การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เป็นกลยุทธช่วยป้องกันโรคอ้วนในเด็ก (อายุ 0 ถึง18 ปี) ได้หรือไม่

ความเป็นมา

เด็กจำนวนมากมีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนทั่วโลก การมีน้ำหนักเกินในเด็ก อาจเป็นปัญหาสุขภาพและเด็ก ๆ อาจได้รับผลกระทบทางจิตวิทยาและในชีวิตสังคม เด็กที่มีน้ำหนักเกินมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ และพบปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

การสืบค้น

เราค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากเพื่อหาวิธีการป้องกันโรคอ้วนในเด็ก เรารวบรวมการศึกษาในเด็กทุกเพศทุกวัย เรารวบรวมเฉพาะการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนโภชนาการในเด็ก หรือระดับการออกกำลังกาย หรือทั้งสองอย่าง เราสนใจเฉพาะการศึกษาที่มีข้อมูลที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามนี้ 'การทดลองแบบสุ่ม' หรือ RCTs

สิ่งที่เราพบ

เราพบ RCTs 153 เรื่อง การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูง เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปแม้ว่า 12% อยู่ในประเทศรายได้ปานกลาง (บราซิล เอกวาดอร์ อียิปต์ เลบานอน เม็กซิโก ไทยและตุรกี) การศึกษาแบบ RCTs (56%) ทดลองใช้กลยุทธ์การควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายในเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี หนึ่งในสี่อายุ 0 ถึง 5 ปี และวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี (20%) กลยุทธ์ดังกล่าวใช้ในพื้นที่การศึกษาแตกต่างกัน เช่น บ้าน, สถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนหรือโรงเรียน และส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล

พวกเขาทำอย่างไร

วิธีหนึ่งที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการประเมินเด็กมีน้ำหนักเกิน คือการคำนวณความสูงและน้ำหนัก เทียบกับน้ำหนักและความสูงของเด็กในอายุเดียวกันในประเทศของพวกเขา เรียกว่าคะแนน zBMI เราพบ RCTs ที่มีการรายงานคะแนน zBMI 61 เรื่อง รวบรวมจากเด็กมากกว่า 60,000 คน เด็กอายุ 0 ถึง 5 ปีและเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ที่ได้รับความช่วยเหลือในการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกาย เพื่อลดคะแนน zBMI ของพวกเขาประมาณ 0.07 และ 0.04 หน่วยตามลำดับ เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกาย ซึ่งหมายความว่าเด็กเหล่านี้สามารถลดน้ำหนักได้ การเปลี่ยนแปลง zBMI เมื่อใช้กับเด็กทั้งหมดเป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลในการที่จะรับมือกับปัญหาของโรคอ้วนในเด็ก กลยุทธ์การควบคุมอาหารหรือการออกกำลังกายหรือทั้งสอง ที่ให้กับวัยรุ่นและหนุ่มสาวอายุ 13 ถึง 18 ปี ไม่ประสบความสำเร็จในการลด zBMI

เราดูว่ากลยุทธ์นี้ใช้อย่างเสมอภาคกับเด็กทุกคนหรือไม่ เช่น เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย, เด็กที่มีภูมิหลังที่ร่ำรวยหรือด้อยกว่า, เด็กที่มีภูมิหลังทางเชื้อชาติต่างกัน RCTs ไม่มากที่มีรายงานเรื่องนี้ ไม่มีการบ่งชี้ว่ามีการใช้กลยุทธ์นี้อย่างไม่เท่าเทียม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถหา RCTs เพียงพอที่จะตอบคำถามนี้ นอกจากนี้เรายังดูว่าเด็กได้รับอันตรายจากกลยุทธ์ใด ๆ เช่น ได้รับบาดเจ็บ น้ำหนักลดมากเกินไป หรือมีมุมมองไม่ดีเกี่ยวกับน้ำหนักตัว RCTs ไม่มากที่รายงานเรื่องนี้้ ไม่มีรายงานถึงอันตรายใด ๆจากเด็กที่ได้รับกลยุทธ์การควบคุมอาหารหรือออกกำลังกาย

เราพิจารณาถึง RCTs ว่าทำได้ดีเพียงใด เพื่อดูว่าอาจมีการลำเอียงหรือไม่ เราตัดสินใจที่จะปรับลดข้อมูลบางอย่างตามการประเมินเหล่านี้ คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เรื่อง zBMI สำหรับเด็กอายุ 0 ถึง 5 ปี, คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับ “ต่ำ” สำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางสำหรับวัยรุ่น (13 ถึง 18)

บทสรุป

กลยุทธ์สำหรับการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายหรือทั้งสองอย่าง เพื่อช่วยป้องกันการมีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน มีประสิทธิภาพในการลดคะแนน zBMI ลงเล็กน้อยในเด็กอายุ 0 ถึง 5 ปีและในเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี เป็นประโยชน์กับพ่อแม่และเด็กที่จะตระหนักถึงการมีน้ำหนักเกิน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชนกับรัฐบาล ในการจัดการกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของเด็กที่จะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน เราพบหลักฐานน้อยในวัยรุ่นและหนุ่มสาวอายุ 13 ถึง 18 ปี และกลยุทธ์ที่ไช้ไม่ลดคะแนน zBMI ของพวกเขา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการที่ใช้การควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงต่อความอ้วน (zBMI และ BMI) ในเด็กอายุ 0 ถึง 5 ปี หลักฐานที่อ่อน จากการศึกษาเรื่องเดียวที่พบว่าการควบคุมอาหารอาจเป็นประโยชน์

อย่างไรก็ตาม วิธีการที่มุ่งไปที่การออกกำลังกายไม่เห็นผลในเด็กวัยนี้ ในทางตรงข้าม วิธีการที่มุ่งไปที่การออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงต่อความอ้วน (BMI) ในเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี และวัยรุ่นอายุ 13 ถึง 18 ปี ในกลุ่มอายุนี้ไม่มีหลักฐานว่าการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวจะมีประสิทธิผล และหลักฐานบางชิ้นพบว่าการควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายอาจมีประสิทธิผล ที่สำคัญ การปรับปรุงการทบทวนนี้เสนอแนะว่าวิธีการเพื่อลดความอ้วนในเด็กไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือปัญหาสุขภาพ

การทบทวนนี้ไม่ได้รับการปรับปรุงในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อจัดการกับ RCTs เกี่ยวกับการป้องกันความอ้วนที่จะมีมากขึ้นในอนาคต การทบทวนนี้จึงแบ่งการทบทวนเป็น 3 ส่วนตามช่วงอายุเด็ก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การป้องกันโรคอ้วนในวัยเด็ก เป็นความสำคัญของสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของโรคอ้วนต่อโรคเฉียบพลันและเรื้อรัง สุขภาพทั่วไป การเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดี หลักฐานนานาชาติสำหรับกลยุทธ์เพื่อป้องกันโรคอ้วนมีอยู่มากและสะสมอย่างรวดเร็ว นี่คือการปรับปรุงของการทบทานก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมอาหารหรือการออกกำลังกายหรือทั้งสองอย่างออกแบบมาเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็ก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsychINFO และ CINAHL ในเดือนมิถุนายน 2015 เราทำการค้นหาใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015 ถึงเดือนมกราคม 2018 รวมถึงการทดลองที่ได้ลงทะเบียนไว้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

Randomised controlled trials (RCTs) เกี่ยวกับการควบคุมอาหารหรือจัดกิจกรรมออกกำลังกาย หรือให้การควบคุมอาหารร่วมกับจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อป้องกันน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนในเด็ก (0-17 ปี) ที่มีการรายงานผลลัพธ์หลังจากเข้าร่วมการทดลองอย่างน้อย 12 สัปดาห์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์สองคน ดึงข้อมูล, ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ อย่างอิสระต่อกัน และใช้ GRADE ในการประเมินน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยรวม เราดึงข้อมูลเกี่ยวกับผลของไขมัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ กระบวนการทดลองและค่าใช้จ่าย เราวิเคราะห์ข้อมูล meta ตามคำแนะโดย Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions และนำเสนอการวิเคราะห์ meta ตัวแปร zBMI และ BMI แยกตามกลุ่มอายุสำหรับเด็ก 0 ถึง 5 ปี, 6 ถึง 12 ปี, และ 13 ถึง18 ปี

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 153 เรื่อง ส่วนใหญ่จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป การศึกษา 13 เรื่อง อยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (UMIC: บราซิล, เอกวาดอร์, เลบานอน, เม็กซิโก, ไทย, ตุรกี, ชายแดนสหรัฐเม็กซิโก), และ 1 เรื่องศึกษาในประเทศที่มีรายได้ปานกลางต่ำ (LMIC: อียิปต์) ส่วนใหญ่ (85) เป็นเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี

เด็กอายุ 0 ถึง 5 ปี: มีหลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลาง RCTs 16 เรื่อง (n = 6261) กลุ่มทดลองใช้การควบคุมอาหารกับออกกำลังกายเทียบกับกลุ่มควบคุม, BMI ลดลง (ผลต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −0.07 kg/m2, 95% CI −0.14 ถึง −0.01), และ RCTs 11 เรื่อง (n = 5536) มีผลคล้ายกัน zBMI (MD −0.11, 95% CI −0.21 ถึง 0.01) ทั้งการควบคุมอาหาร (หลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) หรือให้ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว (หลักฐานความเชื่อมั่นระดับสูง) เทียบกับกลุ่มควบคุม ค่าดัชนีมวลกายลดลง (ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว: MD −0.22 kg/m2, 95% CI −0.44 ถึง 0.01) หรือ zBMI (ควบคุมอาหารอย่างเดียว: MD −0.14, 95% CI −0.32 ถึง 0.04; ออกกำลังกายอย่างเดียว: MD 0.01, 95% CI −0.10 ถึง 0.13) ในเด็กอายุ 0-5 ปี

เด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี: มีหลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลางจาก RCTs 14 เรื่อง (n = 16,410) ที่ใช้การออกกำลังกายเทียบกับกลุ่มควบคุม สามารถลด BMI (MD−0.10 kg/m2, 95% CI −0.14 ถึง −0.05) อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลางว่า มีผลน้อยหรือไม่มีผลต่อ zBMI (MD −0.02, 95% CI −0.06 ถึง 0.02) มีหลักฐานความเชื่อมั่นระดับต่ำจาก RCTs 20 เรื่อง (n = 24,043) ที่การควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายเทียบกับกลุ่มควบคุม, zBMI ลดลง (MD −0.05 kg/m2, 95% CI −0.10 ถึง−0.01) หลักฐานความเชื่อมั่นระดับสูงที่การควบคุมอาหารเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม มีผลเล็กน้อยต่อ zBMI (MD −0.03, 95% CI −0.06 ถึง 0.01) หรือ BMI (−0.02 kg/m2, 95% CI −0.11 ถึง 0.06)

เด็กอายุ 13-18 ปี: หลักฐานความเชื่อมั่นระดับต่ำมากที่การออกกำลังกายเปรียบเทียบกับกกลุ่มควบคุม ลด BMI (MD −1.53 kg/m2, 95% CI −2.67 ถึง −0.39, RCTs 4 เรื่อง; n = 720); และหลักฐานความเชื่อมั่นระดับต่ำว่า zBMI ลดลง (MD -0.2, 95% CI −0.3 ถึง -0.1; RCT 1 เรือ่ง; n = 100) หลักฐานความเชื่อมั่นระดับต่ำจาก RCTs 8 เรื่อง (n = 16,583) ว่าการควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมไม่มีผลต่อ BMI (MD −0.02 kg/m2, 95% CI −0.10 ถึง 0.05); หรือ zBMI (MD 0.01, 95% CI −0.05 ถึง 0.07; RCTs 6 เรื่อง; n = 16,543) หลักฐานความเชื่อมั่นระดับต่ำจาก RCTs 2 เรื่อง n = 294 พบว่าการควบคุมอาหารไม่มีผลต่อ BMI

เปรียบเทียบวิธีการโดยตรง: RCTs 2 เรื่อง รายงานข้อมูลทดลองโดยตรงในการเปรียบเทียบทั้งการออกกำลังกาย หรือการควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายในเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี และรายงานว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ความแตกต่างของผลการศึกษาที่เห็นได้ชัดจากทั้งสามกลุ่มอายุ ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์จากการออกแบบการวิจัย ระยะเวลาของทำการทดลอง จากที่มีการรายงาน พบว่าวิธีการทดลองไม่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RCTs 16 เรื่อง) หรือเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพ (เพศ: RCTs 30 เรื่อง; สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม: RCTs 18 เรื่อง แม้ว่าการศึกษาค่อนข้างน้อยที่ตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้

การสืบค้นอีกครั้งในเดือนมกราคม 2018 พบงานวิจัย 315 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนนี้ ซึ่งจะถูกสังเคราะห์ในการปรับปรุงครั้งต่อไป

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล เพียงจิคค์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information