Amitryptylina w bólu neuropatycznym u dorosłych

Ból neuropatyczny powstaje wskutek uszkodzenia nerwów i może mieć wiele różnych nazw. Niektóre z bardziej powszechnych to bolesna neuropatia cukrzycowa, neuralgia popółpaścowa lub ból po udarze mózgu. Ból ten różni się od bólu przewodzonego przez zdrowe nerwy, spowodowanego uszkodzeniem tkanek (np. w wyniku upadku, skaleczenia lub zwyrodnienia stawów kolanowych). Ból neuropatyczny jest często leczony innymi lekami niż te, które są stosowane w bólu związanym z uszkodzeniem tkanek. Leki takie jak paracetamol czy ibuprofen zwykle nie są efektywne w bólu neuropatycznym, podczas gdy leki czasem stosowane w leczeniu depresji lub padaczki mogą być bardzo skuteczne u niektórych osób z bólem neuropatycznym.

Amitryptylina jest lekiem przeciwdepresyjnym, a leki te są szeroko zalecane w leczeniu bólu neuropatycznego. Amitryptylina jest powszechnie stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego, jednak wcześniej przeprowadzony przegląd nie znalazł danych naukowych dobrej jakości na poparcie jej stosowania. Większość badań miała niewielką liczbę uczestników, była stosunkowo stara, a stosowane metody lub opisywane wyniki, które teraz oceniamy jako przynoszące korzyści, wydawały się lepsze niż w rzeczywistości.

W marcu 2015 roku przeprowadziliśmy wyszukiwanie, którego celem był odnalezienie nowych badań dotyczących dorosłych z bólem neuropatycznym o co najmniej umiarkowanym nasileniu. Znaleźliśmy tylko dwa dodatkowe małe badania, które nie dostarczyły danych naukowych dobrej jakości w odniesieniu do korzyści, ale i szkód. Jest to trochę rozczarowujące, wciąż możemy jednak sformułować przydatne uwagi odnośnie tego leku.

Amitryptylina prawdopodobnie nie działa w przypadku bólu neuropatycznego związanego z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) czy u osób z nowotworem. Amitryptylina prawdopodobnie będzie działać w innych rodzajach bólu neuropatycznego, choć nie możemy być tego pewni. Nasze najlepsze przypuszczenia wskazują, że amitryptylina zapewnia większą ulgę w bólu u około 1 na 4 pacjentów (25%) więcej niż placebo, a u około 1 na 4 chorych (25%) więcej niż w grupie placebo raportowano co najmniej jedno działanie niepożądane, które może być kłopotliwe, choć prawdopodobnie niezbyt poważne. Nie możemy jednak zaufać żadnej rycinie powstałej na podstawie dostępnych informacji.

Najważniejszy wniosek jest taki, że amitryptylina prawdopodobnie skutkuje istotną ulgą w bólu u pewnych osób cierpiących na ból neuropatyczny, jednak u mniejszości; amitryptylina nie przyniesie ulgi u większości osób.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information