Czy chińskie leki ziołowe mogą być stosowane u pacjentów z zakażeniami skóry i tkanek miękkich?

Czym są zakażenia skóry i tkanek miękkich?
Zakażenia skóry i tkanek miękkich (SSTIs) są to częste infekcje skóry i tkanki podskórnej. Należą do nich: liszajec, ropień, zapalenie tkanki podskórnej, róża, martwicze zapalenie skóry, zakażenia spowodowane przez ugryzienia zwierząt lub człowieka, zakażenie przez kontakt ze zwierzętami i po zabiegu operacyjnym.

Większość przypadków SSTIs nie wymaga leczenia, a stan zapalny goi się samoistnie. Niektóre SSTIs są bardziej poważne i mogą stanowić zagrożenie dla życia, dlatego w takich przypadkach niezbędna jest pomoc medyczna.

Czym są chińskie leki ziołowe?
Chińskie leki ziołowe to ekstrakty głównie z roślin lub części roślin, które są stosowane pojedynczo lub w połączeniu i traktowane jak leki. Te tradycyjne leki były stosowane od wieków w Chinach, a chińscy lekarze obecnie przepisują je by leczyć SSTIs.

Czy należy stosować chińskie leki ziołowe w leczeniu SSTIs?
W krajach zachodnich w leczeniu SSTIs są stosowane antybiotyki, jednak są one drogie i pomimo korzyści mogą powodować skutki uboczne, nie można ich podawać u wszystkich osób i są coraz mniej skuteczne, ponieważ bakterie zaczynają rozwijać na nie oporność. Konieczne jest poszukiwanie terapii alternatywnych, a chińskie leki ziołowe mogą stanowić taką alternatywę.

Cel niniejszego przeglądu
Celem przedstawianego przeglądu była odpowiedź na pytanie, czy badania medyczne wykazały skuteczność chińskich leków ziołowych w leczeniu SSTIs. Chcieliśmy porównać stosowanie chińskich leków ziołowych z innymi metodami leczenia lub leczeniem pozorowanym (placebo) w określonych badaniach klinicznych o nazwie „randomizowane badania z grupą kontrolną”, aby zobaczyć, które interwencje dają lepsze wyniki u pacjentów.

Wyniki przeglądu
Nie odnaleźliśmy żadnych badań z randomizacją, w których porównywano chińskie leki ziołowe z innymi metodami lub placebo w leczeniu SSTIs. Dlatego nie możemy potwierdzić lub obalić zasadność stosowania chińskich leków ziołowych w leczeniu SSTIs.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będą prowadzone badania z randomizacją mające na celu ocenę korzyści i skutków ubocznych stosowania chińskich leków ziołowych w porównaniu z obecną terapią w leczeniu SSTIs. Badania takie pomogłyby pacjentom i lekarzom w podjęciu najlepszej decyzji odnośnie leczenia SSTIs.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information