Chińskie zioła lecznicze w ostrym zapaleniu oskrzeli

Oceniliśmy skuteczność terapeutyczną tradycyjnych chińskich ziół leczniczych, stosowanych powszechnie w Chinach, w ostrym zapaleniu oskrzeli. Nie odnaleźliśmy żadnych danych naukowych, pochodzących z badań z randomizacją (RCT), które wykazywałyby, że chińskie zioła lecznicze są skuteczne w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli.

Zidentyfikowaliśmy 74 badania, z udziałem 6877 uczestników, w których podano, że uczestnicy byli losowo przydzielani do poszczególnych grup leczenia. Jednak nie zidentyfikowaliśmy żadnych prawdziwych badań z randomizacją (RCT) spełniających kryteria włączenia. Głównymi przyczynami wykluczenia były potencjalne duże ryzyko błędu związanego z doborem uczestników do badania oraz konflikt interesów. Te ograniczenia metodologiczne spowodowały, że nie byliśmy w stanie wyciągnąć wniosków na temat wpływu chińskich leków ziołowych w ostrym zapaleniu oskrzeli. Ponadto bezpieczeństwo stosowania chińskich ziół leczniczych nie jest znane ze względu na brak danych naukowych dotyczących toksyczności. Pewne działania niepożądane, na przykład łągodne reakcje żołądkowo-jelitowe, wysypka skórna, itp., zgłaszano w niektórych opisach przypadków, jednak nie raportowano ich w badaniach zostały przez nas wykluczone, a które nazwano "randomizowanymi". Niezbędne są dalsze, wysokiej jakości badania RCT, aby móc sformułować jednoznaczne wnioski.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information