Dojenje za ublažavanje boli tijekom cijepljenja u djece dobi od jednog mjeseca do prve godine

Zaključak

Rezultati ovog Cochrane sustavnog pregleda literature pokazuje da dojenje prije i tijekom davanja injekcija u svrhu cijepljenja ublažava bol u većine djece u dobi do godine dana.

Dosadašnje spoznaje

Za cijepljenje i razne medicinske postupke u dojenačkoj dobi koriste se igle. Postupci koji uključuju igle su nužni, ali bolni. Ti postupci djeci uzrokuju stres, a često i njihovim roditeljima/skrbnicima, što može uzrokovati kasnije tjeskobu i strah od igala. Dojenje tijekom vađenja krvi u novorođenčadi ublažava bol. Kad je dojenje moguće, također bi moglo pomoći u smirivanju djeteta i ublažavanju boli djece u dobi od jednog mjeseca do godine dana.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražena je medicinska literatura objavljena do veljače 2016. Tražena su klinička istraživanja u kojima je ispitana djelotvornost dojenja za ublažavanje boli izazvane uporabom igala u djece dobi od jednog mjeseca do jedne godine. Uspoređena je djelotvornost dojenja za ublažavanje boli (mjereno duljinom plača i ljestvicama za procjenu boli) s držanjem djeteta, djetetom koje leži na ravnoj podlozi ili davanjem djetetu vode ili slatke otopine. Pronađeno je 10 istraživanja s ukupno 1066 djece. Sva su istraživanja ispitala može li dojenje ublažiti bol tijekom cijepljenja.

Ključni rezultati

Dojenje je smanjilo duljinu plakanja u djece koja su cijepljena. Prosječno su dojena djeca plakala 38 sekundi manje nego djeca koja nisu bila dojena (6 istraživanja, 547 djece, dokazi umjerene kvalitete). Pokazatelji boli bili su značano manji u djece koja su dojena (5 istraživanja, 310 djece, dokazi umjerene kvalitete).

Niti jedno istraživanje nije opisalo rezultate za bilo kakve štetne posljedice (dokazi vrlo niske kvalitete). Nije bilo moguće donijeti zaključke o rizicima od štetnih posljedica povezanim s dojenjem zdrave djece tijekom cijepljenja.

Poruka je ovog sustavnog pregleda literature da bi majke trebale dojiti djecu tijekom cijepljenja kad god je to moguće. Potrebno je više istraživanja koja će ispitati može li dojenje pomoći starijoj djeci i djeci koja se liječe u bolnici tijekom vađenja krvi ili drugih postupaka koji uključuju uporabu igala.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je umjerena za duljinu plakanja i rezultate procjene intenziteta boli. Većina istraživanja uključila je mlađu dojenčad u dobi od 1 do 6 mjeseci. Budućim istraživanjima treba obuhvatiti i stariju dojenčad do dobi od 12 mjeseci, što bi moglo promijeniti trenutne zaključke. Osim toga, sva istraživanja procijenila su učinke dojenja tijekom cijepljenja. Nije poznato da li dojenje pomaže bolesnoj djeci u dobi od 1 do 12 mjeseci koja se liječe u bolnici tijekom invazivnih postupaka koji uključuju uporabu igala.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information