Pomažu li antistatički stolci s preraspodjelom pritiska u sprječavanju dekubitusa?

Ključne poruke

Unatoč pretraživanju literature, nije pronađeno nijedno istraživanje koje se bavi time pomažu li antistatički stolci s preraspodjelom pritiska u sprječavanju ili liječenju dekubitusa. Ovo je važno znanstveno područje i potrebna su visokokvalitetna istraživanja kako bi se utvrdilo koriste li takve stolice osobama s rizikom od razvoja dekubitusa.

Što su dekubitusi?

Dekubitusi su ozljede kože i potkožnog tkiva uzrokovane dugotrajnim pritiskom. Sjedenje može biti važan dio procesa oporavka, ali dugotrajno sjedenje može povećati rizik od razvoja dekubitusa.

Kako se liječe dekubitusi?

Specijalizirani jastuci i podloge nastoje preraspodijeliti pritisak na kožu kada ljudi moraju dugo sjediti. Provedeno je više istraživanja o učincima korištenja jastuka s preraspodjelom pritiska u invalidskim kolicima.

Trenutno nije poznata učinkovitost antistatičkih stolaca s preraspodjelom pritiska u usporedbi sa standardnim stolcima za sprječavanje ili liječenje dekubitusa u rizičnih osoba.

Antistatički stolci s preraspodjelom pritiska mogu biti standardni bolnički stolci i stolci koji se koriste u stambenim prostorima bez jastuka ili ručne/dinamičke funkcije do onih s integriranim podlogama za preraspodjelu pritiska i funkcijom naslanjanja, podizanja ili naginjanja kada osoba na njima sjedi. Mogu se izraditi prema standardnom dizajnu ili po mjeri prilagođenoj potrebama osobe.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je utvrditi koliko su antistatički stolci s preraspodjelom pritiska učinkoviti za sprječavanje ili liječenje dekubitusa u zdravstvenim, rehabilitacijskim i socijalnim ustanovama te u stambenim prostorima u kojima ljudi borave.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?
Pretražena su objavljena i neobjavljena istraživanja koja su uključivala antistatičke stolce s preraspodjelom pritiska s ciljem sprječavanja ili liječenja dekubitusa. Nije bilo ograničenja po pitanju jezika, datuma objave ili mjesta provođenja istraživanja.

Što je utvrđeno ovim sustavnim pregledom?

Nije pronađeno nijedno prihvatljivo dovršeno ili registrirano istraživanje koje bi istraživalo učinke antistatičkih stolaca s preraspodjelom pritiska na sprječavanje ili liječenje dekubitusa.

Ne postoje visokokvalitetni dokazi koji podupiru ili osporavaju ulogu antistatičkih stolaca s preraspodjelom pritiska u sprječavanju ili liječenju dekubitusa.

Kako je riječ o prioritetnom problemu, potrebno je provesti rigorozno i temeljito istraživanje ove metode.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marta Keglević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information