Aerobno vježbanje unapređuje spoznajne funkcije kod starijih osoba bez poznatog spoznajnog oštećenja

Aerobno vježbanje djelotvorno je za zdravo starenje. Kondicija koja se poboljšava aerobnim vježbanjem može pomoći u zadržavanju dobre spoznajne funkcije u starijoj životnoj dobi. Pretražena su randomizirana kontrolirana istraživanja programa aerobnog vježbanja za osobe starije od 55 godina, bez prethodnih kognitivnih poremećaja koja mjere utjecaj na kondiciju i spoznajne funkcije. Skupine koje provode programe aerobnog vježbanja uspoređuju se sa skupinama bez intervencije (npr. koji su na listama čekanja za uključivanje u programe vježbanja) ili sa skupinama koje su uključene u različite oblike aktivnosti (uključujući ne-aerobno vježbanje kao što su vježbe snage ili balansa ili oblike socijalne aktivnosti).

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje 12 istraživanja i 754 sudionika koji su ispunili kriterije uključivanja. Osam od dvanaest istraživanja istražilo je poboljšanje kondicije kao rezultat aerobnog vježbanja. Međutim, sveobuhvatnom analizom podataka svih istraživanja nije nađeno značajno unapređenje kondicije niti bilo kojeg aspekta spoznajne funkcije. Veći broj istraživanja uključenih u ovaj pregled nije koristio odgovarajuće metode ili su loše prikazali rezultate, što smanjuje naše povjerenje u rezultate.

Nisu pronađeni dokazi da aerobno vježbanje ili veća kondicija unapređuje spoznajne funkcije kod starijih osoba. Međutim, ostaje mogućnost da bi mogle pomoću kod određenih podskupina ljudi, ili da bi bolji utjecaj mogli imati intenzivniji programi vježbanja. Svakako su preporučena daljnja istraživanja u ovom području.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Lukrecija Jakuš
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information