Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego?

Kluczowe informacje

Nie mamy pewności, czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność związane z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego (ang. complex regional pain syndrome, CRPS).

Nie mamy pewności co do wyników badań klinicznych, które znaleźliśmy:

– nie przeprowadzono ich lub nie raportowano danych tak dobrze, jak można by było to zrobić (lub jedno i drugie);

– badania obejmowały niewielką liczbę pacjentów z CRPS;

– w badaniach oceniano szeroki zakres różnych rodzajów zabiegów fizjoterapeutycznych; i

– liczba badań, w których analizowano poszczególne zabiegi fizjoterapeutyczne, była ograniczona.

Nie mamy pewności, czy fizjoterapia powoduje działania niepożądane; potrzeba więcej danych naukowych, aby to wyjaśnić.

Konieczne jest przeprowadzenie dobrej jakości badań klinicznych, w celu zbadania czy fizjoterapia zmniejsza nasilenie dolegliwości bólowych i niepełnosprawność u chorych z CRPS.

Leczenie bólu i niepełnosprawności u dorosłych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS)

CRPS to bolesne i upośledzające sprawność schorzenie, które może wystąpić po urazie lub zabiegu operacyjnym i wiąże się ze znaczącym bólem i niepełnosprawnością. CRPS można podzielić na dwa typy: typ 1 (CRPS I) w którym nie występuje konkretne uszkodzenie nerwu, oraz typ II (CRPS II), w którym to uszkodzenie jest obecne. Wytyczne zalecają włączenie fizjoterapii, jako część leczenia CRPS. Fizjoterapia w CRPS powinna obejmować szereg metod leczenia i rehabilitacji, takich jak: ćwiczenia fizyczne, leczenie bólu, terapię manualną, elektroterapię oraz poradnictwo i edukację, stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami. Fizjoterapia jest zalecana, ponieważ uważa się, że może zmniejszać nasilenie dolegliwości bólowych i niepełnosprawność związaną z CRPS.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy sprawdzić, czy fizjoterapia zmniejsza natężenie bólu i niepełnosprawność u dorosłych (powyżej 18 roku życia) z CRPS.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań z udziałem dorosłych chorych z CRPS, w których porównywano fizjoterapię z placebo lub ze standardową opieką, oraz tych, w których porównano między sobą różne zabiegi fizjoterapeutyczne.

Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań i oceniliśmy nasze zaufanie względem danych naukowych, na podstawie czynników, takich jak metodyka badań oraz liczebność grupy badanej.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 33 badania, w których łącznie uczestniczyło 1317 pacjentów z CRPS I w obrębie kończyny górnej, dolnej lub obydwu kończyn. W badaniach oceniano wpływ stosowania różnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Znaleźliśmy tylko 1 badanie z udziałem 22 chorych z CRPS II.

Poniżej przedstawiamy wyniki pochodzące z porównania różnych metod fizjoterapii i placebo lub standardowej opieki oraz porównania różnych metod fizjoterapii między sobą.

Zmniejszenie natężenia bólu

Nie mamy pewności, czy którykolwiek z zabiegów fizjoterapeutycznych ocenianych we włączonych przez nas badaniach pomaga zmniejszyć natężenie bólu związanego z CRPS.

Zmniejszenie niepełnosprawności

Nie mamy pewności, czy którykolwiek z zabiegów fizjoterapeutycznych ocenianych we włączonych przez nas badaniach pomaga zmniejszyć niepełnosprawność związaną z CRPS.

Działania niepożądane

Nie mamy pewności, czy którykolwiek z zabiegów fizjoterapeutycznych badanych w przeanalizowanych przez nas badaniach powoduje działania niepożądane.

Jakie są ograniczenia wynikające z przeanalizowanych danych naukowych?

Badania były małe, a większość z nich przeprowadzono w sposób, który mógł wprowadzać błędy do ich wyników. Nasza pewność co do wiarygodności danych naukowych jest ograniczona.

Jak aktualne są te badania naukowe?

Dane są aktualne do czerwca 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Krystian Kalinowski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information