Sigurnost primjene lokalnih (topikalnih) steroida tijekom trudnoće

Istraživačko pitanje

Je li sigurno koristiti lokalne (topikalne) steroide (steroidne kreme ili masti) tijekom trudnoće?

Dosadašnje spoznaje

Lokalni (topikalni) steroidi su najčešće korišteni oblik liječenja za kožne tegobe. Trudnice možda trebaju topikalne steroide kako bi liječile kožne bolesti, ali je nejasno je li to siguran ili štetan tretman tijekom trudnoće. Ispitana je sigurnost korištenja topikalnih steroida tijekom trudnoće

Značajke studija

Ovo je obnovljeni Cochrane sustavni pregled, u kojem su nadopunjeni rezultati ranijeg pregleda objavljenog 2009. godine. Pregledana su istraživanja objavljena do srpnja 2015. godine te je pronađeno sedam novih studija. Ovaj ažurirani pregled uključuje ukupno 14 opservacijskih studija koje procjenjuju efekt na 1.601.515 trudnoća. Opservacijske studije se općenito smatraju manje zahtjevnima od randomiziranih kontroliranih kliničkih ispitivanja. Izvor financiranja studija bio je iz akademskih ili vladinih institucija u 10 studija i nije bio opisan u 4 studije.

Ključni rezultati

Nije pronađena povezanost između majčinog korištenja topikalnih steroida bilo koje snage djelovanja i promjene u načinu porođaja, pojavi urođenih mana, pojave preranog rođenja djeteta ili pojave niskih Apgar rezultata.

Postoje neki dokazi koji ukazuju na povezanost između male težine novorođenčeta i majčinog korištenja jakih i vrlo jakih topikalnih steroida, posebice kada su se visoke doze koristile tijekom trudnoće i ovo možda nalaže potrebu za daljnjim istraživanjima u tom smjeru. S druge strane, majčina uporabu blagih ili umjerenih lokalnim kortikosteroidima nije povezana s niskom porođajnom težinom. Čak je otkriveno da blagi ili umjereno jaki topikalni steroidi možda mogu zaštititi od smrti djeteta, ali taj efekt nije zabilježen kada su majke koristile jake i vrlo jake topikalne steroide. Taj rezultat treba daljnje istražiti.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza je niska, jer su sve dostupne studije bile studije promatranja (opservacijske prirode). Visoko-kvalitetna randomizirana kontrolirana ispitivanja koja nasumce raspodjeljuje ispitanike u skupine u kojima primaju bilo kortikosteroide ili nikakvu terapiju obično nije moguće provesti u trudnica zbog etičkih pitanja o mogućoj izloženosti fetusa eksperimentalnom liječenju.

Kvaliteta dijela dokaza ocijenjena je vrlo niskom zbog otkrivanja varijacija u rezultatima iz pronađenih studija, što znači da autori imaju nisku razinu povjerenja u procjene učinaka za prikazane rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Bruno Henc
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information