Czas inhalacji wziewnej dornazy alfa u osób z mukowiscydozą

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Określenie wpływu czasu inhalacji wziewnej dornazy alfa na skuteczność leku u osób z mukowiscydozą (w odniesieniu do pory dnia lub zabiegu oczyszczania dróg oddechowych [przed lub po; przyp.tłum.]). Jest to aktualizacja wcześniej opublikowanego przeglądu Cochrane.

Wprowadzenie

Wziewne stosowanie enzymu dornaza alfa zmniejsza lepkość plwociny i poprawia wyniki kliniczne u osób z mukowiscydozą. Nie jest pewne, czy lepiej jest wykonywać inhalację z dornazy alfa przed czy po oczyszczeniu dróg oddechowych za pomocą technik fizykalnych. Nie jest również jasne, czy lepiej jest robić inhalację rano czy wieczorem.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 6 czerwca 2018 roku.

Charakterystyka badań

Włączyliśmy pięć badań, w których łącznie wzięły udział 122 osoby. W badaniach tych długość leczenia wahała się od dwóch do ośmiu tygodni.

Główne wyniki

Cztery badania porównywały inhalację (dornazy; przyp.tłum.) przed oraz po oczyszczaniu dróg oddechowych i nie stwierdzono w nich ogólnej różnicy w wynikach klinicznych. Jednak u dzieci z dobrze zachowaną czynnością płuc wdychanie dornazy alfa po zabiegu oczyszczania dróg oddechowych było korzystniejsze dla dróg oddechowych o małej średnicy. Nie miało to jednak wpływu na jakość życia lub inne wyniki. W pozostałym badaniu poranna inhalacja w porównaniu z wieczorną nie miała wpływu na funkcję płuc lub objawy. W związku z tym u wielu osób z mukowiscydozą, czas wdychania dornazy alfa (przed lub po zabiegu oczyszczania dróg oddechowych lub określona pora dnia) może być oparty na względach praktycznych lub indywidualnych preferencjach.

Jakość danych naukowych

Oprócz jednego badania opublikowanego tylko w formie abstraktu, jakość danych naukowych wahała się od niskiej do bardzo niskiej. Wynikało to z kwestii związanych z przydzielaniem badanych do grup, zaślepienia, niepełnego raportowania wyników oraz małego rozdziału wiekowego uczestników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie i redakcja: Małgorzata Kołcz