Badania przesiewowe w kierunku raka płuc

Rak płuc spośród wszystkich nowotworów jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajach zachodnich. Choroba ta rozwija się około 20 lat, a palenie papierosów jest znaną przyczyną raka płuc. Większość przypadków raka płuc nie jest wykrywana na wczesnym etapie rozwoju. Regularne badanie przesiewowe skierowane jest do osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuc. Przeprowadzono badania nad metodami umożliwiającymi wczesne wykrywanie, takimi jak: badanie plwociny, badanie rentgenowskie i tomografia komputerowa klatki piersiowej, aby sprawdzić, czy ich stosowanie wpłynie na zmianę liczby osób leczonych chirurgicznie i liczbę osób zmarłych z powodu tej choroby. W niniejszym przeglądzie analizowano wyniki dziewięciu badań (w sumie 453,965 uczestników) i okazało się, że wczesne badania przesiewowe za pomocą badania rentgenowskiego klatki piersiowej lub badania plwociny nie zmniejszały liczby osób, które zmarły z powodu raka płuca. W jednym dużym badaniu wykazano, że badania przesiewowe z użyciem tomografii komputerowej klatki piersiowej, z niską dawką promieniowania, zmniejszenie liczby osób, które umierają z powodu raka płuc, jednak grupa badana obejmowała tylko palaczy z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania oraz byłych palaczy. Badanie przesiewowe z użyciem tomografii komputerowej jest związane z dużą liczbą fałszywie pozytywnych wyników, a ponadto u niektórych osób, u których wykryto raka płuc i poddano leczeniu, rak prawdopodobnie nie uległby progresji do etapu powodującego zgon w ciągu ich życia, nawet w przypadku braku leczenia (zjawisko określane jako nadrozpoznawalność). Potrzebne są dalsze badania na temat szkód oraz korzyści związanych z badaniami przesiewowymi za pomocą tomografii komputerowej u osób z mniejszym ryzykiem raka płuc.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information