Akupunktura u liječenju shizofrenije

Iako se akupunktura u tradicionalnoj kineskoj medicini primjenjuje više od 2000 godina u Kini i Dalekom Istoku, posebno u Koreji i Japanu, to je na Zapadu još uvijek nov oblik liječenja fizičkih i psihičkih smetnji. Akupunktura se izvodi umetanjem igala u kožu da bi se stimulirale određene točke na tijelu. Cilj je postići ravnotežu i sklad u organizmu.

Shizofrenija je ozbiljan psihički poremećaj i obično se liječi antipsihoticima. Međutim, iako su učinkoviti, antipsihotici mogu uzrokovati nuspojave (pospanost, debljanje, pa čak i nevoljno curenje urina ili sline). Akupunktura ima malo nuspojava, te bi mogla biti društveno prihvatljivija i podnošljivija za ljude koji boluju od psihičkih poremećaja. Također, akupunktura može biti jeftinija od mnogih lijekova koje proizvode farmaceutske tvrtke, što je dobro za smanjenje troškova pojedinca i zdravstvenih centara.

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature istražuje učinkovitost različitih vrsta akupunktura koje bi se koristile u liječenju shizofrenije. Godine 2012. nađeno je 30 studija koje su nasumično rasporedile pacijente koji su primali antipsihotike u skupine koje su primale standardnu skrb ili akupunkturu.

Iako neke od studija pokazuju da je učinak bolji kad se akupunkturu kombinira s antipsihoticima, dostupne informacije su bile jako oskudne i autori sustavnog pregleda su ih ocijenili kao slabe ili veoma slabe kvalitete, zbog čega ti rezultati nisu vjerodostojni. Razina depresije je ublažena kada se akupunktura kombinirala s antipsihoticima, ali nije moguće dokazati istinitost te tvrdnje zbog malog uzorka u istraživanju. Zaključak je da ljudi s psihičkim problemima, donosioci odluka i zdravstveni djelatnici trebaju mnogo bolje dokaze da bi mogli utvrditi je li akupunktura djelotvorna za shizofreniju.

Pitanje je li akupunktura korisnija od liječenja antipsihoticima ostaje neodgovoreno. Nema dovoljno dokaza da bi tvrdili da je akupunktura štetna ili korisna u liječenju ljudi s psihičkim problemima.

Sažetak napisao: Benjamin Gray, istraživač udruge Rethink Mental Illness.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Paula Morović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information