Akupunktura w leczeniu schizofrenii

Chociaż akupunktura czy tradycyjna medycyna chińska były praktykowane przez ponad 2000 lat w Chinach i na Dalekim Wschodzie, zwłaszcza w Korei i Japonii, to na zachodzie jest to stosunkowo nowa metoda leczenia schorzeń fizycznych i zaburzeń psychicznych. W akupunkturze igły wprowadza się do skóry w celu stymulacji konkretnych punktów na ciele (tzw. punktów akupunktury). Celem jest uzyskanie równowagi i harmonii ciała.

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną i zwykle leczy się ją za pomocą leków przeciwpsychotycznych. Jednak, pomimo swojej skuteczności, leki przeciwpsychotyczne mogą powodować skutki uboczne (takie jak: senność, zwiększenie masy ciała, a nawet nadmierne ślinienie). Wykazano, że stosowanie akupunktury wiąże się z występowaniem niewielu skutków ubocznych i może być społecznie bardziej akceptowane i tolerowane u osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Akupunktura może być również tańsza niż leki produkowane przez firmy farmaceutyczne, zmniejszając przez to koszty ponoszone przez pacjentów i służbę zdrowia.

Niniejszy przegląd ocenia skuteczność stosowania różnych rodzajów akupunktury u chorych na schizofrenię. Aktualizację wyszukiwania badań przeprowadzono w 2012 roku i odnaleziono 30 badań, w których pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne przydzielono losowo do jednej z 2 grup, w których otrzymywali odpowiednio: akupunkturę albo standardowe leczenie.

Chociaż w niektórych badaniach odnotowano korzyści ze stosowania akupunktury łącznie z lekami przeciwpsychotycznymi, to dostępne dane były ograniczone, a autorzy przeglądu ocenili ich jakość na bardzo niską lub niską, uznano je zatem za niewystarczająco wiarygodne i przekonujące. Łączne stosowanie akupunktury i leku przeciwpsychotycznego wiązało się z poprawą w zakresie nasilenia objawów depresji, jednak ponownie wynik ten pochodził z małego badania, przez co nie można było wyraźnie wykazać, że był wiarygodny. Podsumowując stwierdzono, że osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego, decydenci oraz pracownicy służby zdrowia potrzebują danych naukowych o znacznie lepszej jakości, aby móc ustalić czy istnieją potencjalne korzyści ze stosowania akupunktury.

Oznacza to, że nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie: czy stosowanie akupunktury jest korzystne oraz czy korzyści ze stosowania akupunktury są większe niż korzyści ze stosowania leków przeciwpsychotycznych. Nie ma wystarczających danych, aby móc ustalić czy stosowanie akupunktury jest korzystne lub szkodliwe u osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Benjamin Gray, Service User and Service User Expert, Rethink Mental Illness.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie:Bartłomiej Matulewicz, Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information