Bezpieczeństwo miejscowego stosowania steroidów w czasie ciąży

Pytanie badawcze

Czy stosowanie steroidów miejscowo (w postaci kremów lub maści steroidowych) w czasie ciąży jest bezpieczne?

Wprowadzenie

Miejscowo stosowane preparaty zawierające steroidy są najczęściej używanymi lekami w leczeniu chorób skóry. U kobiet ciężarnych z problemami skórnymi może pojawić się potrzeba stosowania steroidów miejscowo, jednak nie jest jasne czy takie leczenie jest bezpieczne lub szkodliwe w czasie ciąży. Naszym celem była ocena bezpieczeństwa stosowania steroidów miejscowo u kobiet w ciąży.

Charakterystyka badań

Przeprowadziliśmy aktualizację przeglądu opublikowanego w 2009 roku. Oceniliśmy badania opublikowane w okresie do lipca 2015 roku i odnaleźliśmy 7 nowych badań. Aktualizacja przeglądu objęła łącznie 14 badań obserwacyjnych, do których włączono 1 601 515 ciężarnych. Badania obserwacyjne uważa się za mniej rygorystyczne niż badania z randomizacją. 10 badań finansowały instytucje naukowe lub rządowe, a w 4 badaniach nie podano informacji na temat źródła finansowania.

Główne wyniki

Nie odnaleźliśmy związku między stosowaniem przez matki steroidów miejscowo w jakiejkolwiek dawce a rodzajem porodu, występowaniem wad wrodzonych u dzieci, przedwczesnym porodem lub mniejszym wynikiem w skali Apgar.

Istnieją pewne dane naukowe wskazujące na związek między małą masą urodzeniową i stosowaniem przez matkę silnych lub bardzo silnych steroidów miejscowo, szczególnie w sytuacji gdy podczas ciąży stosowano duże dawki tych leków. Dane te uzasadniają konieczność prowadzenia dalszych badań. Z drugiej strony, stosowanie miejscowo przez matkę słabych lub umiarkowanie silnych steroidów nie wiąże się z małą masą urodzeniową. Odnaleźliśmy nawet dane naukowe wskazujące na to, że miejscowe stosowanie słabych lub umiarkowanie silnych steroidów chroni dziecko przed śmiercią, ale takiego efektu nie zaobserwowano jeżeli matki stosowały miejscowo silne lub bardzo silne steroidy. Odnalezione dane naukowe wymagają przeprowadzenia dalszych badań.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych była niska, ponieważ wszystkie dostępne badania były obserwacyjne. Przeprowadzenie wśród kobiet ciężarnych wysokiej jakości badań z randomizacją, w których uczestnicy otrzymują kortykosteroidy stosowane miejscowo albo nie otrzymują żadnego leczenia generalnie nie jest możliwe z powodów etycznych dotyczących potencjalnego narażenia płodu na leczenie eksperymentalne.

Na dalszym etapie obniżyliśmy jakość danych naukowych na bardzo niską, ponieważ odnaleźliśmy różnice w wynikach badań, co oznacza, że mamy małą pewność, że oszacowanie jest prawdziwe.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information