Ćwiczenia fizyczne u dorosłych po przeszczepieniu wątroby

Wprowadzenie

U osób po przeszczepieniu wątroby poziom aktywności fizycznej ma tendencję do zmniejszania się. Korzyści i szkody wynikające ze stosowania ćwiczeń fizycznych mających na celu ochronę przed rozwojem chorób serca i płuc, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu II, demencji, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (stany spowodowane nagromadzeniem tłuszczu w wątrobie), nowotworu lub innych potencjalnie śmiertelnych chorób, które mogą rozwijać się szybko, nie zostały jeszcze dobrze zbadane.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy określić korzyści i szkody związane z ćwiczeniami fizycznymi u dorosłych po przeszczepie wątroby.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu dobrze zaprojektowanych badań klinicznych z udziałem biorców przeszczepu wątroby, w których porównywano dowolny rodzaj ćwiczeń z niewykonywaniem ćwiczeń, interwencjami pozorowanymi lub z innym rodzajem ćwiczeń.

Czego się dowiedzieliśmy?

Odnaleźliśmy 3 badania z randomizacją. Łącznie uczestniczyło w nich 241 osób, z czego 199 ukończyło badania. Badanie z randomizacją to badanie, w którym uczestnicy są przydzielani losowo do grupy eksperymentalnej albo kontrolnej. Badania przeprowadzono w USA, Hiszpanii i Turcji. W zależności od badania, ćwiczenia prowadzono przez 2, 6 albo 10 miesięcy. We wszystkich badaniach klinicznych porównywano interwencje oparte na ćwiczeniach ze standardową opieką. Wszystkie badania kliniczne obejmowały osoby dorosłe, którym przeszczepiono wątrobę. W 3 badaniach oceniano różne interwencje ćwiczeniowe (tj. ćwiczenia aerobowe, oporowe, lub połączenie obu) oraz z różnymi rodzajami nadzoru oraz w różnych formatach (tj. nadzorowane lub nie, ćwiczenia indywidualne lub grupowe). Ćwiczenia aerobowe to typ powtarzalnej, ustrukturyzowanej aktywności fizycznej, która wymaga od układu metabolicznego organizmu wykorzystania tlenu do produkcji energii. Ćwiczenia aerobowe trwają długo, zwiększają przepływ krwi do mięśni, przez co wzmacniają układ sercowo-naczyniowy i płuca. Trening oporowy lub trening siłowy to forma aktywności fizycznej, która ma na celu poprawę sprawności mięśni poprzez ćwiczenie mięśni lub grupy mięśni z oporem zewnętrznym. Różne formy treningu oporowego obejmują korzystanie z wolnych ciężarów, maszyn siłowych, taśm oporowych i własnej masy ciała. Standardowa opieka obejmowała tradycyjną interwencję medyczną z zaleceniami dotyczącymi zachowania aktywności fizycznej lub bez nich. Badania przeprowadzono w szpitalach lub w domach pacjentów.

Dwa z badań otrzymały dofinansowanie - jedno z National Center for Research Resources, a drugie z Instituto de Salud Carlos III . Trzecie z badań nie otrzymało dofinansowania.

Zidentyfikowaliśmy również 3 badania, które jeszcze trwały.

Głównie wyniki

Nie mamy pewności, czy ćwiczenia fizyczne w porównaniu ze standardową opieką mają korzystny lub szkodliwy wpływ na wystąpienie zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. W 2 badaniach odnotowano łącznie 8 zgonów, które występowały częściej w grupach osób ćwiczących. Jesteśmy bardzo niepewni tego, czy ćwiczenia fizyczne w porównaniu ze standardową opieką mają korzystny lub szkodliwy wpływ na jakość życia związaną ze zdrowiem po zakończeniu interwencji. Jesteśmy bardzo niepewni tego, czy istnieje różnica między wykonywaniem ćwiczeń w porównaniu ze standardową opieką na wydolność aerobową (która wskazuje poziom sprawności układu sercowo-naczyniowego [naczyń krwionośnych i serca]) po zakończeniu interwencji. Jesteśmy bardzo niepewni tego, czy ćwiczenia fizyczne wpływają na siłę mięśni u chorych po przeszczepieniu wątroby. W jednym badaniu odnotowano większe odczuwanie zmęczenia w grupie osób ćwiczących.

Badania kliniczne nie zawierały danych na temat ciężkich lub nieciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie, we wszystkich badaniach przedstawiono informację o niewystępowaniu skutków ubocznych u uczestników, którzy wykonywali ćwiczenia. W żadnym z badań nie raportowano danych dotyczących wskaźników sercowo-naczyniowych.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Należy zachować ostrożność w interpretacji wyników przeglądu, ponieważ liczba włączonych badań klinicznych jest bardzo ograniczona i dostarczono niewiele danych. Mamy niewielkie zaufanie do danych naukowych, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że w większości badań klinicznych zdecydowano się na przedstawienie podzbioru wyników swoich badań poprzez pominięcie pełnych wyników, a także w 2 badaniach, gdzie przedstawiono tylko selektywną rezygnację niektórych uczestników, którzy różnili się od tych, którzy pozostali w badaniu. Okazało się również, że brakowało danych na temat klinicznie istotnych wyników. Nie mamy pewności co do danych naukowych dotyczących wpływu treningu fizycznego obejmującego ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia oporowe lub kombinację obu na funkcjonowanie fizyczne (tj. wydolność aerobową i siłę mięśni) u biorców wątroby, ze względu na ich dużą niepewność. Potrzebujemy większych badań z zaślepioną oceną wyników (proces ukrywania tożsamości grupy leczonej przed osobami oceniającymi wyniki), zaprojektowanych zgodnie z wytycznymi protokołów badań klinicznych i zaleceniami dotyczącymi raportowania w badaniach z randomizacją.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd obejmuje badania opublikowane do 2 września 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Jakub Jopek Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information