Ćwiczenia aerobowe w celu poprawy czynności poznawczych u starszych osób bez rozpoznanych zaburzeń poznawczych

Ćwiczenia aerobowe są korzystne dla zdrowego starzenia się. Sugeruje się, że lepsza sprawność fizyczna będąca wynikiem ćwiczeń aerobowych może pomóc w utrzymaniu prawidłowych czynności poznawczych w starszym wieku. Poszukiwaliśmy badań z randomizacją dotyczących programów ćwiczeń aerobowych dla osób w wieku powyżej 55 lat, bez wcześniejszych problemów poznawczych, w których oceniano wpływ ćwiczeń zarówno na kondycję fizyczną, jak i na czynności poznawcze. Programy ćwiczeń aerobowych mogły być porównywane z niestosowaniem interwencji (np. względem osób będących na liście oczekujących na grupę ćwiczeniową) lub w porównaniu do innych rodzajów aktywności (w tym ćwiczeń nie-aerobowych, takich jak: wytrzymałościowe ćwiczenia lub ćwiczenie równowagi, bądź aktywność społeczna).

W niniejszym przeglądzie Cochrane 12 badań obejmujących 754 uczestników spełniło kryteria włączenia. W 8 z 12 badań podano, że interwencje w postaci ćwiczeń aerobowych skutkowały zwiększeniem sprawności fizycznej szkolonej grupy. Jednak, po połączeniu wyników włączonych badań, nie znaleźliśmy żadnych istotnych korzyści z ćwiczeń, aerobowych lub zwiększonej aktywności, w jakimkolwiek aspekcie czynności poznawczych. Wiele z włączonych badań było niepoprawnych w zakresie metodologii jak i raportowania metod i wyników, co zmniejsza naszą pewność co do wiarygodności prezentowanych wyników.

Nie znaleźliśmy danych wskazujących, że ćwiczenia aerobowe lub zwiększona sprawność fizyczna poprawiają czynności poznawcze u osób starszych. Jednakże, jest możliwe że mogą one być pomocne dla poszczególnych podgrup ludzi lub że dopiero bardziej intensywne programy ćwiczeń mogą być korzystne. Dlatego dalsze badania w obrębie tej dziedziny są konieczne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information