Ćwiczenia fizyczne po operacji płuca u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Pytanie przeglądu

Zaktualizowaliśmy dane naukowe dotyczące wpływu ćwiczeń fizycznych po operacji niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) na poziom sprawności fizycznej, ryzyko zdarzeń niepożądanych, jakość życia, siłę mięśni nóg, rąk i mięśni oddechowych, na występowanie duszności, zmęczenia, uczucia lęku i depresji oraz na czynność płuc.

Wprowadzenie

Po operacji NDRP sprawność fizyczna i jakość życia pacjentów pogarszają się. Wiemy, że aktywność fizyczna poprawia te wyniki u chorych na przewlekłą chorobę płuc, raka prostaty i raka piersi. W wersji przeglądu z 2013 r. wykazano, że wysiłek fizyczny podnosi poziom sprawności fizycznej (odległość pokonana na teście 6-minutowego marszu) u chorych po operacji płuca w ramach operacyjnego leczenia NDRP. Ze względu na ograniczoną liczbę badań, wpływ wysiłku fizycznego na jakość życia oraz inne wyniki był niejasny.

Okres wyszukiwania danych

Dane naukowe są aktualne do lutego 2019 r.

Charakterystyka badania

Uwzględniliśmy 3 badania ujęte w przeglądzie z 2013 r. i dodatkowe 5 nowych badań z obecnego przeglądu - łącznie 8 badań obejmujących 450 uczestników (w tym 180 kobiet). Liczba uczestników w przeprowadzonych badaniach wahała się od 17 do 131, średnia wieku uczestników wynosiła od 63 do 71 lat. Sześć badań dotyczyło skutków połączenia ćwiczeń aerobowych i wzmacniających, jedno badanie dotyczyło skutków połączenia ćwiczeń aerobowych i treningu mięśni wdechowych, a w jednym oceniano skutki połączenia ćwiczeń aerobowych, treningu mięśni wdechowych, ćwiczeń wzmacniających i treningu równowagi. Długość planów treningowych wahała się od 4 do 20 tygodni, przy czym ćwiczenia wykonywane były od dwóch do pięciu razy w tygodniu.

Kluczowe wyniki

Stwierdzono, że chorzy na NDRP, którzy ćwiczyli po operacji płuc mieli wyższy poziom sprawności fizycznej (mierzony zarówno testem rowerowym, jak i testem 6-minutowego marszu) i większą siłę mięśni nóg - w porównaniu z osobami, które nie ćwiczyły. Przedstawiono również wstępne dowody wskazujące na lepszą jakość życia i zmniejszenie duszności u osób, które ćwiczyły. W jednym z badań zgłoszono zdarzenie niepożądane (złamanie kości udowej) związane ze stosowaną interwencją. Niepewny okazał się wpływ wysiłku fizycznego na siłę chwytu, uczucie zmęczenia i czynność płuc po operacji. Znaleziono niewystarczające dowody na poprawę siły mięśni oddechowych oraz zmniejszenie uczucia lęku i depresji.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość (wiarygodność) danych naukowych dotyczących wyników była umiarkowana, wahała się od bardzo niskiej (w przypadku duszności) do wysokiej (w przypadku poziomu sprawności fizycznej mierzonego za pomocą testu 6-minutowego marszu).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Leopold Redakcja: Aleksandra Ptasińska, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information