Serenoa repens สำหรับโรคต่อมลูกหมากโตที่ไม่ใช่มะเร็ง

คำถามการทบทวนวรรณกรรม

Serenoa repens เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับสารพฤกษบำบัดอื่น ๆ ช่วยปรับปรุงอาการในผู้ชายที่มีการขยายตัวของต่อมลูกหมากที่ไม่ช่มะเร็งหรือไม่

ความเป็นมา

ภาวะต่อมลูกหมากโตอาจทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะที่น่ารำคาญ เช่น ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันหรือกลางคืน มีปัสสาวะไหลอ่อน และรู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะระบายออกไม่หมด นอกจากการใช้ยาทั่วไปอื่นๆ แล้ว มีการใช้พืชและสมุนไพร (phytotherapy) บ่อยและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ สารสกัดจากผลเบอร์รี่ของ American saw palmetto หรือพืชปาล์มแคระ Serenoa repens ซึ่งเป็น ที่รู้จักกันในชื่อทางพฤกษศาสตร์ของ Sabal serrulatum เป็นหนึ่งในสารพฤกษบำบัดที่มีอยู่มากมายสำหรับการรักษาภาวะนี้

ลักษณะการศึกษา

เราพบการศึกษา 27 ฉบับกับผู้ชาย 4656 คน เปรียบเทียบ Serenoa repens เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ กับยาหลอก (ผู้เข้าร่วมถูกทำให้เชื่อว่าพวกเขาได้รับการรักษา ทั้งที่จริง ๆ แล้วพวกเขาไม่ได้รับการรักษา) การศึกษาส่วนใหญ่รวมผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีอาการปานกลาง การศึกษา 10 ฉบับ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทยา การศึกษาสองเรื่องได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และการศึกษาที่เหลือไม่ได้ระบุแหล่งทุน

ผลการศึกษาที่สำคัญ

จากการศึกษาที่น่าเชื่อถือที่สุดพบว่า Serenoa repens เพียงอย่างเดียวส่งผลให้อาการทางเดินปัสสาวะหรือคุณภาพชีวิตแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับยาหลอกที่ 3 ถึง 6 เดือน การรักษานี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผลลัพธ์มีความคล้ายคลึงกันที่ 12 ถึง 17 เดือน

Serenoa repens ร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ อาจส่งผลให้อาการทางเดินปัสสาวะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ผลการทบทวนนี้เป็นปัจจุบันถึงวันที่ 16 กันยายน 2022

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยหลักแล้วสูงหรือปานกลางสำหรับ Serenoa repens เพียงอย่างเดียว แต่ต่ำสำหรับ Serenoa repens ร่วมกับสารอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าความเชื่อมั่นของเราในผลลัพธ์จะสูง ปานกลาง หรือต่ำ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

Serenoa repens เพียงอย่างเดียวให้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับผู้ชายที่มีอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเนื่องจากการขยายตัวของต่อมลูกหมากที่ไม่เป็นอันตราย มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของ Serenoa repens ร่วมกับสารบำบัดโรคอื่นๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคต่อมลูกหมากโตชนิดไม่เป็นอันตราย (BPH) คือการขยายตัวของต่อมลูกหมากที่ไม่ใช่เนื้อร้าย ซึ่งอาจนำไปสู่อาการอุดกั้นและระคายเคืองทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (LUTS) การใช้พืชและสมุนไพรทางเภสัชวิทยา (phytotherapy) ในการรักษา LUTS ที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากโตที่ไม่ใช่เนื้อร้ายมีการใช้บ่อย สารสกัดจากผลเบอร์รี่ของ American saw palmetto หรือพืชปาล์มแคระ Serenoa repens (SR) ซึ่งเป็น ที่รู้จักกันในชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Sabal serrulatum เป็นหนึ่งในสารพฤกษบำบัดหลายชนิดที่มีไว้สำหรับรักษาต่อมลูกหมากโตที่ไม่ใช่เนื้อร้าย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของ Serenoa repens ในการรักษาผู้ชายที่มี LUTS ที่สอดคล้องกับต่อมลูกหมากโต

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลหลายแห่ง (the Cochrane Library, MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science และ LILACS), ทะเบียนการทดลอง, แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของวรรณกรรมสีเทา และรายงานการประชุมที่เผยแพร่จนถึง 16 กันยายน 2022 โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ ภาษาหรือสถานะสิ่งพิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของผู้เข้าร่วมซึ่งเป็น BPH ได้รับการรักษาด้วย Serenoa repens หรือยาหลอก/ไม่มีการรักษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนประเมินการศึกษาอย่างอิสระเพื่อรวมเข้าในแต่ละขั้นตอน และดำเนินการดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของอคติและประเมิน ความเชื่อมั่นของหลักฐานด้วย GRADE เราถือว่าผลการทบทวนที่วัดได้ถึง 12 เดือนหลังการสุ่มเป็นระยะสั้น และเกิน 12 เดือนเป็นระยะยาว ผลลัพธ์หลักของเรารวมถึงคะแนนอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ คุณภาพชีวิต และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ผลการวิจัย: 

สำหรับการปรับปรุงวรรณกรรมนี้ เราได้จำกัดคำถามทบทวนให้แคบลงเฉพาะการเปรียบเทียบกับยาหลอก เรารวมการศึกษา 27 ฉบับ (โดย 9 ฉบับเป็นเรื่องใหม่) ที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4656 คน การศึกษา 19 ฉบับเปรียบเทียบ Serenoa repens กับยาหลอก และการศึกษา 8 ฉบับเปรียบเทียบ Serenoa repens ร่วมกับสารบำบัดโรคพืชอื่น ๆ กับยาหลอก การศึกษาส่วนใหญ่รวมชายอายุ > 50 (ช่วงอายุเฉลี่ย 52 ถึง 68 ปี) ที่มีอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะในระดับปานกลาง (คะแนนอาการต่อมลูกหมาก [International Prostate Symptom Score, IPSS] อยู่ในช่วง 8 ถึง 19) การศึกษา 10 ฉบับ ได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยา การศึกษา 2 ฉบับได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล และการศึกษาที่เหลือไม่ได้ระบุแหล่งทุน

Serenoa repens เทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการแทรกแซง

ผลลัพธ์สำหรับการเปรียบเทียบนี้อ้างอิงจากการวิเคราะห์ความไวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจำกัดเฉพาะการศึกษาที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดอคติ Serenoa repens ส่งผลให้อาการทางระบบทางเดินปัสสาวะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการติดตามผลระยะสั้น (3 ถึง 6 เดือน ช่วงคะแนน IPSS 0 ถึง 35 คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าอาการแย่ลง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −0.90 ช่วงความเชื่อมั่น 95% ( CI) −1.74 ถึง −0.07; I 2 = 68%; การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1681 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นสูง) Serenoa repens ส่งผลให้คุณภาพชีวิตมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการติดตามระยะสั้น (3 ถึง 6 เดือน; IPSS คุณภาพชีวิตช่วงโดเมน 0 ถึง 6 คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงคุณภาพชีวิตที่แย่ลง MD −0.20, 95% CI −0.40 ถึง −0.00; I 2 = 39%; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1001 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นสูง) Serenoa repens อาจให้ผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (1 ถึง 17 เดือน; อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.01, 95% CI 0.77 ถึง 1.31; I 2 = 18%; การศึกษา 12 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 2399 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) จาก 164 รายต่อผู้ชาย 1000 คนในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ซึ่งสอดคล้องกับตั้งแต่ 2 ราย (น้อยลง 38 ถึงมากขึ้น 51 คน) ต่อผู้ชาย 1000 คนในกลุ่ม Serenoa repens

Serenoa repens ส่งผลให้ความแตกต่างฃองอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการติดตามระยะยาว (12 ถึง 17 เดือน, คะแนน IPSS, MD 0.07, 95% CI −0.75 ถึง 0.88; I 2 = 34%; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 898 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นสูง) Serenoa repens มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในคุณภาพชีวิตในการติดตามระยะยาว (12 ถึง 17 เดือน, IPSS คุณภาพชีวิต, MD −0.11, 95% CI −0.41 ถึง 0.19; I 2 = 65%; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 882 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นสูง) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระยะยาวสำหรับการเปรียบเทียบนี้

Serenoa repens ร่วมกับ phytotherapy อื่น ๆ เทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการแทรกแซง

สารพฤกษบำบัดต่างๆ ที่รวมถึง Serenoa repens อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างของอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเมื่อเทียบกับยาหลอกในการติดตามผลระยะสั้น (12 ถึง 24 สัปดาห์, คะแนน IPSS, MD −2.41, 95% CI −4.54 ถึง −0.29; I 2 = 67%; การศึกษา 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 460 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) มีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของสารเหล่านี้ต่อคุณภาพชีวิต (หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) สารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย อย่างไรก็ตาม CIs รวมประโยชน์และโทษที่สำคัญ (12 ถึง 48 สัปดาห์, RR 0.91, 95% CI 0.58 ถึง 1.41; I 2 = 0%; การศึกษา 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 481 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) จาก 132 รายต่อผู้ชาย 1000 คนในกลุ่มยาหลอก ซึ่งสอดคล้องกับน้อยลง 12 ราย (ลดลง 55 ถึงมากกว่า 54 คน) ต่อผู้ชาย 1000 คนในกลุ่มยาสมุนไพรบำบัดร่วมกับ Serenoa repens

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 7 กุมภาพันธ์ 2024

Tools
Information