Coaching decyzyjny skierowany do osób podejmujących decyzje dotyczące opieki zdrowotnej

Wprowadzenie

Istnieje potrzeba większego zaangażowania osób podejmujących decyzje dotyczące opieki zdrowotnej w zakresie leczenia (np. zabiegów operacyjnych) lub badań przesiewowych (np. testów identyfikujących problem zdrowotny). Dobre decyzje podejmuje się wtedy, gdy poszczególne osoby znają najlepsze dostępne dowody na dany temat i mogą dzielić się tym, co jest dla nich ważne ze swoimi świadczeniodawcami.

Coaching decyzyjny pomaga przygotować się do podjęcia decyzji dotyczących zdrowia. Jest on prowadzony przez świadczeniodawców, którzy zostali przeszkoleni lub stosują protokół coachingu decyzyjnego (np. przez pielęgniarki, lekarzy, farmaceutów, pracowników socjalnych, czy pracowników wspierających służbę zdrowia – takich jak opiekunowie).

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy coaching decyzyjny pomaga przygotować się do podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Co zrobiliśmy?

Jesteśmy zespołem złożonym z partnerów pacjentów, pracowników służby zdrowia, nauczycieli i naukowców z siedmiu krajów.

Szukaliśmy badań, w których oceniano coaching decyzyjny z udziałem różnych osób (dorosłych i dzieci) w celu przygotowania ich do podejmowania decyzji w zakresie leczenia lub badań przesiewowych dla siebie lub członka rodziny.

Uwzględniliśmy badania, w których osoby korzystające z coachingu decyzyjnego zostały losowo (np. przy użyciu komputera) przydzielone do grup badanych. Badania, w których uczestników losowo przydziela się do grup są najlepszym sposobem na porównanie wyników między grupami. Ich wyniki są podstawą analizy efektu interwencji, takiej jak coaching decyzyjny.

Strategia wyszukiwania

Aby znaleźć badania, przeszukaliśmy osiem internetowych baz danych. Zapytaliśmy ekspertów i autorów badań o coaching decyzyjny. Do niniejszego przeglądu włączyliśmy badania opublikowane do czerwca 2021 r.

Co udało nam się ustalić?

Znaleźliśmy 28 badań dotyczących coachingu decyzyjnego stosowanego samodzielnie lub w połączeniu z wysokiej jakości informacjami dla pacjentów opartymi na badaniach naukowych (zwanymi „informacjami opartymi na dowodach naukowych”). W 28 badaniach wzięło udział 5509 dorosłych. Żadne z badań nie obejmowało dzieci, a tylko jedno badanie dotyczyło osób (rodziców) podejmujących decyzje za kogoś innego. W badaniach oceniano coaching decyzyjny w odniesieniu do szeregu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, takich jak: decyzje dotyczące leczenia raka, menopauzy, chorób psychicznych, badań przesiewowych w kierunku nowotworów oraz badań genetycznych.

Niektóre z badań dotyczyły coachingu decyzyjnego w połączeniu lub w porównaniu z informacjami na temat danej choroby lub z informacjami opartymi na dowodach naukowych, takimi jak: pomoce dla pacjentów (broszury, filmy, narzędzia internetowe wyjaśniające decyzje, przedstawiające różne opcje terapeutyczne oraz zalety i wady, a także pomagające tym osobom jasno określić, co jest dla nich ważne).

Co wynika z danych naukowych przedstawionych w przeglądzie?

U osób, które otrzymały coaching decyzyjny w porównaniu z osobami, które otrzymały tylko informacje oparte na dowodach naukowych zaobserwowano:

- niewielką lub żadną różnicę w zakresie zmiany posiadanej wiedzy (406 pacjentów, 3 badania);

- niewielką lub żadną różnicę w zakresie zmiany poczucia lęku (242 pacjentów, 1 badanie);

U osób, które otrzymały coaching decyzyjny w porównaniu z osobami, które otrzymały jedynie standardową opiekę zaobserwowano:

- możliwe zwiększenie wiedzy (1073 pacjentów, 5 badań).

Nasze zaufanie do wyników

Mamy małą pewność, że coaching decyzyjny stosowany łącznie z informacjami opartymi na dowodach naukowych zwiększa wiedzę, w porównaniu ze stosowaniem standardowej opieki. Mamy również małą pewność co do tego, że coaching decyzyjny może mieć niewielki lub żaden wpływ na posiadaną wiedzę i poczucie lęku, w porównaniu z dostarczaniem informacji opartych na dowodach naukowych. Nie jesteśmy pewni naszych pozostałych wniosków, ponieważ wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska oraz istniały ważne wyniki, które nie zostały zaraportowane we włączonych badaniach. W wielu badaniach wzięła udział niewielka liczba osób, co oznacza, że wyniki tego przeglądu mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu większej liczby badań.

Co to oznacza?

Coaching decyzyjny może poszerzyć wiedzę ludzi, aby pomóc im w przygotowaniu się do podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, jeśli będzie stosowany wraz z dostarczaniem informacji opartych na dowodach naukowych. W przeglądzie nie zidentyfikowano żadnych niekorzystnych skutków stosowania coachingu decyzyjnego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sabina Pham Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information