Arypiprazol a inne atypowe leki przeciwpsychotyczne

W wielu krajach uprzemysłowionej części świata nastąpił ogromny wzrost liczby leków przepisywanych dla osób z problemami psychicznymi; leki te są podawane w postaci tabletek - doustnie lub w postaci iniekcji. Atypowe leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji stały się bardziej popularne, ponieważ uważa się, że są one skuteczne u osób z problemami psychicznymi, które nie odpowiadają już tak dobrze na pierwotne leczenie. Nowsze leki zmniejszą zarówno objawy, takie jak słyszenie głosów lub widzenie rzeczy jak i kłopotliwe skutki uboczne, takie jak senność, zwiększenie masy ciała i drżenie.

Istnieje jednak niewiele badań i zestawień różnic pomiędzy poszczególnymi lekami. Przegląd ten bada skuteczność arypiprazolu w porównaniu z innymi nowymi lekami przeciwpsychotycznymi.

Pierwotnie przegląd obejmował 12 badań naukowych. Po zaktualizowanym wyszukiwaniu przeprowadzonym w listopadzie 2012 r. dodano 162 badania. Większość z nich pochodziła z Chin, i chociaż do przeglądu zostały dodane nowe dane, ogólne wnioski nie uległy zmianie. Przegląd zawiera obecnie pięć porównań arypiprazolu z klozapiną, olanzapiną, kwetiapiną, rysperydonem i zyprazydonem.

Dla osób cierpiących na schizofrenię istotną wydaje się być informacja, że arypiprazol choć może nie jest tak dobry czy skuteczny jak olanzapina, ma od niej mniej skutków ubocznych. Arypiprazol jest podobny w skuteczności do rysperydonu i nieco lepszy niż zyprazydon. Ma on mniej skutków ubocznych niż olanzapina i rysperydon (takich jak przyrost masy ciała, senność, problemy z sercem, drżenie i zwiększenie stężenia cholesterolu). Arypiprazol nie był jednak tak skuteczny jak zyprazydon w zmniejszaniu niepokoju lub niezdolności do "usiedzenia w miejscu". Porównanie z innymi lekami przeciwpsychotycznymi jako grupą wykazało, że pacjenci woleli zażywać arypiprazol. Jednakże zarówno osoby ze schizofrenią, jak i specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego oraz decydenci powinni wiedzieć, że jakość danych ogranicza się głównie do niskiej lub bardzo niskiej. Potrzeba większej ilości badań, w tym oceniających wpływ stosowania leków na: jakość życia, opinie uczestników badania i ich opiekunów oraz preferencje pacjentów.

To streszczenie zostało napisane przez korzystającego z usług systemu opieki zdrowotnej Benjamina Gray'a, użytkownika i eksperta w Rethink Mental Illness. E-mail: ben.gray@rethink.org

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Dawid Storman Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information