Agonisti GABA receptora za akutni moždani udar

Istraživačko pitanje: Jesu li agonisti GABA receptora djelotvorni i sigurni lijekovi u liječenju akutnog moždanog udara?

Dosadašnje spoznaje: Gama-aminomaslačna kiselina (engl. gamma-Aminobutyric acid, GABA) je neurotransmitor u središnjem živčanom sustavu. Agonisti GABA receptora su vrsta lijekova koji možda mogu zaštititi mozak kod akutnog moždanog udara. Ta skupina lijekova, koja uključuje diazepam i klormetiazol, koriste se desetljećima kao tradicionalni sedativi, te je za njih utvrđen koristan učinak kod moždanog udara u životinjskim modelima. Međutim, sedativni učinak agonista GABA receptora može biti štetan kod pacijenata s akutnim moždanim udarom.

Značajke istraživanja: Do svibnja 2018. godine pronađeno je pet istraživanja koja su odgovarala kriterijima uključenja. U njima je nasumičnim odabirom sudjelovalo 3838 ispitanika (s akutnim ishemijskim ili hemoragijskim moždanim udarom), a analizirani su podatci za njih 3758. Kvaliteta tih istraživanja bila je općenito dobra, s niskim rizikom od pristranosti. Jedno istraživanje, koje je uključilo 849 ispitanika s akutnim moždanim udarom, ispitivalo je djelotvornost i sigurnost diazepama primijenjenog unutar 12 sati od nastupa moždanog udara. Četiri istraživanja, koja su uključila 2909 ispitanika s akutnim moždanim udarom, ispitivala su djelotvornost i sigurnost klormetiazola primijenjenog unutar 12 sati od nastupa moždanog udara. Od toga je 95 ispitanika imalo hemoragijski moždani udar, te su oni analizirani zasebno.

Ključni rezultati: Svih pet istraživanja izvijestilo je o smrtnim ishodima i ovisnosti za razdoblje od tri mjeseca. Nije bilo značajne razlike između skupine koja je uzimala klormetiazol i skupine koja je uzimala placebo. Također, nije bilo razlike između skupine ispitanika koji su uzimali diazepam i skupine koja je uzimala placebo. Najčešće nuspojave koje je izazvao klormetiazol bile su pospanost i nadražaj sluznice nosa.

Kvaliteta dokaza: Zaključno, dokazi srednje razine kvalitete ne podupiru uporabu agonista GABA receptora za liječenje osoba s akutnim moždanim udarom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information