เก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งเพื่อป้องกันแผลกดทับ

ข้อความสำคัญ

แม้จะมีการค้นหาที่ครอบคลุม แต่เราไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่พิจารณาว่าเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งช่วยป้องกันหรือจัดการแผลกดทับหรือไม่ นี่เป็นหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นต้องมีการวิจัยคุณภาพสูงเพื่อพิจารณาว่าเก้าอี้ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับหรือไม่

แผลกดทับคืออะไร

แผลกดทับคือการบาดเจ็บที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อข้างใต้ที่อาจเกิดจากการกดทับเป็นเวลานาน การนั่งอาจเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟื้นตัวของคน แต่การนั่งเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับได้

แผลกดทับมีการจัดการอย่างไร

หมอนอิงและพื้นผิวแบบพิเศษมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายแรงกดบนผิวหนังเมื่อคนต้องนั่งเป็นเวลานาน มีการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้เบาะแบบกระจายแรงกดบนเก้าอี้รถเข็นมากกว่าในเก้าอี้มาตรฐาน

ขณะนี้เราไม่ทราบถึงประสิทธิผลของเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่ง่ เมื่อเทียบกับเก้าอี้ทั่วไปในการป้องกันหรือจัดการแผลกดทับในผู้ที่มีความเสี่ยง

เก้าอี้แบบกระจายแรงกดทับมีตั้งแต่เก้าอี้มาตรฐานในโรงพยาบาลและเก้าอี้ที่ใช้ในที่พักอาศัยโดยไม่มีเบาะรองนั่งหรือการทำงานแบบปรับเอง/ไดนามิก ไปจนถึงเก้าอี้ที่มีพื้นผิวกระจายแรงกดในตัวและการทำงานแบบปรับเอน ยก หรือเอียงเมื่อคนนั่งอยู่ สิ่งเหล่านี้สามารถผลิตเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบสั่งทำตามความต้องการของบุคคล

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการค้นหาว่าเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งมีประสิทธิผลเพียงใดในการป้องกันหรือจัดการแผลกดทับในด้านสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลทางสังคม และที่อยู่อาศัยที่คนอาจใช้เวลาทั้งวัน

เราทำอะไร
เราค้นหาการศึกษาที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ซึ่งประเมินเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งเพื่อป้องกันหรือจัดการแผลกดทับ ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา วันที่พิมพ์ หรือบริบทของการศึกษา

เราพบอะไร

เราไม่พบการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์หรือลงทะเบียนแล้วที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ตรวจสอบผลของเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งเพื่อป้องกันหรือจัดการแผลกดทับ

ไม่มีหลักฐานคุณภาพสูงในปัจจุบันที่สนับสนุนหรือหักล้างบทบาทของเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งเพื่อป้องกันหรือจัดการแผลกดทับ

นี่เป็นพื้นที่สำคัญและจำเป็นต้องสำรวจวิธีการนี้ด้วยการวิจัยที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานใน Cochrane Review นี้เป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนมิถุนายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานแบบสุ่มที่สนับสนุนหรือหักล้างบทบาทของเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งในการป้องกันหรือจัดการแผลกดทับ นี่เป็นพื้นที่สำคัญและจำเป็นต้องสำรวจวิธีการนี้ด้วยการวิจัยที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การนั่งสามารถมองได้ว่าเป็นวิธีการรักษาและเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟื้นตัวของบุคคล แต่ต้องลดความเสี่ยงของการเป็นแผล มาตรการป้องกันแผลในผู้ที่เสี่ยงต่อการนั่งเป็นเวลานาน ได้แก่ การใช้เบาะรองนั่งและพื้นผิวแบบพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้รถเข็น แม้ว่าจะมีความสนใจในผลของเบาะรองกระจายแรงกดแบบต่างๆ สำหรับเก้าอี้รถเข็น ประโยชน์ของเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่ง เมื่อเทียบกับเก้าอี้มาตรฐาน สำหรับการเกิดแผลกดทับในผู้ที่มีความเสี่ยงนั้นยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่ง่ต่อการป้องกันแผลกดทับในด้านสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลทางสังคม และที่อยู่อาศัยที่ผู้คนอาจใช้เวลาทั้งวัน

วิธีการสืบค้น: 

ในเดือนมิถุนายน 2021 เราได้ค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้เพื่อหารายงานของการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่เกี่ยวข้อง: Cochrane Wounds Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Ovid MEDLINE, Ovid Embase และ EBSCO CINAHL Plus (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) เรายังค้นหาทะเบียนการทดลองทางคลินิกสำหรับการศึกษาที่กำลังดำเนินการและที่ไม่ได้ตีพิมพ์ และรายการอ้างอิงของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง meta-analyses และรายงานเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา วันที่พิมพ์ หรือบริบทของการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพยายามที่จะรวมการศึกษาทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่ตีพิมพ์หรือไม่ได้ตีพิมพ์ ซึ่งประเมินเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่งในการป้องกันหรือการจัดการแผลกดทับ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสองคนคัดเลือกการศึกษาโดยอิสระต่อกัน เราวางแผนว่าผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมจะประเมินความเสี่ยงของอคติ คัดลอกข้อมูลการศึกษา และประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานตามวิธีการของ GRADE

ผลการวิจัย: 

เราไม่พบการศึกษาใดๆ ที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติในการทบทวนวรรณกรรม หรือการศึกษาที่ลงทะเบียน ที่ตรวจสอบบทบาทของเก้าอี้กระจายแรงกดทับแบบนั่งนิ่ง่ในการป้องกันหรือการจัดการแผลกดทับ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 กุมภาพันธ์ 2022

Tools
Information