Ćwiczenia fizyczne w leczeniu przewlekłego bólu krzyża

Czy ćwiczenia fizyczne są skuteczne w leczeniu długotrwałego bólu krzyża?

Kluczowe informacje

- U osób z długotrwałym (przewlekłym) bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (tzw. bólem krzyża) ćwiczenia fizyczne prawdopodobnie zmniejszają natężenie bólu w porównaniu z niestosowaniem leczenia, ze standardową opieką albo z placebo.

- Wykonywanie ćwiczeń może zmniejszyć natężenie bólu i zmniejszyć niepełnosprawność w porównaniu z powszechnymi metodami leczenia, takimi jak elektroterapia czy edukacja.

- Istnieje wiele badań w tej dziedzinie, ale potrzebujemy większych i lepiej zaprojektowanych badań, które umożliwią nam wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

W jaki sposób ćwiczenia fizyczne mogą pomóc osobom z długotrwałym bólem krzyża?

Długotrwały (przewlekły) ból krzyża jest powszechną przyczyną niepełnosprawności na całym świecie i jest kosztowny pod względem opieki zdrowotnej i straconych godzin pracy. Ćwiczenia fizyczne mają na celu zwiększenie siły mięśni i stawów, poprawę funkcji mięśni i zakresu ruchu. Powinno to zmniejszyć natężenie bólu i niepełnosprawność, a także przyspieszyć rekonwalescencję i powrót do codziennych czynności. Terapie ruchowe są opracowywane lub przepisywane przez pracowników służby zdrowia i obejmują ćwiczenia różnego typu, o różnym czasie trwania i różnych metodach realizacji. Terapia ruchowa może obejmować ogólne programy sprawności fizycznej realizowane w grupie, ćwiczenia aerobowe w formie programów spacerowych oraz wzmacnianie określonych mięśni lub grup mięśni w celu zwiększenia stabilności gorsetu mięśniowego tułowia.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych uśmierza ból i zmniejsza niepełnosprawność u osób z przewlekłym bólem krzyża bardziej niż niestosowanie leczenia, stosowanie standardowej opieki, placebo lub innych powszechnie stosowanych metod leczenia. W naszym przeglądzie przewlekły ból krzyża to ból, który trwa ≥3 miesiące lub który ustępuje, ale powraca częściej niż 2 x w ciągu jednego roku. Nie ma określonej przyczyny, takiej jak guz lub uraz. Przykładami powszechnie stosowanych metod leczenia są terapia manualna lub psychologiczna. Standardowa opieka to opieka świadczona przez lekarza rodzinnego.

Co zrobiliśmy?
Szukaliśmy badań oceniających wpływ terapii ruchowej na natężenie bólu lub niepełnosprawność w porównaniu z niestosowaniem leczenia, ze standardową opieką, z placebo lub z innymi powszechnie stosowanymi metodami leczenia. Osoby biorące udział w badaniach musiały być dorosłe i cierpieć na przewlekły ból krzyża.

Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy nasze zaufanie co do wiarygodności wyników, opierając się na czynnikach takich jak metodologia badań i liczba uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 249 badań obejmujących łącznie 24 486 osób. Większość badań przeprowadzono w Europie (122 badania); innymi powszechnymi lokalizacjami badań były Azja, Ameryka Północna i Bliski Wschód. Średni wiek uczestników badań wynosił 43,7 roku; 59% stanowiły kobiety. Średnie natężenie bólu uczestników na początku badań wynosiło 51 punktów w 100-punktowej skali, gdzie 100 oznacza największe możliwe natężenie bólu. Ból krzyża występował u nich przez okres od 12 tygodni do 3 lat (78 badań) lub dłużej niż 3 lata (72 badania); w 99 badaniach nie podano, jak długo ich uczestnicy odczuwali ból krzyża.

W 61% badań (151) oceniano skuteczność ≥2 różnych rodzajów ćwiczeń, a w 57% (142) porównywało terapię wysiłkową z leczeniem nieuwzględniającym ćwiczeń fizycznych. Najczęściej stosowano: ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy tułowia (127 grup badawczych), ćwiczenia mieszane (>2 rodzaje) (109 grup badawczych), pilates (29 grup badawczych), ogólne ćwiczenia wzmacniające (52 grupy badawcze) oraz ćwiczenia aerobowe (30 grup badawczych). Sesje ćwiczeń odbywały się jeden na jeden z pracownikiem służby zdrowia (163 grupy badawcze) lub na zajęciach grupowych (162 grupy badawcze). W ponad połowie badań obok ćwiczeń fizycznych zastosowano inne leczenie (247 grup badawczych), w tym edukację lub poradnictwo (137 grup badawczych), elektroterapię (46 grup badawczych) lub terapię manualną (21 grup badawczych).

W większości badań oceniano natężenie bólu (223 badania) i niepełnosprawność (223 badania). Tylko 12 badań dostarczyło danych na temat niepożądanych skutków leczenia, które moglibyśmy wykorzystać. W badaniach obserwowano osoby w krótkim (6 do 12 tygodni; 184 badania), średnim (13 do 47 tygodni; 121 badań) i w długim (48 tygodni lub więcej, 69 badań) okresie czasu.

Zidentyfikowaliśmy również 172 nowsze badania, które uwzględnimy w kolejnej wersji naszego przeglądu.

Głównie wyniki

Po 3 miesiącach od rozpoczęcia leczenia osoby otrzymujące terapię ruchową oceniały u siebie natężenie bólu średnio na 15 punktów mniej, a swoją niepełnosprawność na 7 punktów mniej (w skali od 0 do 100) niż osoby, które nie otrzymywały żadnego leczenia, otrzymywały standardową opiekę lub placebo. Ćwiczenia fizyczne są prawdopodobnie skuteczniejsze w redukcji natężenia bólu (35 badań, 2746 osób) i prawdopodobnie nieco skuteczniejsze w przypadku zmniejszania niepełnosprawności (38 badań, 2942 osoby) niż niestosowanie leczenia, standardowa opieka lub placebo, we wszystkich okresach obserwacji.

Ćwiczenia mogą być skuteczniejsze w przypadku łagodzenia bólu (64 badania, 6295 osób) i prawdopodobnie są skuteczniejsze w zmniejszaniu niepełnosprawności (52 badania, 6004 osoby) niż powszechnie stosowane metody leczenia, w krótkim i średnim okresie czasu.

W nielicznych badaniach odnotowano głównie niewielkie niepożądane efekty ćwiczeń, najczęściej nasilenie bólu dolnej części pleców i bolesność mięśni. Jednak grupy niećwiczące zgłaszały podobne rodzaje i liczbę działań niepożądanych.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasze zaufanie do wyników badań jest ograniczone. W badaniach stosowano terapię ruchową na różne sposoby i dlatego uzyskano różne wyniki. Niektóre badania były bardzo małe – średnia liczba uczestników wynosiła zaledwie 98. Możliwe, że sposób zaprojektowania niektórych badań mógł sprawić, że korzyści z ćwiczeń wydają się większe niż są w rzeczywistości.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do 28 kwietnia 2018 r.

Wnioski autorów: 

We found moderate-certainty evidence that exercise is probably effective for treatment of chronic low back pain compared to no treatment, usual care or placebo for pain. The observed treatment effect for the exercise compared to no treatment, usual care or placebo comparisons is small for functional limitations, not meeting our threshold for minimal clinically important difference. We also found exercise to have improved pain (low-certainty evidence) and functional limitations outcomes (moderate-certainty evidence) compared to other conservative treatments; however, these effects were small and not clinically important when considering all comparisons together. Subgroup analysis suggested that exercise treatment is probably more effective than advice or education alone, or electrotherapy, but with no differences observed for manual therapy treatments.

Czytaj pełne streszczenie...
Wprowadzenie: 

Low back pain has been the leading cause of disability globally for at least the past three decades and results in enormous direct healthcare and lost productivity costs.

Cele: 

The primary objective of this systematic review is to assess the impact of exercise treatment on pain and functional limitations in adults with chronic non-specific low back pain compared to no treatment, usual care, placebo and other conservative treatments.

Metody wyszukiwania badań: 

We searched CENTRAL (which includes the Cochrane Back and Neck trials register), MEDLINE, Embase, CINAHL, PsycINFO, PEDro, SPORTDiscus, and trials registries ( ClinicalTrials.gov and World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform), and conducted citation searching of relevant systematic reviews to identify additional studies. The review includes data for trials identified in searches up to 27 April 2018. All eligible trials have been identified through searches to 7 December 2020, but have not yet been extracted; these trials will be integrated in the next update.

Kryteria doboru badań: 

We included randomised controlled trials that assessed exercise treatment compared to no treatment, usual care, placebo or other conservative treatment on the outcomes of pain or functional limitations for a population of adult participants with chronic non-specific low back pain of more than 12 weeks’ duration.

Zbieranie i analiza danych: 

Two authors screened and assessed studies independently, with consensus. We extracted outcome data using electronic databases; pain and functional limitations outcomes were re-scaled to 0 to 100 points for meta-analyses where 0 is no pain or functional limitations. We assessed risk of bias using the Cochrane risk of bias (RoB) tool and used GRADE to evaluate the overall certainty of the evidence. When required, we contacted study authors to obtain missing data. To interpret meta-analysis results, we considered a 15-point difference in pain and a 10-point difference in functional limitations outcomes to be clinically important for the primary comparison of exercise versus no treatment, usual care or placebo.

Główne wyniki: 

We included 249 trials of exercise treatment, including studies conducted in Europe (122 studies), Asia (38 studies), North America (33 studies), and the Middle East (24 studies). Sixty-one per cent of studies (151 trials) examined the effectiveness of two or more different types of exercise treatment, and 57% (142 trials) compared exercise treatment to a non-exercise comparison treatment. Study participants had a mean age of 43.7 years and, on average, 59% of study populations were female. Most of the trials were judged to be at risk of bias, including 79% at risk of performance bias due to difficulty blinding exercise treatments.

We found moderate-certainty evidence that exercise treatment is more effective for treatment of chronic low back pain compared to no treatment, usual care or placebo comparisons for pain outcomes at earliest follow-up (MD -15.2, 95% CI -18.3 to -12.2), a clinically important difference. Certainty of evidence was downgraded mainly due to heterogeneity. For the same comparison, there was moderate-certainty evidence for functional limitations outcomes (MD -6.8 (95% CI -8.3 to -5.3); this finding did not meet our prespecified threshold for minimal clinically important difference. Certainty of evidence was downgraded mainly due to some evidence of publication bias.

Compared to all other investigated conservative treatments, exercise treatment was found to have improved pain (MD -9.1, 95% CI -12.6 to -5.6) and functional limitations outcomes (MD -4.1, 95% CI -6.0 to -2.2). These effects did not meet our prespecified threshold for clinically important difference. Subgroup analysis of pain outcomes suggested that exercise treatment is probably more effective than education alone (MD -12.2, 95% CI -19.4 to -5.0) or non-exercise physical therapy (MD -10.4, 95% CI -15.2 to -5.6), but with no differences observed for manual therapy (MD 1.0, 95% CI -3.1 to 5.1).

In studies that reported adverse effects (86 studies), one or more adverse effects were reported in 37 of 112 exercise groups (33%) and 12 of 42 comparison groups (29%). Twelve included studies reported measuring adverse effects in a systematic way, with a median of 0.14 (IQR 0.01 to 0.57) per participant in the exercise groups (mostly minor harms, e.g. muscle soreness), and 0.12 (IQR 0.02 to 0.32) in comparison groups.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information