การฝังเข็มเพื่อการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คำถามการทบทวนวรรณกรรม

การฝังเข็มเป็นการรักษาตามการแพทย์แผนจีนโบราณ ซึ่งใช้เข็มหรือแรงกดที่จุดต่างๆ ในร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค เราต้องการทราบว่าการฝังเข็มมีประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นตัวในการทำกิจวัตรประจำวัน การเคลื่อนไหว และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 1 เดือนก่อนหน้านี้หรือไม่

ความเป็นมา

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของโลกและยังทำให้เกิดความพิการขั้นรุนแรงได้อีกด้วย การฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างง่าย ราคาไม่แพง และปลอดภัย ซึ่งใช้ในประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว และกำลังมีการปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ ในบางประเทศทางตะวันตก อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่นอนว่าหลักฐานที่มีอยู่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้การฝังเข็มเป็นการรักษาตามปกติหรือไม่

ลักษณะการศึกษา

เราระบุการศึกษา 31 ฉบับ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2015 เพื่อรวมในการทบทวน ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2257 คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมามากกว่า 1 เดือนก่อนหน้านี้ พวกเขาทั้งหมดได้รับการฝังเข็มเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับการไม่ฝังเข็มหรือการฝังเข็มหลอก ผลลัพธ์รวมถึงการวัดกิจกรรมประจำวัน (กิจกรรมในชีวิตประจำวัน) การทำงานของระบบประสาท การเคลื่อนไหว ความรู้ความเข้าใจ ภาวะซึมเศร้า การกลืน ความเจ็บปวด และคุณภาพชีวิต การศึกษาส่วนใหญ่ (29/31) ดำเนินการในประเทศจีน การศึกษาแตกต่างกันไปมากตามช่วงเวลาของโรคหลอดเลือดสมอง เทคนิคเฉพาะที่ใช้ และความถี่ของการฝังเข็ม

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เราพบหลักฐานว่าการฝังเข็มช่วยการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการทำงานของระบบประสาทหลายด้านได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปเหล่านี้มาจากการศึกษาที่มีหลักฐานคุณภาพต่ำ ไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่รุนแรง และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการฝังเข็มต่อการเสียชีวิตหรือความจำเป็นในการดูแลของสถาบัน

คุณภาพของหลักฐาน

พิสูจน์ได้ยากในการพิจารณาคุณภาพความน่าเชื่อถือของหลักฐาน เนื่องจากมีการรายงานลักษณะการศึกษาที่ไม่ดี ดังนั้นเราจึงอธิบายข้อสรุปส่วนใหญ่ว่ามีหลักฐานคุณภาพต่ำหรือต่ำมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากหลักฐานที่มีอยู่ การฝังเข็มอาจมีผลดีในการช่วยลดการพึ่งพา ความบกพร่องทางระบบประสาททั่วร่างกาย และความบกพร่องทางระบบประสาทเฉพาะบางอย่างสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะพักฟื้น โดยไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การทดลองที่รวบรวมมาส่วนใหญ่มีคุณภาพและขนาดที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปใดๆ เกี่ยวกับการนำมาใช้งานตามปกติ จำเป็นต้องมีการทดลองฝังเข็มสำหรับโรคหลอดเลือดสมองที่ออกแบบอย่างเข้มงวด สุ่มตัวอย่างหลายศูนย์ เพื่อประเมินผลกระทบต่อไป

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก และปัจจุบันในประเทศจีนกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหลักของความพิการและภาวะพึ่งพาในผู้ใหญ่ การฝังเข็มสำหรับโรคหลอดเลือดสมองถูกนำมาใช้ในประเทศจีนเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วและมีการใช้มากขึ้นในบางประเทศทางตะวันตก การทบทวนนี้ป็นการปรับปรุงงานทบทวนของ Cochrane ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2006

วัตถุประสงค์: 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาด้วยการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง เราตั้งใจที่จะทดสอบสมมติฐานต่อไปนี้: 1) การฝังเข็มสามารถลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตหรือการพึ่งพาในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรังเมื่อสิ้นสุดการรักษาและเมื่อติดตามผล; 2) การฝังเข็มสามารถปรับปรุงการขาดสมดุลของระบบประสาทและคุณภาพชีวิตหลังการรักษาและเมื่อสิ้นสุดการติดตาม; 3) การฝังเข็มสามารถลดจำนวนผู้ที่ต้องการการดูแลในสถาบัน และ 4) การฝังเข็มไม่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงใด ๆ ที่ไม่สามารถทนได้

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน Cochrane Stroke Group Trials Register (มิถุนายน 2015), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; Cochrane Library 2015, Issue 7), MEDLINE (1966 ถึง กรกฎาคม 2015, Ovid), EMBASE (1980 ถึง กรกฎาคม 2015, Ovid) , CINAHL (1982 ถึง กรกฎาคม 2015, EBSCO) และ AMED (1985 ถึง กรกฎาคม 2015, Ovid) เรายังค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์ของจีน 4 แห่งดังต่อไปนี้: ฐานข้อมูลยาชีวภาพของจีน (กรกฎาคม 2015); ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน (กรกฎาคม 2015); โครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติจีน (กรกฎาคม 2015) และฐานข้อมูล Wan Fang (กรกฎาคม 2015)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีมูลความจริงในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกในระยะกึ่งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เปรียบเทียบการฝังเข็มที่เกี่ยวข้องกับการฝังเข็มร่วมกับยาหลอก การฝังเข็มหลอก หรือไม่ได้รับการฝังเข็ม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคนเลือกการทดลองอย่างอิสระเพื่อรวบรวม ประเมินคุณภาพ แยกและตรวจสอบข้อมูล

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการทดลอง 31 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2257 คนในระยะกึ่งเฉียบพลันหรือระยะเรื้อรังของโรคหลอดเลือดสมอง คุณภาพของระเบียบวิธีของการทดลองที่รวบรวมมาส่วนใหญ่ไม่สูง คุณภาพของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์หลักต่ำหรือต่ำมากตามการประเมินโดยระบบ Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

การทดลอง 2 ฉบับเปรียบเทียบการฝังเข็มจริงกับการรักษาพื้นฐานกับการฝังเข็มปลอมกับการรักษาพื้นฐาน ไม่มีหลักฐานของความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวละคุณภาพชีวิตระหว่างการฝังเข็มจริงและการฝังเข็มหลอกสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะพักฟื้น

การทดลอง 29 ฉบับเปรียบเทียบการฝังเข็มร่วมกับการรักษาพื้นฐานกับการรักษาพื้นฐานเพียงอย่างเดียว เมื่อเทียบกับการไม่ฝังเข็ม สำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะพักฟื้น การฝังเข็มมีผลที่เป็นประโยชน์ในการลดการพึ่งพา (กิจกรรมในชีวิตประจำวัน) ที่วัดโดย Barthel Index (การทดลอง 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 616 คน ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) 9.19 ความเชื่อมั่น 95% ช่วงเวลา (CI) 4.34 ถึง 14.05; GRADE ต่ำมาก), ความบกพร่องทางระบบประสาททั่วร่างกาย (การทดลอง 7 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 543 คน, อัตราต่อรอง (OR) 3.89, 95% CI 1.78 ถึง 8.49; GRADE ต่ำ) และความบกพร่องทางระบบประสาทเฉพาะรวมถึงการทำงานของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวที่วัดโดย การประเมิน Fugl-Meyer (การทดลอง 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 245 คน; MD 6.16, 95% CI 4.20 ถึง 8.11; GRADE ต่ำ), ความสามารถในการรับรู้วัดโดย Mini-Mental State Examination (การทดลอง 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 278 คน; MD 2.54, 95% CI 0.03 ถึง 5.05; GRADE ต่ำมาก), อาการซึมเศร้าวัดโดยแบบวัดภาวะซึมเศร้าแฮมิลตัน (การทดลอง 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 552 คน; MD -2.58, 95% CI -3.28 ถึง -1.87; GRADE ต่ำมาก), การกลืนอาหารวัดโดยการทดสอบการดื่ม (การทดลอง 2 ฉบับ, 200 ผู้เข้าร่วม MD -1.11, 95% CI -2.08 ถึง -0.14 GRADE ต่ำมาก) และความเจ็บปวดที่วัดโดย Visual Analogue Scale (การทดลอง 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 118 คน; MD -2.88, 95% CI -3.68 ถึง -2.09; GRADE ต่ำ) มีรายงานการเจ็บป่วยที่เกิดจากการฝังเข็มและการไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดที่จุดฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าร่วมกลุ่มฝังเข็มไม่กี่คน ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต สัดส่วนของผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในสถาบันหรือต้องการการช่วยเหลือจากครอบครัวเพิ่มขึ้น และการตายจากทุกสาเหตุที่มีอยู่ในการทดลองทั้งหมด

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร

Tools
Information