Czosnek w nadciśnieniu tętniczym

Czosnek jest powszechnie stosowany przez pacjentów ze względu na jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi. W niniejszym przeglądzie, analizowaliśmy aktualnie dostępne dane naukowe w celu określenia wpływu stosowania czosnku na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Na podstawie danych z dwóch badań z randomizacją porównujących czosnek z placebo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, wydaje się, że czosnek może mieć pewne działanie obniżające ciśnienie krwi w porównaniu do placebo. Jednak obecnie dostępne dane naukowe są niewystarczające, aby ustalić, czy czosnek jest skuteczny w porównaniu do placebo w zmniejszaniu ryzyka zachorowań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Brakuje danych dotyczące bezpieczeństwa stosowania czosnku, jako środka leczniczego, w analizowanej grupie. Konieczne są dalsze (i wystarczająco duże) badania porównujące kilka dawek czosnku z placebo, w celu oceny ewentualnych różnic w ryzyku zgonu, wystąpienia poważnych działań niepożądanych i chorobowości z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Błońska Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information