Agoniści receptora kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w ostrym udarze mózgu

Pytanie badawcze: Czy leki będące agonistami receptora GABA są skuteczne i bezpieczne w leczeniu ostrego udaru mózgu?

Wprowadzenie Agoniści receptora GABA to rodzaj leków, które mogą pełnić funkcję ochronną mózgu w ostrym udarze. Ta grupa leków obejmująca m.in. diazepam i chlormetiazol (lek w Polsce niedostępny; przyp.tłum.) jest stosowana od kilku dekad jako środki uspokajające, natomiast w badaniach na modelach zwierzęcych wykazano ich skuteczność w leczeniu udaru mózgu. Jednak efekt uspokajający agonistów recepta GABA może być szkodliwy dla osób z ostrym udarem mózgu.

Charakterystyka badania: Do marca 2018 r. zidentyfikowaliśmy pięć badań, które spełniły kryteria włączenia; w badaniach tych do odpowiednich grup leczenia losowo przydzielono łącznie 3838 uczestników, spośród których wyniki analizowano dla 3758 osób. Jakość wszystkich badań była ogólnie dobra z niskim ryzykiem błędu systematycznego. W jednym badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania diazepamu u 849 uczestników w ciągu 12 godzin od wystąpienia udaru. W czterech badaniach oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania chlormetiazolu u 2909 uczestników w ciągu 12 godzin od wystąpienia udaru; u 95 uczestników stwierdzono udar krwotoczny mózgu i grupa ta była analizowana odrębnie.

Główne wyniki: Wszystkie pięć badań oceniało wystąpienie zgonu oraz stopień zależności (pacjenta od innych osób; przyp.tłum.) w okresie trzech miesięcy. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami otrzymującymi chlormetiazol lub diazepam, a grupami placebo. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem chlormetiazolu była senność i podrażnienie nosa.

Jakość danych naukowych: Podsumowując, dane naukowe o umiarkowanej jakości nie potwierdzają skuteczności agonistów receptora GABA w leczeniu osób z ostrym udarem mózgu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information