Ćwiczenia fizyczne u chorych na rozstrzenie oskrzeli

Pytanie badawcze

Chcieliśmy sprawdzić, czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych u chorych na rozstrzenie oskrzeli poprawia tolerancję wysiłku, jakość życia lub nasilenie objawów choroby, a także czy zmniejsza częstość występowania zaostrzeń (nawrotów) choroby, w porównaniu z chorymi nieaktywnymi fizycznie. Przyjrzeliśmy się badaniom, które obejmowały chorych z rozstrzeniami w okresie stabilnym choroby oraz tuż po zaostrzeniu. Chcieliśmy uwzględnić dane naukowe odnoszące się zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci cierpiących na rozstrzenie oskrzeli.

Wprowadzenie

Chorzy na rozstrzenie oskrzeli cierpią z powodu przewlekłego kaszlu i wytwarzającej się wydzieliny. Obciążeni się większym ryzykiem wystąpienia ostrego zaostrzenia, które może przyczynić się do gorszej tolerancji wysiłku fizycznego, a także do obniżenia jakości ich życia. W przypadku chorych z innymi przewlekłymi chorobami płuc, wykonywanie ćwiczeń fizycznych poprawia tolerancję wysiłku oraz zmniejsza nasilenie objawów choroby. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat wpływu ćwiczeń fizycznych na rozstrzenie oskrzeli.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do października 2020 roku. Do przeglądu włączyliśmy 6 badań obejmujących łącznie 275 uczestników. Pięć z nich dotyczyło chorych w stabilnym okresie choroby. Nie odnaleziono badań z udziałem dzieci. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych połączono z innymi metodami leczenia, takimi jak: terapia oczyszczania dróg oddechowych, trening mięśni oddechowych i/lub działania edukacyjne. Uczestników badań losowo przydzielono do grupy, w której wykonywali ćwiczenia fizyczne lub do grupy, w której nie praktykowano ćwiczeń. Trening trwał przez co najmniej 6 tygodni; prowadzono go w grupie lub indywidualnie w domu pacjenta. Żadne z włączonych badań nie zostało sfinansowane przez firmy mające komercyjne interesy wobec ich wyników.

Główne wyniki

Po zakończeniu cyklu ćwiczeń fizycznych uczestnicy badania, których stan kliniczny był stabilny, mogli pokonać dalsze odległości (średnio o 87 metrów więcej) niż ci, którzy ćwiczeń nie wykonywali. Niemniej jednak nasza pewność co do wiarygodności tych danych naukowych jest niska. Uczestnicy zgłaszali również poprawę jakości życia (niska pewność co do wiarygodności danych naukowych) oraz złagodzenie duszności i uczucia zmęczenia. Otrzymaliśmy wyniki o umiarkowanej pewności, które wskazują na to, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych niekoniecznie może łagodzić objawy związane z kaszlem, choć częstość występowania ostrych zaostrzeń choroby była mniejsza. Wyniki badań były niewystarczające, aby wykazać czy efekty związane z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych utrzymują się również w okresie po zakończeniu ich wykonywania. Brakuje również analizy, która mogłaby stwierdzić, czy wykonywanie ćwiczeń pomaga chorym uzyskać większą aktywność ruchową. Nie zaobserwowano korzyści u chorych, którzy podjęli ćwiczenia tuż po ostrym zaostrzeniu rozstrzenia oskrzeli.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była bardzo niska do umiarkowanej ze względu na wątpliwości co do rzeczywistego rozmiaru zaobserwowanych korzyści, źle przeprowadzone badania i ogólny brak wystarczających danych. Konieczne są dalsze badania obejmujące większą liczbę uczestników, aby określić długoterminowe skutki treningu fizycznego, niezależnie od stanu klinicznego pacjentów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Michał Koziol Redakcja: Agnieszka Tomza, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information