را می‌توان با یک طراحی استاندارد یا یک طراحی سفارشی متناسب با نیازهای فرد تولید کرد.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

ما می‌خواستیم تاثیرگذاری باز‌-توزیع فشار صندلی‌های استاتیک را در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری در مراکز سلامت، توان‌بخشی و سیستم‌های مراقبت اجتماعی و مکان‌های زندگی که افراد ممکن است روز خود را در آنها بگذرانند، مشخص کنیم.

ما چه کاری را انجام دادیم؟
به دنبال مطالعات منتشرشده و منتشرنشده‌ای بودیم که صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار را در پیشگیری یا مدیریت زخم های فشاری ارزیابی کردند. هیچ محدودیتی از نظر زبان، تاریخ انتشار یا شرایط انجام مطالعه وجود نداشت.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

هیچ مطالعه تکمیل‌شده یا ثبت‌شده واجد شرایطی را پیدا نکردیم که تاثیرات صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار را در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری بررسی کرده باشند.

در حال حاضر، شواهدی با کیفیت بالا وجود ندارد که نقش صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار را در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری تائید یا رد کند.

این موضوع یک حوزه اولویت‌دار بوده و بررسی درباره این مداخله با استفاده از پژوهش‌های قوی‌تر و دقیق‌تر، لازم است.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد موجود در این مرور کاکرین، تا جون 2021 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر، شواهد تصادفی‌سازی‌شده‌ای وجود ندارد که نقش صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار را در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری تائید یا رد کند. این موضوع یک حوزه اولویت‌دار بوده و بررسی درباره این مداخله با استفاده از پژوهش‌های قوی‌تر و دقیق‌تر، لازم است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نشستن را می‌توان به عنوان یک مداخله درمانی و بخش مهمی از روند بهبودی فرد در نظر گرفت؛ اما خطر ایجاد زخم باید کاهش یابد. مداخلات برای پیشگیری از ایجاد زخم در افرادی که به دلیل نشستن طولانی-مدت در معرض خطر قرار دارند، شامل استفاده از بالشتک‌ها و سطوح تخصصی ویژه برای کاربران صندلی چرخ‌دار (wheelchair) است. در حالی که علاقه‌ به بررسی تاثیرات بالشتک‌های مختلف باز‌-توزیع فشار برای صندلی‌های چرخ‌دار وجود دارد، مزایای صندلی‌های استاتیک باز-توزیع فشار در مقایسه با صندلی‌های استاندارد در ایجاد زخم فشاری در افراد در معرض خطر مشخص نیست.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات صندلی‌های استاتیک باز-توزیع فشار بر پیشگیری از زخم‌های فشاری در مراکز سلامت، توان‌بخشی و سیستم‌های مراقبت اجتماعی، و مکان‌های سکونتی که افراد ممکن است روز خود را در آنجا سپری کنند.

روش‌های جست‌وجو: 

در ماه جون 2021، بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را برای یافتن کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده مرتبط جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid Embase و EBSCO CINAHL Plus (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی را برای یافتن مطالعات در حال انجام و منتشرنشده، و فهرست منابع مرورهای سیستماتیک، متاآنالیز‌ها (meta-analysis) و گزارش‌های مربوط به ارزیابی تکنولوژی سلامت مرتبط جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی از نظر زبان، تاریخ نشر یا شرایط انجام مطالعه وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

ما به دنبال آن بودیم که کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده و کنترل‌ شده منتشرشده یا منتشرنشده‌ای را لحاظ کنیم که صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار را در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری ارزیابی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به انتخاب مطالعه پرداختند. ما برنامه‌ریزی کردیم که دو نویسنده مرور هم‌چنین خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کنند، داده‌های مطالعه را استخراج و قطعیت شواهد را با استفاده از سیستم درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کنند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که واجد شرایط برای ورود به مرور باشد، یا هیچ مطالعه ثبت‌شده‌ای که نقش صندلی‌های استاتیک باز‌-توزیع فشار را در پیشگیری یا مدیریت زخم‌های فشاری مورد بررسی قرار داده باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information