การฝึกสอนการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ทำการตัดสินใจด้านสุขภาพ

ความเป็นมา

มีความจำเป็นต้องให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจด้านการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษามีส่วนร่วมมากขึ้น (เช่น การผ่าตัด) หรือการตรวจคัดกรอง (เช่น การทดสอบเพื่อดูว่ามีปัญหาสุขภาพหรือไม่) การตัดสินใจด้านคุณภาพจะเกิดขึ้นเมื่อคนทราบหลักฐานที่ดีที่สุดเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ และทราบสิ่งที่สำคัญร่วมกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนได้

การฝึกสอนการตัดสินใจช่วยคนให้เตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจด้านสุขภาพ ให้บริการโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมหรือใช้โปรโตคอลสำหรับการฝึกสอนการตัดสินใจ (เช่น พยาบาล แพทย์ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแบบเพื่อน)

เราต้องการทราบว่าการฝึกสอนการตัดสินใจช่วยให้คนเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพหรือไม่

เราทำอะไร

เราคือทีมพันธมิตรผู้ป่วย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ครูและนักวิจัยจาก 7 ประเทศ

เราหาการศึกษาที่ทดสอบการฝึกสอนการตัดสินใจร่วมกับคน (ผู้ใหญ่และเด็ก) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดสินใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาหรือคัดกรองสำหรับตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว

เรารวมการศึกษาว้หากผู้ที่ได้รับการฝึกสอนการตัดสินใจถูกสุ่มเข้ากลุ่มการศึกษา (เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจว่าใครจะเข้ากลุ่มใด) การศึกษาที่สุ่มคนเข้ากลุ่มเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบระหว่างกลุ่มต่างๆ และให้ผลลัพธ์ที่เราวางใจได้เมื่อเราดูผลของวิธีการ เช่น การฝึกสอนการตัดสินใจ

กลยุทธ์การสืบค้น

เพื่อค้นหาการศึกษา เราค้นหาธนาคารข้อมูลออนไลน์ 8 แห่ง เราถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ประพันธ์การศึกษาเกี่ยวกับการฝึกสอนการตัดสินใจ เรารวมการศึกษาที่ตีพิมพ์จนถึงเดือนมิถุนายน 2021

สิ่งที่เราพบ

เราพบ 28 การศึกษา เกี่ยวกับการฝึกสอนการตัดสินใจที่ใช้เพียงอย่างเดียวหรือกับข้อมูลคุณภาพสูงสำหรับผู้ป่วยจากการวิจัย (เรียกว่า 'ข้อมูลตามหลักฐาน') มีผู้ใหญ่ทั้งหมด 5509 คนใน 28 การศึกษา ไม่มีการศึกษาใดที่รวมเด็ก และมีเพียงการศึกษาเดียวที่รวมคน (ผู้ปกครอง) ที่กำลังตัดสินใจแทนคนอื่น การศึกษาได้ทดสอบการฝึกสอนการตัดสินใจสำหรับการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย เช่น การตัดสินใจในการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง วัยหมดประจำเดือน หรือความเจ็บป่วยทางจิต การตัดสินใจคัดกรองมะเร็งและการทดสอบทางพันธุกรรม

บางการศึกษาดูการฝึกสอนการตัดสินใจด้วยหรือเปรียบเทียบกับข้อมูลเฉพาะโรคหรือข้อมูลตามหลักฐาน เช่น เครื่องช่วยตัดสินใจของผู้ป่วย (จุลสาร, วิดีโอ, เครื่องมือออนไลน์ที่: ตัดสินใจได้ชัดเจน, ให้ทางเลือกและข้อดีและข้อเสีย, และช่วยให้ผู้คนมีความชัดเจนในสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา)

มีหลักฐานอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้

ผู้ที่ได้รับการฝึกการตัดสินใจเปรียบเทียบกับข้อมูลตามหลักฐานเท่านั้น:

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงความรู้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (ผู้ป่วย 406 คน 3 การศึกษา);

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในความวิตกกังวล (ผู้ป่วย 242 คน 1 การศึกษา)

ผู้ที่ได้รับการฝึกสอนการตัดสินใจพร้อมข้อมูลตามหลักฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ:

-อาจมีความรู้เพิ่มขึ้น (ผู้ป่วย 1073 ราย 5 การศึกษา)

ความเชื่อมั่นของเราในผลลัพธ์

เรามีความเชื่อมั่นน้อยว่าการฝึกสอนการตัดสินใจและข้อมูลตามหลักฐานจะช่วยเพิ่มความรู้เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ เรามีความเชื่อมั่นน้อยว่าการฝึกสอนการตัดสินใจอาจมีผลต่อความรู้และความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับข้อมูลตามหลักฐาน เรามีความมั่นใจน้อยกว่าเกี่ยวกับการค้นพบอื่นๆ ของเรา เนื่องจากความเชือมั่นของหลักฐานต่ำมากและมีผลลัพธ์ที่สำคัญที่ไม่ได้รายงานโดยการศึกษาที่รวมอยู่ การศึกษาจำนวนมากมีคนเข้าร่วมจำนวนน้อย ซึ่งหมายความว่าผลของการทบทวนนี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติม

นี่แปลว่าอะไร

การฝึกสอนการตัดสินใจอาจช่วยปรับปรุงความรู้ของประชาชนเพื่อช่วยให้พวกเขาเตรียมการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพเมื่อใช้กับข้อมูลตามหลักฐาน การตรวจสอบไม่พบผลเสียใดๆ กับการใช้การฝึกสอนการตัดสินใจ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การฝึกสอนการตัดสินใจอาจปรับปรุงความรู้ของผู้เข้าร่วมเมื่อใช้กับข้อมูลตามหลักฐาน ผลการวิจัยของเราไม่ได้บ่งชี้ถึงผลเสียที่มีนัยสำคัญ (เช่น ความเสียใจในการตัดสินใจ ความวิตกกังวล) กับการใช้การฝึกสอนการตัดสินใจ เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับผลลัพธ์อื่นๆ ไม่ชัดเจนว่าการฝึกสอนการตัดสินใจจะต้องจับคู่กับข้อมูลที่มีหลักฐานอยู่เสมอหรือไม่ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทราบประสิทธิผลของการฝึกสอนการตัดสินใจสำหรับผลลัพธ์ที่กว้างขึ้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การฝึกสอนการตัดสินใจเป็นการสนับสนุนแบบไม่มีคำสั่งโดยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจด้านสุขภาพ 'ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ' ถือว่าเป็นบุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการซึ่งมีเจตนาหลักในการปกป้องและปรับปรุงสุขภาพ (เช่น พยาบาล แพทย์ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานช่วยเหลือด้านสุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแบบเพื่อน)

ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของการฝึกสอนการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการฝึกสอนการตัดสินใจ (I) สำหรับผู้ที่เผชิญกับการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพสำหรับตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว (P) เทียบกับ (C) การดูแลตามปกติหรือวิธีการตามหลักฐานเท่านั้น ต่อผลลัพธ์ (O) ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจ ความต้องการในการตัดสินใจและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Library (Wiley), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (Ovid), Embase (Ovid), PsycINFO (Ovid), CINAHL (Ebsco), Nursing and Allied Health Source (ProQuest) และ Web of Science ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งฐานข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ซึ่งมีการให้วิธีการสำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กที่เตรียมทำการรักษาหรือคัดกรองการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพสำหรับตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว การฝึกสอนการตัดสินใจถูกกำหนดเป็น: a) ให้เป็นรายบุคคลโดยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมหรือใช้โปรโตคอล และ b) ให้การช่วยเหลือที่ไม่ใช่คำสั่งและเตรียมผู้ใหญ่หรือเด็กให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ การเปรียบเทียบรวมถึงการดูแลตามปกติหรือวิธีการอื่น ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คนคัดกรองเอกสารอ้างอิง ประเมินความเสี่ยงของอคติ และคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของวิธีการและผลลัพธ์อย่างอิสระ ความขัดแย้งได้รับการแก้ไขโดยการอภิปรายเพื่อให้ได้ฉันทามติ เราใช้ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) กับช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) เป็นการวัดผลการรักษา และสังเคราะห์ผลลัพธ์โดยใช้ random-effects model หากเป็นไปได้ หากมีการศึกษามากกว่าหนึ่งเรื่องวัดผลลัพธ์เดียวกันโดยใช้เครื่องมือต่างกัน เราใช้ random-effects model เพื่อคำนวณความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) และ 95% CI เรานำเสนอผลลัพธ์โดยสรุปตารางการค้นพบและใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

จากการตรวจคัดกรองเอกสารอ้างอิง 12,984 รายการ เรารวบรวม 28 การศึกษาเกี่ยวกับการฝึกสอนการตัดสินใจเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับข้อมูลตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมผู้ใหญ่ 5509 คน (อายุ 18 ถึง 85 ปี สตรี 64% คนผิวขาว 52% คนแอฟริกันอเมริกัน 33% คนผิวดำ ; 68% จบมัธยมศึกษา) การศึกษาได้ประเมินการฝึกสอนการตัดสินใจที่ใช้สำหรับการตัดสินใจด้านการรักษาพยาบาลต่างๆ (เช่น การตัดสินใจในการรักษาโรคมะเร็ง วัยหมดประจำเดือน ความเจ็บป่วยทางจิต โรคไตที่ลุกลาม การตรวจคัดกรองมะเร็ง การทดสอบทางพันธุกรรม) 4 จาก 28 การศึกษา รวม 3 กลุ่มเปรียบเทียบ

สำหรับการฝึกสอนการตัดสินใจเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ (n = 4 การศึกษา) เราไม่เชื่อมั่นว่าการฝึกสอนการตัดสินใจเทียบกับการดูแลตามปกติช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ (เช่น การเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจ ความมั่นใจในตนเองในการตัดสินใจ ความรู้ ความเสียใจในการตัดสินใจ ความวิตกกังวล) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

สำหรับการฝึกสอนการตัดสินใจเปรียบเทียบกับข้อมูลตามหลักฐานเท่านั้น (การศึกษา n = 4 เรื่อง) มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำพบว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับการฝึกสอนการตัดสินใจอาจมีการเปลี่ยนแปลงความรู้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (SMD -0.23, 95% CI: -0.50 ถึง 0.04 ; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 406 คน) มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับการสอนเพื่อการตัดสินใจอาจมีการเปลี่ยนแปลงความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับข้อมูลตามหลักฐาน เราไม่เชื่อมั่นว่าการฝึกสอนการตัดสินใจเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อิงจากหลักฐานช่วยปรับปรุงผลลัพธ์อื่นๆ หรือไม่ (เช่น ความมั่นใจในตนเองในการตัดสินใจ รู้สึกไม่มีข้อมูล) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

สำหรับการฝึกสอนการตัดสินใจและข้อมูลตามหลักฐานเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (การศึกษา n = 17 รายการ) มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่าผู้เข้าร่วมอาจมีความรู้ที่ดีขึ้น (SMD 9.3, 95% CI: 6.6 ถึง 12.1; 5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1,073 คน) เราไม่เชื่อมั่นว่าการฝึกสอนการตัดสินใจร่วมกับข้อมูลที่อิงตามหลักฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติจะปรับปรุงผลลัพธ์อื่นๆ หรือไม่ (เช่น การเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจ ความมั่นใจในตนเองในการตัดสินใจ รู้สึกไม่มีข้อมูล ค่านิยมไม่ชัดเจน รู้สึกไม่ได้รับการช่วยเหลือ) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

สำหรับการฝึกสอนการตัดสินใจและข้อมูลตามหลักฐานเปรียบเทียบกับข้อมูลตามหลักฐานเท่านั้น (การศึกษา n = 7 การศึกษา) เราไม่เชื่อมั่นว่าการฝึกสอนการตัดสินใจร่วมกับข้อมูลตามหลักฐานเปรียบเทียบกับข้อมูลตามหลักฐานจะปรับปรุงผลลัพธ์ใดๆ เท่านั้น (เช่น ความรู้สึกที่ไม่ได้รับข้อมูล ค่าที่ไม่ชัดเจน รู้สึกไม่ได้รับการสนับสนุน ความรู้ วิตกกังวล) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information