การขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำสำหรับสุขภาพปริทันต์ในผู้ใหญ่

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการตรวจสอบหลักฐานสำหรับผลของการขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำ ดำเนินการโดยผู้เขียนที่ทำงานร่วมกับ Cochrane Oral Health เพื่อประเมินผลของการขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อกำหนดว่าช่วงเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการรักษามีผลต่อผลเหล่านี้หรือไม่ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาเมื่อให้โดยทันตแพทย์เทียบกับนักบำบัดโรคทางทันตกรรมหรือนักสุขลักษณะ

การทบทวนวรรณกรรมนี้ปรับปรุงฉบับที่เผยแพร่ในปี 2013 และหลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2018

ความเป็นมา

การขูดหินปูนและขัดฟันจะขจัดคราบสกปรก เช่น คราบพลัคและแคลคูลัส (หินปูน) ออกจากผิวฟัน เมื่อเวลาผ่านไป การกำจัดคราบสะสมเหล่านี้เป็นประจำอาจช่วยลดโรคเหงือกอักเสบ (โรคเหงือกรูปแบบที่ไม่รุนแรง) และป้องกันความก้าวหน้าไปสู่โรคปริทันต์อักเสบ (โรคเหงือกรุนแรง) การขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำบางครั้งเรียกว่า "การป้องกัน" "การกำจัดคราบพลัคอย่างมืออาชีพ" หรือ "เครื่องมือปริทันต์"

ทันตแพทย์หรือนักสุขศาสตร์จำนวนมากจะทำการขูดหินปูนและขัดฟันสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นระยะๆ แม้ว่าผู้ป่วยจะถือว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะเป็นโรคเหงือกก็ตาม มีการถกเถียงกันว่าการขูดหินปูนและขัดฟันนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ และช่วงเวลาที่ดีที่สุดระหว่างการรักษา การขูดหินปูนเป็นขั้นตอนที่ลุกล้ำและเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงด้านลบหลายประการ รวมถึงความเสียหายต่อพื้นผิวฟันและความไวของฟัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้ 'การขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำ' คือการขูดหินปูนและการขัดฟันทั้งฟันและรากฟันเพื่อขจัดคราบพลัค (ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย) และแคลคูลัส แคลคูลัสนั้นแข็งมากจนไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว และสิ่งนี้ร่วมกับคราบพลัค เศษผงและการติดสีอื่นๆ ที่ฟันจะถูกเอาออกด้วยการขูดหินปูนและการขัดฟัน การขูดหินปูนหรือขจัดคราบแข็งด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหรือเครื่องขูดหินปูนแบบอัลตราโซนิค และการขัดฟันเงาด้วยเครื่องเคลือบพิเศษ

ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ เราได้รวมการขูดหินปูนบนและล่างต่อระดับเหงือก อย่างไรก็ตาม เราไม่รวมถึงขั้นตอนการผ่าตัดใดๆที่เหงือก การล้างด้วยสารเคมีใดๆ ในช่องว่างระหว่างเหงือกกับฟัน (pocket) และการไสราก ซึ่งเป็นการขูดรากฟันที่เข้มข้นกว่าการขูดหินปูนแบบง่ายๆ

ลักษณะของการศึกษา

เรารวม 2 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,711 คนในการทบทวนวรรณกรรมของเรา ทั้ง 2 การศึกษาได้ดำเนินการในการปฏิบัติทางทันตกรรมทั่วไปของสหราชอาณาจักรและเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงซึ่งเป็นผู้เข้ารับการรักษาตามปกติในการนัดหมายทางทันตกรรม การศึกษาได้ดำเนินการในการปฏิบัติทางทันตกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นบริบทที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินการรักษา 'มาตราส่วนประจำและการขัดเงา' 1 การศึกษาวัดผลลัพธ์ที่ 24 เดือนและอีกงานหนึ่งที่ 36 เดือน

ผลลัพธ์สำคัญ

การศึกษาพบว่ามีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างการรักษาโดยการขูดหินปูนและขัดฟันตามแผนปกติเปรียบเทียบกับไม่มีการขูดหินปูนและขัดฟันตามกำหนดเวลาสำหรับสัญญาณเริ่มต้นของโรคเหงือก (เหงือกอักเสบหรือเลือดออกตามไรฟัน คราบพลัค และความลึกของเหงือกหรือร่องเหงือก) ระดับแคลคูลัส (ทาร์ทาร์) ลดลงเล็กน้อย แต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้สำคัญสำหรับผู้ป่วยหรือทันตแพทย์หรือไม่

ผู้เข้าร่วมการรักษาโดยการขูดหินปูนและขัดฟันทุกหกเดือนและ 12 เดือนรายงานว่ารู้สึกว่าฟันของพวกเขาสะอาดกว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้ไม่ได้รับการรักษา อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในแง่ของคุณภาพชีวิต

หลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการรักษานั้นไม่แน่นอน

ไม่มีการศึกษาใดที่วัดผลข้างเคียง (เช่น ความเสียหายต่อพื้นผิวฟันและความไวต่อฟัน) การเปลี่ยนแปลงในระดับความผูกพัน การสูญเสียฟันหรือกลิ่นปาก (กลิ่นปาก) ไม่มีการศึกษาใดเปรียบเทียบการรักษาด้วยการขูดหินปูนและขัดฟันโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน เช่น ทันตแพทย์ นักบำบัดโรคทางทันตกรรม และนักสุขศาสตร์

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

เราตัดสินความเชื่อมั่นของหลักฐานว่าสูงสำหรับโรคเหงือกอักเสบ ความลึกของการตรวจ แคลคูลัส และคุณภาพชีวิต แต่ต่ำสำหรับคราบพลัค และต่ำถึงต่ำมากสำหรับการรับรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับความสะอาดในช่องปาก ความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับค่าใช้จ่ายต่ำมาก หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงสำหรับโรคเหงือกอักเสบหมายความว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่าการขูดหินปูนและการขัดฟันตามปกติไม่ลดอาการของโรคเหงือกที่ไม่รุนแรงเมื่อวัดถึงสามปี

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงซึ่งเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมเป็นประจำ การขูดหินปูนและการรักษาแบบขัดฟันเป็นประจำจะทำให้เหงือกอักเสบ ความลึกของการตรวจ และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากในการติดตามผลในช่วงสองถึงสามปีมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับ ไม่มีการรักษาด้วยการขูดหินปูนและการขัดฟัน(หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) ระดับคราบจุลินทรีย์อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วงสองปี (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การขูดหินปูนและการขัดฟันเป็นประจำช่วยลดระดับแคลคูลัสเมื่อเทียบกับการไม่มีการขูดหินปูนและการขัดฟันตามปกติ โดยการรักษาทุกหกเดือนจะลดแคลคูลัสลงมากกว่าการรักษาทุก 12 เดือนในการติดตามผลเป็นเวลาสองถึงสามปี (หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) แม้ว่าความสำคัญทางคลินิกของการลดลงเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะไม่แน่นอน หลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการรักษานั้นไม่แน่นอน การศึกษาไม่ได้ประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ทันตแพทย์หรือนักสุขศาสตร์จำนวนมากจะทำการขูดหินปูนและขัดฟันผู้ป่วยเป็นระยะๆ แม้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเป็นโรคปริทันต์ก็ตาม มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางคลินิกและความคุ้มค่าของ 'การขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำ' และความถี่ที่เหมาะสมที่ควรจัดให้สำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง

การรักษาแบบ 'การขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำ' หมายถึง การขูดหินปูนหรือการขัดฟัน หรือทั้งสองอย่าง ของพื้นผิวและรากฟันเพื่อขจัดปัจจัยที่ระคายเคืองเฉพาะที่ (คราบพลัค แคลคูลัส เศษและการติดสี) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดปริทันต์หรือรูปแบบใดๆ ของการรักษาปริทันต์แบบเสริม เช่น การใช้เคมีบำบัดหรือการใส่ราก การรักษาด้วยการขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำโดยทั่วไปจะมีให้ในสถานที่ปฏิบัติงานทางทันตกรรมทั่วไป เทคนิคนี้อาจเรียกว่าการป้องกัน การกำจัดคราบพลัคทางกลแบบมืออาชีพ หรือเครื่องมือปริทันต์

การทบทวนวรรณกรรมนี้ เป็นการปรับปรุงฉบับที่เผยแพร่ในปี 2013

วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อประเมินผลดีและผลเสียของการขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำสำหรับสุขภาพปริทันต์
2. เพื่อตรวจสอบผลดีและผลเสียของการขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อสุขภาพปริทันต์
3. เพื่อพิจารณาผลดีและผลเสียของการขูดหินปูนและการขัดฟันเป็นประจำเพื่อสุขภาพปริทันต์เมื่อทันตแพทย์จัดการรักษาโดยเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม (นักทันตกรรมบำบัดหรือทันตแพทย์จัดฟัน)

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของ Cochrane Oral Health สืบค้นฐานข้อมูลต่อไปนี้: Cochrane Oral Health's Trials Register (ถึงวันที่ 10 มกราคม 2018), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (the Cochrane Library, 2017, Issue 12), MEDLINE Ovid (1946 to 10 January 2018) และ Embase Ovid (1980 to 10 มกราคม 2018) The US National Institutes of Health Trials Registry (ClinicalTrials.gov) และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform were searched for ongoing trials. ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับภาษาหรือวันที่เผยแพร่เมื่อค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของการขูดหินปูนและการขัดฟันเป็นประจำโดยมีหรือไม่มีคำแนะนำด้านสุขอนามัยช่องปาก ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและไม่มีโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง เราไม่รวมการทดลองแบบแยกปาก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดกรองผลการสืบค้นตามเกณฑ์การคัดแยก คัดลอกข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติโดยอิสระและซ้ำกัน เราคำนวณความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) (หรือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) เมื่อมีการรายงานสเกลที่ต่างกัน) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง เราคำนวณ risk ratios (RR) และ 95% CIs สำหรับข้อมูลแบบสองขั้ว เราใช้แบบจำลอง fixed-effect model สำหรับ meta-analysis เราได้ติดต่อผู้ประพันธ์งานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ขาดหายไปหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวม 2 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วม 1711 คนในการวิเคราะห์ ทั้ง 2 การศึกษาได้ดำเนินการในการปฏิบัติทางทันตกรรมทั่วไปของสหราชอาณาจักรและเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงซึ่งเป็นผู้เข้ารับการรักษาตามปกติในการนัดหมายทางทันตกรรม 1 การศึกษาวัดผลลัพธ์ที่ 24 เดือนและอีกงานหนึ่งที่ 36 เดือน ไม่มีการศึกษาใดที่วัดผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงการผูกพันธ์ การสูญเสียฟันหรือกลิ่นปาก

การเปรียบเทียบที่ 1: การขูดหินปูนและการขัดฟันเป็นประจำกับการไม่มีการขูดหินปูนและการขัดฟันตามกำหนดเวลา

2 การศึกษาเปรียบเทียบการขูดหินปูนและการขัดฟันเป็นประจำเวลาสม่ำเสมอ (6 และ 12 เดือน) กับไม่มีการรักษาเป็นประจำ เราพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มต่างๆ ในช่วงระยะเวลาสองถึงสามปีสำหรับโรคเหงือกอักเสบ ความลึก คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก (หลักฐานความเชื่อมั่นสูงทั้งหมด) และคราบจุลินทรีย์ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) SMD สำหรับโรคเหงือกอักเสบเมื่อเปรียบเทียบการขูดหินปูนกับการรักษาแบบขัดฟันทุก 6 เดือนกับไม่มีการรักษาตามกำหนดคือ –0.01 (95% CI –0.13 ถึง 0.11; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 1,087 คน) และสำหรับการขูดหินปูนและการขัดฟันทุก 12 เดือน เทียบกับไม่มีการรักษาตามกำหนดคือ – 0.04 (95% CI –0.16 ถึง 0.08; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 1091 คน)

การขูดหินปูนและการขัดฟันทำให้ระดับแคลคูลัสลดลงเล็กน้อยในช่วงสองถึงสามปี เมื่อเทียบกับการไม่มีการขูดหินปูนและการขัดฟัน(หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) SMD สำหรับการขูดหินปูนและการขัดฟันทุกหกเดือน เทียบกับไม่มีการรักษาตามกำหนดการคือ –0.32 (95% CI –0.44 ถึง –0.20, 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 1,088 คน) และสำหรับการขูดหินปูนและการขัดฟันทุก 12 เดือน เทียบกับไม่มีการรักษาตามกำหนดการคือ –0.19 (95%) CI –0.31 ถึง –0.07; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 1,088 คน) ความสำคัญทางคลินิกของการลดลงเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ชัดเจน

ระดับความสะอาดในช่องปากที่ผู้เข้าร่วมรายงานด้วยตนเองสูงกว่าเมื่อได้รับการรักษาด้วยการขูดหินปูนและการขัดฟันทุก 6 และ 12 เดือน เมื่อเทียบกับการรักษาตามกำหนดเวลา แต่หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ

การเปรียบเทียบ 2: การขูดหินปูนและการขัดฟันตามปกติในช่วงเวลานัดที่แตกต่างกัน

2 การศึกษาเปรียบเทียบการขูดหินปูนและการขัดฟันเป็นประจำทุก 6 เดือนกับการรักษาทุก 12 เดือน เราพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มต่างๆ ในช่วงสองถึงสามปีสำหรับผลลัพธ์ของโรคเหงือกอักเสบ ความลึกของการสำรวจ คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก (หลักฐานความเชื่อมั่นสูงทั้งหมด) และคราบจุลินทรีย์ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) SMD สำหรับเหงือกอักเสบคือ 0.03 (95% CI -0.09 ถึง 0.15; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 1090 คน; I 2 = 0%) การรักษาแบบขูดหินปูนและการขัดฟันทุก 6 เดือนทำให้ระดับแคลคูลัสลดลงเล็กน้อยในช่วงสองถึงสามปี เมื่อเทียบกับการรักษาแบบ 12 เดือน (SMD –0.13 (95% CI –0.25 ถึง –0.01; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 1086 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) ความสำคัญทางคลินิกของการลดลงเล็กน้อยนี้ไม่ชัดเจน

ผลเปรียบเทียบของการรักษาด้วยการขูดหินปูนและการขัดฟันทุก 6 และ 12 เดือนต่อระดับความสะอาดในช่องปากของผู้ป่วยที่รายงานด้วยตนเองมีความไม่แน่นอน (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การเปรียบเทียบ 3: การขูดหินปูนและขัดฟันตามปกติโดยทันตแพทย์ เปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม (นักบำบัดโรคทางทันตกรรมหรือนักสุขลักษณะ)

ไม่มีการศึกษาใดประเมินการเปรียบเทียบนี้

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนมีความไม่แน่นอน (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information