Autoinflacja w zapaleniu ucha środkowego z wysiękiem (OME) u dzieci

Najważniejsze informacje

Ze względu na brak solidnych danych naukowych nie jesteśmy pewni, czy autoinflacja ma jakikolwiek wpływ na słuch. Stosowanie autoinflacji 2–3 x dziennie może nieznacznie zmniejszyć liczbę dzieci z OME po 3 miesiącach obserwacji. Wyniki w kwestionariuszu dotyczącym jakości życia pacjentów z OME były również lepsze u dzieci, które stosowały autoinflację. Niektóre dzieci mogą jednak odczuwać ból podczas jej wykonywania.

Czym jest OME?

Zapalenie ucha środkowego z wysiękiem (OME, czasami nazywane „klejącym uchem”) to częste schorzenie dotykające małe dzieci. Płyn zbierający się w uchu środkowym powoduje upośledzenie słuchu. W efekcie osłabienia słuchu dzieci mogą doświadczać trudności z zachowaniem i opóźnienia w rozwoju mowy.

Jak leczy się OME?

W większości przypadków OME nie wymaga żadnego leczenia, a objawy ustępują z czasem. U dzieci z uporczywym OME badano różne metody leczenia, w tym leki lub zabiegi chirurgiczne. Autoinflacja to technika, w której dzieci wydmuchują powietrze z nosa napotykając na opór ze strony urządzenia ciśnieniowego (takiego jak balon). Wymusza to przepływ powietrza z powrotem przez trąbkę Eustachiusza, która łączy tylną część nosa z uchem środkowym. Otwarcie tego połączenia może umożliwić odpływ płynu z ucha środkowego.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy ustalić, czy autoinflacja była lepsza niż niestosowanie leczenia, leczenie medyczne lub leczenie chirurgiczne u dzieci z OME.

Chcieliśmy również sprawdzić, czy istnieją jakieś niepożądane skutki związane ze stosowaniem autoinflacji.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównywano autoinflację z niestosowaniem leczenia lub z innymi metodami leczenia OME u dzieci. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań i oceniliśmy pewność względem otrzymanych danych naukowych w oparciu o takie czynniki, jak metodyka badań i liczebność badanej grupy.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 11 badań, które objęły 1036 dzieci z OME. Większość badań dotyczyła dzieci w wieku >3 lat i trwała tylko do 3 miesięcy. Porównywały w nich autoinflację (przeprowadzaną 2–3 x dziennie) z niestosowaniem leczenia.

Nie jesteśmy pewni, czy autoinflacja ma jakikolwiek wpływ na słuch, ponieważ danych naukowych na ten temat było bardzo niewiele.

Autoinflacja może nieznacznie zmniejszyć liczbę dzieci, które nadal mają OME po 3 miesiącach obserwacji i może wiązać się z poprawą jakości życia.

Dzieci korzystające z autoinflacji mogą doświadczać większego bólu ucha niż te, które nie otrzymują żadnego leczenia, ale tylko w 1 badaniu oceniało ten wynik, a liczba dzieci raportujących ból była niewielka (4,4% vs 1,3% w grupie nieotrzymujących leczenia).

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Mamy bardzo niewiele informacji na temat długoterminowych skutków autoinflacji. Dostępnych jest wiele różnych technik i urządzeń do autoinflacji i nie wiemy, czy niektóre z nich są bardziej skuteczne niż inne.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do stycznia 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information