Czy informowanie palaczy o wpływie palenia tytoniu na ich organizm jest pomocne w jego zaprzestaniu?

Wprowadzenie

Ocena ryzyka na podstawie danych biomedycznych oznacza proces przekazywania informacji zwrotnych palaczom na temat wpływu palenia tytoniu na ich organizm. Fizyczne skutki palenia można ocenić za pomocą różnych pomiarów, które według niektórych mogą służyć za narzędzia zachęcające do zerwania z nałogiem. Przeanalizowaliśmy dane naukowe dotyczące tego, czy informowanie dorosłych palaczy o wpływie palenia tytoniu na ich organizm pomaga im w porzuceniu nałogu.

Charakterystyka badań

Przegląd ten obejmuje 20 badań, w których wykorzystano różne pomiary. Jedno badanie obejmowało wykonanie dwóch pomiarów, dla łącznie 21 ocenianych pomiarów. Główne pomiary, które ocenialiśmy obejmowały stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu (wskaźnik aktualnego palenia), pomiary czynności płuc (oznaka uszkodzenia płuc w wyniku palenia), testy genetyczne mające na celu określenie indywidualnego ryzyka zachorowania na raka oraz badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych w celu oceny płytek miażdżycowych (czynnik ryzyka udaru mózgu). Badania podzieliliśmy na trzy kategorie, w zależności od rodzaju informacji zwrotnej otrzymywanej przez uczestników: informacje dotyczące narażenia na palenie tytoniu (5 badań), informacje związane z ryzykiem chorób związanych z paleniem (5 badań) oraz informacje na temat szkód wynikających z palenia (11 badań). W badaniach wzięły udział łącznie 9262 osoby. Uczestnikami badań byli dorośli palacze, zarówno mężczyźni jak i kobiety (chociaż jedno badanie przeprowadzone w klinice dla weteranów wojskowych obejmowało tylko 4% kobiet). Większość badań przeprowadzono w poradni lekarza rodzinnego lub w poradniach specjalistycznych ambulatoryjnych. Wszystkie badania trwały co najmniej sześć miesięcy. Przedstawione dane naukowe są aktualne do marca 2018 roku.

Główne wyniki

Nie znaleźliśmy danych naukowych potwierdzających, że przekazywanie palaczom informacji zwrotnych na temat narażenia na palenie tytoniu, genetycznie uwarunkowanego zwiększonego ryzyka chorób związanych z paleniem lub jego wpływu na organizm pomaga im zerwać z nałogiem. Najbardziej obiecujące wyniki dotyczyły przekazywania palaczom informacji na temat szkód, jakie palenie tytoniu niesie dla organizmu. W badaniach nie opisywano szkód lub działań niepożądanych związanych z przekazywaniem informacji zwrotnych. Biorąc jednak pod uwagę charakter pomiarów (badania płuc lub krwi), spodziewamy się, że ryzyko wystąpienia szkód będzie małe.

Pewność oszacowania danych naukowych

Ze względu na problemy ze sposobem prowadzenia niektórych badań uważamy, że dalsze badania mogą zmienić nasze wnioski.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Prochaska-Gozdera Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information