Czy karmienie piersią zmniejsza natężenie bólu związanego z wykonywaniem szczepień u dzieci w wieku od 1 do 12 miesięcy ?

Najważniejsza informacja

Stwierdziliśmy, że karmienie piersią przed oraz podczas ukłucia związanego z wykonywanym szczepieniem, pomaga w zmniejszeniu natężenia bólu u większości dzieci do 1. roku życia.

Wprowadzenie

Igły są używane do podawania szczepionek u niemowląt i opieki medycznej w czasie chorób wieku dziecięcego. Ich stosowanie jest niezbędne, ale bolesne. Ich stosowanie wywołuje niepokój u dzieci, a także często u ich rodziców/opiekunów, a w przyszłości może to skutkować lękiem i strachem związanym z igłami. U noworodków karmienie piersią łagodzi ból podczas pobierania krwi do badań. Karmienie piersią, jeśli jest to możliwe, może również przyczynić się do uspokojenia dzieci i zmniejszenia natężenia bólu po upływie okresu noworodkowego i w czasie całego okresu niemowlęctwa.

Charakterystyka badania

W lutym 2016 roku, przeprowadziliśmy przegląd literatury medycznej pod kątem badań, w których dokonano oceny skuteczności karmienia piersią u dzieci od 1. do 12. miesiąca życia podczas używania igieł. Porównaliśmy skuteczność karmienia piersią w łagodzeniu bólu (w ocenie uwzględniono czas płaczu dziecka i skale oceny natężenia bólu) względem przytulania, położenia dziecka na płasko lub podawania wody lub słodkich roztworów. Odnaleźliśmy 10 badań, w których udział wzięło 1066 niemowląt. We wszystkich badaniach oceniano karmienie piersią jako metodę łagodzenia bólu podczas wykonywania szczepień.

Główne wyniki

Karmienie piersią zmniejsza nasilenie płaczu u dzieci podczas przeprowadzanych szczepień. Płacz karmionego piersią dziecka był o 38 sekund krótszy w porównaniu z płaczem dzieci, które nie były karmione piersią (6 badań; 547 niemowląt; umiarkowana jakość danych), i natężenie bólu w tej grupie było istotnie mniejsze (5 badań; 310 niemowląt; umiarkowana jakość danych).

W żadnym badaniu nie odnotowywano jakichkolwiek niekorzystnych skutków (bardzo niska jakość danych). Nie mogliśmy wyciągnąć żadnych wniosków na temat ryzyka wystąpienia niekorzystnych działań podczas karmienia piersią u zdrowych dzieci w trakcie wykonywania szczepień.

Co z tego wynika: jeśli matki karmią piersią, można rozważyć karmienie, o ile jest to możliwe, podczas szczepień. Potrzebne są dalsze dane naukowe, aby dowiedzieć się, czy karmienie piersią pomaga starszym dzieciom i dzieciom w szpitalu w trakcie pobierania krwi do badań lub procedur medycznych, takich jak podłączanie kroplówek.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych dla oceny czasu płaczu dziecka i natężenia bólu oceniono jako umiarkowaną. Większość włączonych badań dotyczyła młodszych niemowląt w wieku od 1 do 6 miesięcy. Dalsze badania z udziałem starszych niemowląt do 12. miesiąca życia mogą zmienić nasze wnioski. Ponadto, w badaniach oceniano wpływ karmienia w trakcie szczepienia. Nie wiemy, czy karmienie piersią pomaga chorym dzieciom w wieku od 1 do 12 miesięcy podczas pobytu w szpitalu w trakcie pobierania próbek krwi lub podłączania kroplówki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Woźniak, Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information