Akupunktura za oporavak nakon moždanog udara

Istraživačko pitanje

Akupunktura je liječenje temeljeno na staroj kineskoj medicini ubadanja iglom ili pritiska na određena mjesta na tijelu u svrhu liječenja. U ovom Cochrane sustavnom pregldu stražena je učinkovitost akupunkture u oporavku dnevnih aktivnosti, kretanju i kvaliteti života u bolesnika koji su doživjeli moždani udar prije više od mjesec dana.

Dosadašnje spoznaje

Moždani udar je glavni uzrok smrti u svijetu i može biti uzrokom teškog invaliditeta. Akupunktura je relativno jednostavna, jeftina i sigurna metoda liječenja koja se stoljećima primjenjuje u Kini, te sve više u zapadnjačkim zemljama. Nije jasno koliko su pouzdani trenutni dokazi za rutinsku preporuku akupunkture.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretraživanjem literature objavljene do srpnja 2015. pronađena je 31 studija koja je uključena u ovaj Cochrane sustavni pregled literature. Obuhvaćeno je 2257 bolesnika koji su preboljeli moždani udar prije više od mjesec dana. U svim studijama je istražen učinak akupunkture na ubrzanje oporavka u usporedbi sa skupinom ispitanika kod koje nije primjenjena akupunktura ili s lažnom akupunkturom. Ishodi su uključili učinak na dnevne aktivnosti, neurološku funkciju, kretanje, kognitivne sposobnosti, depresiju, gutanje, bol i kvalitetu života. Većina studija je provedena u Kini (29/31) i znatno se razlikuju prema vremenu koliko je prošlo od moždanog udara, vrstama tehnika i učestalosti primjene akupunkture.

Ključni rezultati

Nađeni su određeni dokazi da je akupunktura poboljšala dnevne aktivnosti i neke oblike neurološke funkcije. Ti zaključci proizlaze iz studija niske kvalitete dokaza. Nisu prikazane ozbiljne nuspojave i nema podataka o smrtnom ishodu kod primjene akupunkture ili potrebi za liječenjem u bolnici.

Kvaliteta dokaza

Teško je bilo pouzdano procijeniti kvalitetu dokaza zbog lošeg načina opisa studija. Stoga se zaključci temelje na dokazima niske ili vrlo niske kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information