Corticosteroids (ยาแก้อักเสบ) โดยการกินหรือฉีดเป็นการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ใจความสำคัญ

• corticosteroids (ยาแก้อักเสบ) ที่ให้โดยการกินหรือการฉีด (systemic) น่าจะเป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID -19 เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

• เราไม่รู้ว่ายา systemic corticosteroid ชนิดใดมีประสิทธิผลมากที่สุด เราไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีอาการหรือเป็นโรค COVID -19 ที่ไม่รุนแรงซึ่งไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

• เราพบ 42 การศึกษาที่กำลังดำเนินการและ 16 การศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ผลการศึกษา เราจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้เมื่อเราพบหลักฐานใหม่

Corticosteroids คืออะไร

Corticosteroids เป็นยาต้านการอักเสบที่ช่วยลดรอยแดงและบวม และยังลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ปกป้องร่างกายจากโรคและการติดเชื้อ Corticosteroids ใช้รักษาอาการต่างๆ เช่น โรคหอบหืด ผิวหนังอักเสบออกผื่น ข้ออักเสบ และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

Systemic corticosteroids สามารถกลืนหรือให้โดยการฉีดเพื่อรักษาทั้งร่างกาย การใช้ยา corticosteroids ในปริมาณสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น นอนหลับยาก และอารมณ์แปรปรวน

ทำไม corticosteroids จึงเป็นไปได้สำหรับการรักษา COVID-19

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อปอดและทางเดินหายใจ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัส ปอดและทางเดินหายใจจะอักเสบ ทำให้หายใจลำบาก corticosteroids ช่วยลดการอักเสบ ดังนั้นอาจลดความจำเป็นในการหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ (เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย) ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยบางรายทำปฏิกิริยากับไวรัสมากเกินไป ทำให้เกิดการอักเสบและเนื้อเยื่อเสียหาย corticosteroids อาจช่วยควบคุมการตอบสนองนี้ได้

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการทราบว่า systemic corticosteroids เป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับ ผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ และก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

เราสนใจใน:

• การเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ ถึง 14 วันหลังจากการรักษา หรือนานกว่านั้นหากรายงาน
• คนไข้ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษา โดยดูจากความจำเป็นในการช่วยการหายใจ
• คุณภาพชีวิต;
• ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และการติดเชื้อที่โรงพยาบาล

เราทำอะไร
เราค้นหาการศึกษาที่ศึกษา systemic corticosteroids สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ในระดับเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง ผู้ป่วยสามารถเป็นได้ทุกอายุ เพศ หรือเชื้อชาติ

การศึกษาสามารถเปรียบเทียบ:

• corticosteroids ร่วมกับการดูแลตามปกติ เทียบกับการดูแลตามปกติโดยมีหรือไม่มียาหลอก;
• corticosteroids 1 ชนิด เทียบกับ corticosteroids อีก 1 ชนิด;
• corticosteroids เทียบกับยาชนิดอื่น
• corticosteroids ในขนาดที่แตกต่างกัน หรือ
• การได้รับการรักษาเร็ว เทียบกับ การได้รับการรักษาช้า

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 11 การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 8075 คน ประมาณ 3000 คนได้รับ corticosteroids ส่วนใหญ่เป็น dexamethasone (2322 คน) การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้สูง

• เราพบ 42 การศึกษาที่กำลังดำเนินการและ 16 การศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ผลการศึกษา

ผลลัพธ์หลัก

มี 10 การศึกษา เปรียบเทียบ corticosteroids ร่วมกับการดูแลตามปกติ เทียบกับการดูแลตามปกติที่มีหรือไม่มียาหลอก มีเพียงการศึกษาเดียวที่เปรียบเทียบ corticosteroids 2 ชนิด การศึกษานี้รวมเฉพาะผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้รับการยืนยันหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ไม่มีการศึกษาใดที่ศึกษาคนที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขนาดหรือเวลาที่แตกต่างกัน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

Corticosteroids ร่วมกับการดูแลตามปกติเทียบกับการดูแลตามปกติที่มีหรือไม่มียาหลอก (10 การศึกษา)

• Corticosteroids อาจลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ ได้เล็กน้อย ถึง 60 วันหลังการรักษา (9 การศึกษา, ผู้ป่วย 7930 คน)
• 1 การศึกษา (299 คน) รายงานว่าผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในช่วงเริ่มต้นของการศึกษานั้นไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาหลายวันมากกว่าการดูแลตามปกติ ดังนั้น corticosteroids อาจช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นได้
• 4 การศึกษา (427 คน) รายงานว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจในช่วงเริ่มต้นของการรักษาจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจในภายหลังหรือไม่ แต่เราไม่สามารถรวบรวมผลการศึกษาได้ เราจึงไม่แน่ใจว่าอาการของผู้คนแย่ลงด้วย corticosteroids หรือ การดูแลตามปกติ
• เราไม่ทราบว่า corticosteroids เพิ่มหรือลดผลที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (2 การศึกษา 678 คน), ผลข้างเคียงใดๆ (5 การศึกษา 660 คน) หรือการติดเชื้อในโรงพยาบาล (5 การศึกษา 660 คน)

Methylprednisolone เทียบกับ dexamethasone (1 การศึกษา 86 คน)

• เราไม่ทราบว่า corticosteroid methylprednisolone ช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ เมื่อเทียบกับ dexamethasone ใน 28 วันหลังการรักษาหรือไม่
• เราไม่ทราบว่า methylprednisolone ทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงหรือไม่เมื่อเทียบกับ dexamethasone โดยพิจารณาจากความจำเป็นในการช่วยหายใจใน 28 วันหลังการรักษา
• การศึกษาไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่เราสนใจ

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นระดับปานกลางในหลักฐานเกี่ยวกับผลของ corticosteroids ต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก เนื่องจากการศึกษาไม่ได้ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และวิธีบันทึกและรายงานผลลัพธ์แตกต่างกันไปในการศึกษาต่างๆ เราไม่พบหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และไม่มีหลักฐานจากประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการซึ่งไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานของเราเป็นข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 16 เมษายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางแสดงให้เห็นว่า systemic corticosteroids อาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลงเล็กน้อยในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการของ COVID-19 หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำบ่งชี้ว่าอาจมีจำนวนวันที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจลดลง เนื่องจากเราไม่สามารถปรับผลของการเสียชีวิตก่อนจุดสิ้นสุดการศึกษา การค้นพบสำหรับผลการช่วยหายใจและอันตรายจึงมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ในการตัดสินใจในการรักษา ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสำหรับโรคที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรง (ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)

มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีหลักฐานที่มีคุณภาพดีสำหรับกลุ่มย่อยที่มีความรุนแรงของโรค ซึ่งเราเสนอระดับการช่วยหายใจตอนสุ่มเข้ากลุ่ม สิ่งนี้ใช้กับการเปรียบเทียบหรือกลุ่มย่อยของประเภทและปริมาณของ corticosteroids ที่แตกต่างกันด้วย ผลลัพธ์นอกเหนือจากการตายควรได้รับการวัดและวิเคราะห์อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลที่ confound จากการตาย หากมี

เราพบ 42 RCTs ที่ดำเนินการอยู่ และ 16 RCTs ที่เสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่ในทะเบียนการศึกษาวิจัย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของการประมาณการผลและความเชื่อมั่นของหลักฐานในอนาคต การศึกษาที่กำลังดำเนินการส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการหายใจตอนเริ่มต้น ด้วยวิธีการแบบ living ของการทบทวนวรรณกรรมนี้ เราจะปรับปรุงการค้นหาของเราต่อไปและรวมการทดลองที่เข้าเกณฑ์และข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Systemic corticosteroids ใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 เนื่องจากต้านการอักเสบที่มากเกินไป การสังเคราะห์หลักฐานที่มีอยู่ชี้ให้เห็นประโยชน์เล็กน้อยต่อการตาย จนถึงตอนนี้ systemic corticosteroids เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกการรักษาสำหรับ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ขนาดของผล ความเชื่อมั่นของหลักฐาน วิธีการรักษาที่เหมาะสม และการเลือกผู้ป่วยที่น่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุด เป็นเรื่องที่ยังคงต้องได้รับการประเมิน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินว่า systemic corticosteroids มีประสิทธิผลและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ และติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับฐานหลักฐานที่กำลังพัฒนาโดยใช้วิธีการ living systematic review

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane COVID-19 Study Register (ซึ่งรวมถึง PubMed, Embase, CENTRAL, ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP และ medRxiv), Web of Science (Science Citation Index, Emerging Citation Index) และวรรณกรรมระดับโลกของ WHO COVID-19 เกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส เพื่อค้นหาการศึกษาที่เสร็จสิ้นและกำลังดำเนินการจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) ที่ประเมิน systemic corticosteroids สำหรับผู้ป่วย COVID-19 โดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของโรค อายุผู้เข้าร่วม เพศ หรือเชื้อชาติ

เรารวม systemic corticosteroids ชนิดหรือขนาดใดก็ได้ เรารวมการเปรียบเทียบต่อไปนี้: systemic corticosteroids ร่วมกับการดูแลแบบมาตรฐานกับการดูแลแบบมาตรฐาน (มี/ไม่มียาหลอก) การเปรียบเทียบขนาดยา การเปรียบเทียบระยะเวลา (ช่วงต้นกับช่วงปลาย) corticosteroids และ systemic corticosteroids ประเภทต่างๆ กับสารออกฤทธิ์อื่นๆ

เราไม่รวมการศึกษาที่รวมประชากรที่เป็นโรคโคโรนาไวรัสชนิดอื่นๆ (กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง) corticosteroids ร่วมกับสารออกฤทธิ์อื่นๆ เทียบกับการดูแลมาตรฐาน corticosteroids เฉพาะที่หรือสูดดม และ corticosteroids สำหรับการรักษา long-COVID

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane ในการประเมินอคติของการศึกษาที่รวบรวมไว้ เราใช้เครื่องมือ Cochrane 'Risk of bias' 2 สำหรับ RCTs เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE สำหรับผลลัพธ์ต่อไปนี้: การตายจากทุกสาเหต,ุ วันที่ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ความจำเป็นใหม่สำหรับการช่วยหายใจด้วยเครื่อง คุณภาพชีวิต เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ผลการวิจัย: 

เรารวม 11 RCTs ในผู้เข้าร่วม 8075 คน โดย 7041 คน (87%) มาจากประเทศที่มีรายได้สูง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3072 รายได้รับการสุ่มให้ใช้ยา corticosteroid และส่วนใหญ่ได้รับยา dexamethasone (n = 2322) นอกจากนี้เรายังพบ 42 การศึกษา ที่กำลังดำเนินการ และ 16 การศึกษารายงานว่าเสร็จสิ้นหรือสิ้นสุดในทะเบียนการศึกษา แต่ยังไม่มีผล

บุคคลที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าเป็น COVID-19 ที่มีอาการ

Systemic corticosteroids ร่วมกับการดูแลแบบมาตรฐาน เทียบกับการดูแลแบบมาตรฐาน ร่วมกับ/ไม่มี ยาหลอก

เรารวม 10 RCTs (ผู้เข้าร่วม 7989 คน) หนึ่งในนั้นไม่ได้รายงานผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใดๆ ของเรา ดังนั้นการวิเคราะห์ของเราจึงรวมข้อมูลผลลัพธ์จาก 9 การศึกษา

การตายจากทุกสาเหตุ (ที่มีการติดตามผลนานที่สุด): systematic corticosteroids และการดูแลมาตรฐานอาจลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเล็กน้อยในผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐานเพียงอย่างเดียว (ค่ามัธยฐาน 28 วัน: risk difference 30 ใน 1000 น้อยกว่าอัตรา 275 ใน 1000 คนในกลุ่มควบคุม risk ratio (RR) 0.89 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.80 ถึง 1.00, 9 RCTs, ผู้เข้าร่วม 7930 คน หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

วันที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ: corticosteroids อาจเพิ่มวันที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (MD 2.6 วันมากกว่าอัตราในกลุ่มควบคุม 4 วัน, 95% CI 0.67 ถึง 4.53; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 299 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) วันที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีข้อจำกัดโดยธรรมชาติในฐานะเป็น composite endpoint และควรตีความด้วยความระมัดระวัง

ความจำเป็นใหม่สำหรับการช่วยหายใจแบบ invasive ventilation: หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติที่เกิดจากการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นก่อนการช่วยหายใจ เราจึงไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของผล ดังนั้นเราจึงไม่ได้ทำการวิเคราะห์นอกเหนือจากการนำเสนอสถิติเชิงพรรณนา

คุณภาพชีวิต/ผลลัพธ์ทางระบบประสาท: ไม่มีข้อมูล

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง: เรารวมข้อมูลจาก 2 RCTs (ผู้เข้าร่วม 678 คน) ที่ประเมิน systemic corticosteroids เมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐาน (ร่วมกับ/ไม่มียาหลอก); สำหรับ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดเชื้อในโรงพยาบาล เราได้รวมข้อมูลจาก 5 RCTs (ผู้เข้าร่วม 660 คน) เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติ คำจำกัดความที่แตกต่างกัน และการรายงานต่ำ เราจึงไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของผล ดังนั้นเราจึงไม่ได้ทำการวิเคราะห์นอกเหนือจากการนำเสนอสถิติเชิงพรรณนา (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ชนิด ปริมาณ หรือเวลาของการให้ systemic corticosteroids

เราพบ 1 การศึกษาที่เปรียบเทียบ methylprednisolone กับ dexamethasone หลักฐานการเสียชีวิตและความต้องการใหม่สำหรับการช่วยหายใจแบบ invasive mechanical ventilation มีความเชื่อมั่นต่ำมากเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย (n = 86) ไม่มีข้อมูลสำหรับผลลัพธ์อื่นๆ

เราไม่พบการเปรียบเทียบปริมาณหรือเวลาที่ให้ที่แตกต่างกัน

ผู้ป่วยนอกที่ไม่มีอาการหรือโรคไม่รุนแรง

ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในกลุ่มประชากรที่ไม่มีอาการหรือโรคไม่รุนแรง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 สิงหาคม 2021