Trebaju li se koristiti kineski biljni lijekovi u bolesnika s infekcijama kože i mekih tkiva?

Što je infekcija kože i infekcija mekih tkiva?
Infekcija kože i mekih tkiva je uobičajena infekcija kože ili tkiva ispod kože. One uključuju imeptigo, absces, celulitis, erizipel, nekrotizirajući fascitis, infekcija uzrokovana humanim i animalnim ugrizima i postoperativne infekcije.

Većina infekcija kože i mekih tkiva ne zahtijeva liječenje, već se same zaliječe. Neke infekcije kože i mekih tkiva su vrlo ozbiljne i mogu ugroziti život i zahtijevaju liječenje.

Što su kineski biljni lijekovi?
Kineski biljni lijekovi su većinom ekstrakti biljaka ili dijelovi biljki koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji kao lijekovi. Ovi tradicionalni lijekovi su se stoljećima koristili u Kini i kineski liječnici ih propisuju za liječenje.

Zašto koristiti kineske biljne lijekove za infekcije kože i mekih tkiva?
U zapadnom svijetu za liječenje infekcija kože i infekcija mekih tkiva koriste se antibiotici koji su veoma skupi, mogu uzrokovati nuspojave ali i korisni su, no nisu prikladni za sve ljude, i postaju manje efektivni zbog porasta antibiotske rezistencije na bakterije. Potrebno je identificirati alternativne tretmane, a kineski biljni lijekovi mogu pružiti alternativu.

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda
Cilj ovog sustavnog pregleda je bilo vidjeti jesu li medicinska istraživanja pokazala učinkovitost kineskih biljnih lijekova za infekcije kože i mekih tkiva. Željeli smo usporediti uporabu kineskih biljnih lijekova s drugim terapijama ili lažnom terapijom (placebom), kako bismo vidjeli koji su bolji rezultati za pacijente; tražili smo jedino vrstu istraživanja koja se zove randomizirano kontrolirano istraživanje.

Rezultati ovog sustavnog pregleda
Nismo pronašli nikakva randomizirana kontrolirana istraživanja koji su uspoređivali uporabu kineskih biljnih lijekova za liječenje infekcija kože i mekih tkiva s drugim terapijama ili placebom. Stoga ne možemo donijeti nikakve zaključke o koristi kineskih biljnih lijekova za liječenje infekcija kože i mekih tkiva.

U budućnosti je nužno provesti randomizirana kontrolirana istraživanja kako bismo procijenili koristi i nuspojave kineskih biljnih lijekova u usporedbi sa trenutnom praksom liječenja infekcija kože i mekih tkiva. Takva istraživanja će pomoći pacijentima i liječnicima da odluče koji je najbolji način liječenja infekcije kože i mekih tkiva.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Svjetlana Grgić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information