Trening donošenja odluka za ljude koji donose odluke o zdravstvenoj skrbi

Dosadašnje spoznaje

Postoji potreba za dodatnim uključivanjem ljudi koji donose zdravstvene odluke o liječenju (npr. kirurški zahvat) ili probiru (npr. testovi da se utvrdi postoji li zdravstveni problem). Kvalitetne odluke se donose kada ljudi znaju pristupiti najboljim dostupnim dokazima te mogu podijeliti ono što je važno sa svojim liječnikom.

Trening za donošenje odluka priprema ljude za donošenje odluke o zdravstvenoj skrbi. Pružaju ga pružatelji zdravstvenih usluga koji su za to obučeni ili koriste protokol za podučavanje donošenja odluka (npr. medicinske sestre, liječnici, farmaceuti, socijalni radnici, pomoćno osoblje).

Željeli smo saznati pomaže li trening za donošenje odluka ljudima da se pripreme za donošenje odluka u vezi sa zdravstvenom njegom.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Mi smo tim pacijenata partnera u zdravstvenom timu, pružatelja zdravstvenih usluga, učitelja i istraživača iz sedam zemalja.

Potražili smo istraživanja koja su procjenjivala treninge za donošenje odluka za odrasle i djecu, a kako bi ih pripremili za donošenje zdravstvene odluke o liječenju ili probiru za sebe ili člana obitelji.

Uključili smo istraživanja u kojima su ljudi dobili obuku za odlučivanje i koji su nasumično dodijeljeni u skupine (npr. korištenjem računala za odlučivanje tko ide u koju skupinu). Istraživanja u kojima su ljudi nasumično raspoređeni u skupine predstavljaju najbolji način za usporedbu nalaza između skupina i takav način daje rezultate na koje se možemo osloniti kada gledamo učinke intervencije poput treninga za odlučivanje.

Način pretraživanja literature

Kako bismo pronašli istraživanja, pretražili smo osam online baza podataka. Pitali smo stručnjake i autore istraživanja o treningu za odlučivanje. Uključili smo istraživanja objavljena do lipnja 2021. godine.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 28 istraživanja koja su koristila sami trening za odlučivanje ili su kombinirala trening i visokokvalitetne informacije za pacijente, dobivene na temelju istraživanja (takozvane 'informacije utemeljene na dokazima'). U 28 istraživanja uključeno je ukupno 5,509 odraslih osoba. Niti jedno istraživanje nije uključivalo djecu, a samo jedno je uključivalo ljude (roditelje) koji donose odluke za nekog drugog. Istraživanja su testirala trening odlučivanja s nizom zdravstvenih odluka, kao što su odluke o liječenju koje se odnose na rak, menopauzu ili mentalne bolesti; odluke o probiru za rak i genetskom testiranju.

Neka od israživanja su se bavila treningom odlučivanja sa ili u usporedbi s informacijama specifičnim za bolest ili informacijama utemeljenim na dokazima, kao što su pomagala za donošenje odluke za pacijente (knjižice, video zapisi, internetski alati koji: čine odluku jasnom, opisuju opcije kao i prednosti i nedostatke, i pomažu ljudima da im bude jasno što im je važno).

Što dokazi pokazuju?

Ljudi koji su prošli trening za odlučivanje u usporedbi s onima koji su samo dobili informacije utemeljene na dokazima:

- mogu imati malu ili nikakvu promjenu u znanju (406 pacijenata, 3 istraživanja);

- mogu imati malu ili nikakvu promjenu u anksioznosti (242 pacijenata, 1 istraživanje);

Ljudi koji su prošli trening za donošenje odluka u kombinaciji s informacijama utemeljenim na dokazima:

-možda imaju poboljšano znanje (1073 pacijenta, 5 istraživanje)

Pouzdanost dokaza

Niska je pouzdanost dokaza koji upućuju da trening donošenja odluka u kombinaciji s informacijama temeljenim na dokazima poboljšava znanje ljudi u usporedbi s uobičajenom skrbi. Niska je pouzdanost dokaza koji govore da trening odlučivanja može imati mali ili nikakav učinak na znanje i anksioznost u usporedbi s informacijama utemeljenim na dokazima. Manja je pouzdanost u druge nalaze jer je sigurnost dokaza vrlo niska, a uključena istraživanja nisu pratila važne ishode. U mnogim istraživanjima sudjelovao je mali broj ljudi, a to znači da bi se rezultati ovog pregleda mogli kada više istraživanja postane dostupno.

Što to znači?

Trening za donošenje odluka u kombinaciji sa informacijama utemeljenim na dokazima može poboljšati znanje ljudi i pomoći im u donošenju odluke o zdravstvenoj skrbi. Ovim sustavnim pregledom nisu otkriveni štetni učinci ovakvog treninga.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Darjan Franjić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information