Acetaminophen สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม

Acetaminophen ทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับยาต้านการอักเสบในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมและปลอดภัยหรือไม่

มีการทบทวนการศึกษาคุณภาพปานกลางถึงสูง จำนวน 15 รายการและเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่เรามีในปัจจุบัน การศึกษาได้ทดสอบกับคนเกือบ 6000 คนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่สะโพกหรือข้อเข่า การศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่รับประทาน acetaminophen (Tylenol, Paracetamol) วันละ 4000 มก. กับผู้ที่รับประทานยาหลอก (ยาเม็ดปลอม) หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) การศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 6 สัปดาห์

โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรและใช้ยาอะไรในการรักษา
Osteoarthritis (OA) เป็นรูปแบบของโรคข้ออักเสบที่พบบ่อยที่สุดซึ่งอาจส่งผลต่อมือ สะโพก ไหล่และหัวเข่า ในโรคข้อเสื่อม กระดูกอ่อนที่ปกป้องปลายกระดูกแตกตัวและทำให้เกิดอาการปวดและบวม การรักษาด้วยยาใน OA มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ acetaminophen ซึ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด แต่ไม่มีผลต่ออาการบวม และ NSAIDs เช่น ibuprofen, diclofenac และ cox IIs (celecoxib) ซึ่งใช้เพื่อลดอาการปวดและบวม ยังไม่ชัดเจนว่าชนิดใดดีที่สุดที่จะใช้หรือทำให้เกิดผลข้างเคียงมากกว่า: acetaminophen ในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดปัญหาในกระเพาะอาหาร เช่น เกิดแผล และ NSAIDs อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารไตหรือหัวใจ

การศึกษาแสดงให้เห็นอะไร
Acetaminophen เปรียบเทียบกับ ยาหลอก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานยาอะเซตามิโนเฟนมีอาการปวดน้อยลง (เมื่อพักผ่อนเคลื่อนไหวนอนหลับและโดยรวม) และรู้สึกโดยรวมดีขึ้นมากกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก ความเจ็บปวด (เมื่อวัดในระดับที่แตกต่างกัน) การทำงานของร่างกายและการติดของข้อก็ใกล้เคียงกัน
• อาการปวดลดลงอีก 4 จุดในระดับ 0-100 สำหรับผู้ที่ทานอะเซตามิโนเฟนแทนยาหลอก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า NSAIDs ดีกว่า acetaminophen ในการระงับอาการปวดเข่าและสะโพกในผู้ที่มีข้อเสื่อม ขนาดของผลการรักษาอยู่ในระดับปานกลางและระยะเวลาการทดลองเฉลี่ยเพียง 6 สัปดาห์ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมในการตัดสินใจระหว่างการใช้ acetaminophen หรือ NSAIDs ในผู้ป่วยข้อเสื่อมที่มีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง NSAIDs ดูเหมือนจะมีประสิทธิผลมากกว่า acetaminophen

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Osteoarthritis (OA) เป็นโรคข้ออักเสบชนิดที่พบบ่อยที่สุด แนวทางที่เผยแพร่และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบ่งตามบทบาทสัมพัทธ์ของ acetaminophen (เรียกอีกอย่างว่าพาราเซตามอลหรือไทลินอล) และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เป็นการบำบัดทางเภสัชวิทยาตัวแรกที่ใช้ การเปรียบเทียบความปลอดภัยของ acetaminophen และ NSAIDs เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเช่นกัน การอัปเดตสำหรับบทวิจารณ์เดิมในปี 2003 นี้มี RCT เพิ่มเติมอีก 9 รายการ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ acetaminophen เทียบกับยาหลอกและเทียบกับ NSAIDs (ibuprofen, diclofenac, arthrotec, celecoxib, naproxen, rofecoxib) ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก MEDLINE (ถึงกรกฎาคม 2005), EMBASE (2002- กรกฎาคม 2005), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE, Cochrane Database of Systematic Reviews (ทั้งหมดตั้งแต่ปี 1994 ถึงกรกฎาคม 2005) นอกจากนี้ยังมีการค้นหารายการอ้างอิงของ RCT ที่พบและบทความการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยการค้นด้วยมือ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่ได้รับการเผยแพร่ ซึ่งประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ acetaminophen เพียงอย่างเดียวในโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการพิจารณาให้รวมไว้ด้วย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

มีการรายงานความเจ็บปวด การทำงานทางกายภาพและผลการประเมินทั่วโลก ผลลัพธ์สำหรับการวัดผลลัพธ์ต่อเนื่องแสดงเป็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) การวัดผลลัพธ์แบบ Dichotomous รวบรวมโดยใช้ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RR) และคำนวณจำนวนที่จำเป็นในการรักษา (NNT)

ผลการวิจัย: 

RCTs 15 รายการ มีผู้เข้าร่วม 5986 คน รวมอยู่ในการทบทวนนี้ มี RCTs 7 รายการ เปรียบเทียบ acetaminophen กับยาหลอกและ RCTs 10 รายการ เปรียบเทียบ acetaminophen กับ NSAIDs ใน RCTs ที่ควบคุมด้วยยาหลอก พบว่า acetaminophen ดีกว่ายาหลอกใน RCTs 5 ใน 7 รายการ และมีความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ในการวิเคราะห์ pooled analysis ของ 5 การทดลองเกี่ยวกับความเจ็บปวดโดยรวม โดยใช้หลายวิธี แสดงให้เห็นว่าอาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (SMD -0.13, 95% CI -0.22 ถึง -0.04) ซึ่งมีความสำคัญทางคลินิกที่น่าสงสัย เปอร์เซ็นต์สัมพัทธ์จากพื้นฐานดีขึ้นจาก baseline 5% โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4 คะแนนในระดับคะแนน 0 ถึง 100 จำนวนที่ต้องการรักษาเพื่อให้อาการปวดดีขึ้นอยู่ระหว่าง 4 ถึง 16 ใน RCTs ที่ควบคุมโดยเปรียบเทียบ acetaminophen มีประสิทธิผลโดยรวมน้อยกว่า NSAIDs ในแง่ของการลดความเจ็บปวดจากการประเมินทั่วโลกและในแง่ของการปรับปรุงสถานะการทำงาน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญโดยรวมระหว่างความปลอดภัยของ acetaminophen และ NSAIDs แม้ว่าผู้ป่วยที่ใช้ NSAIDS แบบดั้งเดิมมีแนวโน้มที่จะประสบกับอาการไม่พึงประสงค์ เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (RR 1.47, (95% CI 1.08 ถึง 2.00) มี 19% ของผู้ป่วยในกลุ่ม NSAID แบบดั้งเดิมเทียบกับ 13% ในกลุ่ม acetaminophen มีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามระยะเวลาการทดลองเฉลี่ยเพียง 6 สัปดาห์และเป็นการยากที่จะประเมินผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล Chutimar Chunhawijitr

Tools
Information