Arypiprazol w porównaniu klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu chorych na schizofrenię

Schizofrenia jest ciężkim zaburzeniem psychicznym, ujawniającym się głównie u młodych dorosłych. Objawami schizofrenii są: nieadekwatne doznania zmysłowe (omamy), nieprawidłowe przekonania niepoddające się perswazji (urojenia) i/lub apatia, spowolnienie bądź też brak aktywności ruchowej lub myślowej. U osób z tym zaburzeniem zazwyczaj stosuje się leki przeciwpsychotyczne, jednak u znacznej grupy pacjentów nie obserwuje się reakcji na leczenie bądź też rozwijają się u nich nieprzyjemne działania niepożądane. Arypiprazol jest nowym lekiem, którego wpływ na mózg jest odmienny niż innych leków przeciwpsychotycznych. Przyjmowanie arypiprazolu może okazać się korzystne u osób, które nie uzyskiwały poprawy mimo stosowania innych metod leczenia. Autorzy tego przeglądu porównywali efekty terapii z użyciem arypiprazolu do starszych, klasycznych leków przeciwpsychotycznych.

Przeanalizowano dane uzyskane w 9 badaniach klinicznych, w których uczestniczyło łącznie 3622 chorych. W badaniach trwających krócej niż przez 12 tygodni, w których zwracano uwagę na poprawę ogólnego samopoczucia oraz stanu psychicznego, nie stwierdzono istotnej różnicy między klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi a arypiprazolem. Jednak, gdy skupiono się na działaniach niepożądanych, zaobserwowano, że u chorych przyjmujących arypiprazol rzadziej występowały uboczne objawy ruchowe, nieostre widzenie, duże stężenie prolaktyny (hormonu) oraz przyspieszona akcja serca. Osoby stosujące arypiprazol również rzadziej rezygnowały z udziału w badaniach – co odnotowano zarówno w projektach krótko-, jak i długoterminowych (trwających odpowiednio < 12 tygodni lub > 12 tygodni). Z kolei chorzy przyjmujący klasyczne leki przeciwpsychotyczne istotnie rzadziej doświadczali łagodnych zawrotów głowy lub nudności. Poszczególne badania włączone do tego przeglądu znamiennie różniły się między sobą: prowadzono je w różnych warunkach opieki, uczestniczyły w nich różne grupy pacjentów, prowadzono je przez różny czas (od 24 godzin do 52 tygodni), zaś arypiprazol porównywano z różnymi klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi. Fakt ten sprawił, że porównywanie wyników poszczególnych badań było trudnym zadaniem. Ponadto nie sposób było skorzystać z wielu informacji, gdyż autorzy badań nie podali kompletnych danych liczbowych. Stosowanie arypiprazolu wydaje się być obiecującą metodą leczenia, jednak należy przeprowadzić więcej długoterminowych i poprawnych metodologicznie badań.

Autorką tego streszczenia jest Janey Antoniou z brytyjskiej organizacji RETHINK (www.rethink.org).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Rafał Jaeschke Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information