Akupunktura w rehabilitacji po udarze mózgu

Pytanie badawcze

Akupunktura to leczenie oparte na starożytnej medycynie chińskiej, w której w celach terapeutycznych stosuje się cienkie igły lub uciskanie w wybranych miejscach ciała. Chcieliśmy wiedzieć, czy akupunktura jest skutecznie poprawia przywrócenie aktywności dnia codziennego, poruszania się oraz czy poprawia jakość życia u osób, które przeszły udar mózgu co najmniej miesiąc wcześniej.

Wprowadzenie

Udar mózgu jest główną przyczyną zgonów na świecie oraz może powodować ciężką niesprawność. Akupunktura jest relatywnie prostą, niedrogą oraz bezpieczną metodą leczenia, którą stosowano w Chinach od setek lat, a która jest coraz powszechniej praktykowana w niektórych krajach zachodnich. Jednakże, pozostaje niejasne czy istniejące dane naukowe są wystarczająco wiarygodne, aby rutynowo zalecać stosowanie akupunktury.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowaliśmy 31 badań, które spełniały kryteria włączenia do przeglądu, opublikowanych do lipca 2015 r., . Badania obejmowały łącznie 2257 uczestników, którzy przebyli udar mózgu ponad miesiąc wcześniej. We wszystkich badaniach oceniano stosowanie akupunktury w celu wspierania powrotu do zdrowia po udarze w porównaniu do niestosowania akupunktury lub stosowania pozorowanej akupunktury. Punkty końcowe (wyniki) obejmowały pomiary codziennych aktywności (aktywności życia codziennego), czynności neurologicznych, poruszania się, czynności poznawczych, depresji, trudności w połykaniu, bólu oraz jakości życia. Większość badań (29/31) przeprowadzono w Chinach. Badania znacznie różniły się między sobą w odniesieniu do czasu wystąpienia udaru mózgu, stosowanych technik akupunktury oraz częstości wykonywania zabiegów akupunktury.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy pewne dane wskazujące, że akupunktura poprawia wykonywanie czynności dnia codziennego oraz szereg aspektów z obszaru czynności neurologicznych. Jednakże, wnioski te opierają się na badaniach o niskiej jakości danych. Nie raportowano poważnych działań niepożądanych, również nie odnaleziono informacji o wpływie akupunktury na ryzyko zgonu lub potrzebę opieki instytucjonalnej nad pacjentem.

Jakość danych naukowych

Wiarygodna ocena jakości danych naukowych była trudna, ze względu na to, że podano niewiele danych na temat charakterystyki badań. Dlatego też, większość wniosków oparto na danych o niskiej lub bardzo niskiej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information