Ćwiczenia ramion u chorych na POChP

Pytanie badawcze: Zbadaliśmy wpływ ćwiczeń ramion na występowanie duszności oraz jakość życia osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Wprowadzenie: Osoby z POChP często mają trudności z wykonywaniem ćwiczeń ramion z powodu duszności. Trening w zakresie ramion wykonuje się często w celu wzmocnienia siły kończyn górnych i wydolności wysiłkowej, jednak jego wpływ na duszność oraz jakość życia pacjenta pozostaje nieznany. Chcieliśmy ocenić ćwiczenia ramion prowadzone przez co najmniej cztery tygodnie i przeprowadziliśmy analizę w trzech rodzajach porównań: a) ćwiczeń ramion w porównaniu z brakiem ćwiczeń lub interwencją pozorowaną; b) łączony trening ramion i nóg w porównaniu z ćwiczeniami wyłącznie nóg; c) jeden rodzaj ćwiczeń ramion w porównaniu z innym rodzajem ćwiczeń ramion (np. trening wytrzymałościowy z siłowym).

Charakterystyka badań: Do przeglądu włączyliśmy 15 badań, które objęły łącznie 425 pacjentów z POChP. Jednak tylko 12 z nich zawierało wystarczające dane do przeprowadzenia co najmniej jednego z trzech wyżej przedstawionych porównań.

Główne wyniki:Gdy porównano ćwiczenia ramion z brakiem treningu lub interwencją pozorowaną, zaobserwowano niewielką poprawę w zakresie odczuwania duszności. Poprawy nie stwierdzono, gdy porównano łączone ćwiczeń ramion i nóg z ćwiczeniami wyłącznie nóg. W żadnym badaniu nie oceniano, czy dochodzi do zmniejszenia duszność, gdy wykonuje się określony rodzaj ćwiczeń ramion (w porównaniu z innym treningiem; przyp.tłum.). Ćwiczenia ramion nie miały wpływu na jakość życia w żadnym z trzech porównań. Trening wytrzymałościowy w porównaniu z brakiem ćwiczeń wiązał się z poprawą siły ramion ocenianą na podstawie podnoszenia i przenoszenia lekkich ciężarów. Takiego efektu nie obserwowano po treningu siłowym.

Jakość danych naukowych:Jakość włączonych badań uznaliśmy za niską do umiarkowanej ze względu na małą ilość uczestników (od 12 do 43 w poszczególnych badaniach), braki w informacjach o stosowanych metodach badawczych oraz niepełne dane dotyczące wyników.

Wnioski: Niektóre ćwiczenia ramion mogą prowadzić do niewielkiego złagodzenie duszności, lecz nie mają wpływu na jakość życia osób z POChP. W szczególności wytrzymałościowe ćwiczenia ramion mogą zwiększyć siłę ramion ocenianą na podstawie przenoszenia lekkich ciężarów przez osoby z POChP.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Zuzanna Żurek Redakcja: Piotr Szymczak, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information