Chirurgiczne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży

Pytanie badawcze

Jak skuteczna jest chirurgia bariatryczna w bezpiecznym zmniejszaniu masy ciała u otyłych dzieci i młodzieży?

Wprowadzenie

Na całym świecie coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi na nadwagę lub otyłość.. Ponieważ dzieci i młodzież z nadwagą i otyłością są bardziej narażone na problemy zdrowotne, dlatego potrzeba więcej danych pozwalających wyłonić najlepszą metodę leczenia otyłości.

Charakterystyka badań

Nie znaleźliśmy żadnych nowych badań w porównaniu z poprzednią wersją. W związku z tym przegląd nadal obejmuje jedno badanie z randomizacją obejmujące 50 uczestników (25 w grupie interwencji i 25 w grupie kontrolnej), których obserwowano przez okres dwóch lat. Zastosowano laparoskopową regulowaną opaskę żołądkową (opaska żołądkowa umieszczona wokół wejścia do żołądka za pomocą laparoskopii). Grupa kontrolna uczestniczyła w programie obejmującym: zmniejszenie ilości przyjmowanej energii (indywidualnie planowane diety mieściły się w zakresie od 800 do 2000 kcal/dziennie, w zależności od wieku i masy ciała uczestnika), zwiększenie aktywności fizycznej (celem było osiągnięcie 10 000 kroków na dzień), wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń fizycznych, co najmniej 30 minut dziennie, oraz modyfikacje behawioralne.

Główne wyniki

W badaniu uczestniczyła młodzież australijska (większy odsetek dziewcząt niż chłopców), o średniej wieku 16,5 i 16,6 lat, odpowiednio w grupie opaski żołądkowej oraz grupie kontrolnej. Autorzy badania opisali średnie zmniejszenie masy ciała o 34,6 kg w okresie dwóch lat, co ma odzwierciedlenie w zmianie wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) w grupie operacyjnego wszczepienia opaski o 12,7 kg/m² oraz średnie zmniejszenie masy ciała o 3 kg ze zmianą w BMI o 1,3 w grupie kontrolnej. Działania niepożądane wystąpiły u 12 z 25 (48%) uczestników w grupie interwencji oraz 11 z 25 (44%) w grupie kontrolnej. 28% młodzieży, u której wykonano wszczepienie opaski żołądkowej wymagało rewizji operacyjnej (operacja chirurgiczna w wyniku powikłań po wszczepieniu opaski żołądkowej). Nie raportowano danych dotyczących zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zmian behawioralnych, opinii pacjentów dotyczących efektów interwencji oraz skutków społeczno-ekonomicznych. Po dwóch latach, uczestnicy z grupy interwencji w porównaniu do tych z grupy zmiany stylu życia, osiągnęli lepsze wyniki w dwóch na osiem domen oceny jakości życia związanej ze zdrowiem, mierzonej Kwestionariuszem Oceny Zdrowia Dziecka (funkcjonowanie fizyczne 94 vs 78; norma 95 oraz zmiana w stanie zdrowia 4,4 vs 3,6; norma 3,5).

Jakość danych naukowych

Nasze wyniki są ograniczone do 2-letniego okresu obserwacji i pochodzą tylko z jednego małego australijskiego badania, które charakteryzuje się wysokim ryzykiem błędu systematycznego, gdyż przeprowadzone zostało w prywatnym szpitalu i finansowane było przez firmę produkującą opaski żołądkowe. Nadal nie ma wystarczających danych naukowych z badań RCT, które mogłyby stanowić podstawę do formułowania zaleceń w wytycznych klinicznych. Obecne wytyczne opierają się na rosnącej liczbie danych pochodzących z danych obserwacyjnych.

Aktualność danych naukowych

Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information