การตรวจโดยการทำ proctogram ยังคงเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานส่วนหลังในสตรีที่มีอาการถ่ายอุจจาระลำบากหรือไม่

ประเด็นสำคัญ

อาการถ่ายอุจจาระอุดตันคือความรู้สึกของสิ่งกีดขวางระหว่างที่พยายามล้างลำไส้ ความรู้สึกของการถ่ายอุจจาระที่ไม่สมบูรณ์ หรือจำเป็นต้องใช้นิ้วเพื่อเข้าเฝือกฝีเย็บ/ช่องคลอดหรือสอดเข้าไปในทวารหนักเพื่อเอาอุจจาระออก ซึ่งอาจทำให้เกิดความอับอายและความคับข้องใจ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต มีเทคนิคการถ่ายภาพที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบสตรีที่มีอาการเหล่านี้ เทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดในปัจจุบันเรียกว่า evacuation proctography (EP) การทดสอบนี้อาจทำให้เกิดความอับอาย เนื่องจากสตรีต้องได้รับสารคล้ายโจ๊กจำนวนมากผ่านทางเดินด้านหลัง จากนั้นเธอต้องนั่งบนโถและเปิดลำไส้ในขณะที่ถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ รังสีแพทย์

ทำไมการทบทวนวรรณกรรมนี้จึงมีความสำคัญ

มีเทคนิคการถ่ายภาพอื่น ๆ เพื่อประเมินสตรีที่มีอาการเหล่านี้ และส่วนใหญ่มักไม่ค่อยน่าอาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าเทคนิคการถ่ายภาพเหล่านี้ดีเพียงใดในการวินิจฉัยสภาวะที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ เพื่อให้สามารถแสดงหลักฐานสำหรับการใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่น่าอายน้อยกว่านี้ได้ ข้อมูลที่มีอยู่ของการศึกษาที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ซึ่งรายงานความถูกต้อง (ความสามารถในการตรวจจับและแยกความผิดปกติเฉพาะ) ของเทคนิคการถ่ายภาพเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์

การตรวจสอบนี้ดำเนินการอย่างไร

เราค้นหาวรรณกรรมที่มีอยู่เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2019 เราเลือกการศึกษาที่ประเมินประสิทธิภาพของการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) หรืออัลตราซาวนด์อุ้งเชิงกราน หรือทั้งสองอย่าง และ EP ในสตรีที่มีอาการถ่ายอุจจาระอุดตัน เราประเมินคุณภาพของการศึกษาที่รวบรวมมา รวมถึงแหล่งข้อมูลที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเทคนิคการถ่ายภาพ เราทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยการประเมินเทคนิคการสร้างภาพที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานอ้างอิง เพื่อคำนวณความแม่นยำในการทดสอบของเทคนิคการถ่ายภาพทั้งหมดภายใต้การประเมิน

การค้นพบหลักคืออะไร

เรารวบรวมการศึกษา 39 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมสตรี 2483 คนในการวิเคราะห์เมตต้า พบว่า EP มีความสามารถสูงสุดในการตรวจจับสภาวะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดอาการถ่ายอุจจาระอุดตัน ไม่มีการทดสอบวินิจฉัยอื่นใดที่ตรงตามเกณฑ์ที่จะแทนที่ EP การใช้ MRI และอัลตราซาวนด์ transperineal (TPUS) ตรงตามเกณฑ์สำหรับการทดสอบ triage test ซึ่งสามารถระบุผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีได้ดีกว่า EP ซึ่งหมายความว่าผลการทดสอบในเชิงบวกบ่งชี้ว่าเป็นโรคนี้ เนื่องจากการทดสอบไม่ค่อยให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในสตรีที่มีสุขภาพดี และหลีกเลี่ยงการทดสอบเพิ่มเติม ผลของเทคนิคอัลตราซาวนด์อื่นๆ มีคุณภาพต่ำเกินไปที่จะสรุปผลได้

สิ่งนี้หมายความว่าอะไร

ในประชากรหญิงที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับอาการถ่ายอุจจาระที่อุดกั้น การทดสอบด้วย EP ยังคงเป็นการทดสอบที่มีการนำมาใช้ MRI และ TPUS สามารถใช้ในการประเมินเบื้องต้นของสตรีที่มีการถ่ายอุจจาระอุดตันในการตรวจคัดกรอง ดังนั้น TPUS หรือ MRI จึงสามารถลดจำนวนสตรีที่ต้องรับการทดสอบด้วย EP

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในประชากรเพศหญิงที่มีอาการ ODS ไม่มีเทคนิคการถ่ายภาพใดที่ตรงตามเกณฑ์ที่จะมาแทนที่ EP MRI และ TPUS ตรงตามเกณฑ์ของการทดสอบ triage test เนื่องจากการทดสอบในเชิงบวกยืนยันการวินิจฉัยของ rectocele, enterocele และ intussusception และการทดสอบเชิงลบจะตัดการวินิจฉัย anismus ระยะ evacuation phase เพิ่มค่าความไวของ MRI ความคมชัดของทวารหนักไม่เพิ่มความไวของ TPUS QoE ของ EVUS, DAE และ EDF ต่ำเกินไปที่จะสรุปได้ จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ออกแบบมาอย่างดีเพิ่มเติมเพื่อกำหนดบทบาทในเส้นทางการวินิจฉัยของ ODS

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการท้องผูก (ODS) เป็นปัญหาในการถ่ายอุจจาระ ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการถ่ายอุจจาระ มีความรู้สึกของการอพยพที่ไม่สมบูรณ์ หรือความจำเป็นในการช่วยถ่ายอุจจาระด้วยตนเอง เนื่องจากมีการอุดตันทางกายภาพของอุจจาระในระหว่างการพยายามถ่ายอุจจาระ ซึ่งเกิดจาก rectocele, enterocele, intussusception, anismus หรือ pelvic floor descent Evacuation proctography (EP) เป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่ใช้บ่อยที่สุดในการวินิจฉัยความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานส่วนหลัง ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานอ้างอิงด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน แม้ว่าจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีความแม่นยำสมบูรณ์แบบก็ตาม นอกจากนี้ EP ยังเป็นการตรวจที่มีการรุกราน น่าอาย และใช้รังสีไอออไนซ์ เทคนิคการถ่ายภาพทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและประเมินความถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบการวินิจฉัยของ EP, การถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไดนามิก (MRI) และอัลตราซาวนด์อุ้งเชิงกรานเพื่อตรวจหาความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานหลังในสตรีที่มี ODS โดยใช้การวิเคราะห์ระดับแฝงในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานอ้างอิงและเพื่อประเมินว่า MRI หรืออัลตราซาวนด์สามารถทดแทน EP ได้หรือไม่ วัตถุประสงค์รองคือเพื่อตรวจสอบความแตกต่างในความแม่นยำของการทดสอบวินิจฉัยที่สัมพันธ์กับการใช้ rectal contrast, evacuation phase, ตำแหน่งของผู้ป่วย และค่าจุดตัด (cut-off values) ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการทดสอบ

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2019 ใน Cochrane Library, MEDLINE, Embase, SCI, CINAHL และ CPCI รานการเอกสารอ้างอิง, Google scholar นอกจากนี้เรายังค้นหาจาก WHO ICTRP และ Clinicaltrials.gov เพื่อค้นหาบทความวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน ดำเนินการคัดกรองชื่อเรื่องและบทคัดย่อและการประเมินเนื้อหาฉบับเต็ม มีผู้ทบทวนวรรณกรรมคนที่ 3 มาช่วยตัดสินใจเมื่อมีความเห็นขัดแย้งกัน

เกณฑ์การคัดเลือก: 

Diagnostic test accuracy และ cohort studies ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าที่กำหนด หากมีการประเมินความแม่นยำของการทดสอบของ EP และ MRI หรืออัลตราซาวนด์อุ้งเชิงกราน หรือทั้งสองอย่าง สำหรับการตรวจหาความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานหลังในสตรีที่มี ODS คัดการศึกษาที่เป็น diagnostic case-control ออก หากการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเพียงบางส่วน เราได้ติดต่อผู้เขียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนทำการดึงข้อมูล ซึ่งรวมถึงลักษณะการศึกษา การประเมิน 'ความเสี่ยงของอคติ' แหล่งที่มาของความแตกต่าง และผลการทดสอบความถูกต้อง เราคัดการศึกษาออกหากไม่มีข้อมูลเรื่องความถูกต้องของการทดสอบ เราทำการวิเคราะห์เมตต้าโดยใช้การวิเคราะห์ Bayesian hierarchical latent class analysis เพื่อให้ index test มีคุณสมบัติเป็นการทดสอบทดแทนสำหรับ EP นั้น ทั้งความไวและความจำเพาะควรใกล้เคียงกันหรือสูงกว่ามาตรฐานอ้างอิงในอดีต (EP) และสำหรับการทดสอบการคัดกรอง ค่าความจำเพาะหรือความไวควรเท่ากันหรือสูงกว่า เราทำการวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อประเมินผลกระทบของเงื่อนไขการทดสอบต่างๆ ที่มีต่อความแม่นยำในการทดสอบ เราดำเนินการวิเคราะห์ความไวโดยไม่รวมการศึกษาที่มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ซึ่งกังวลเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ หรือการศึกษาที่เผยแพร่ก่อนปี 2010 เราประเมินคุณภาพโดยรวมของหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

การศึกษา 39 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมผู้เข้าร่วม 2483 คน อยู่ในการวิเคราะห์เมตต้า เราวิเคราะห์รวมผลค่าประมาณความไวและความจำเพาะสำหรับ index tests ทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ความไวที่ค้นพบนั้นสอดคล้องกับการวิเคราะห์หลัก

ความไวของ EP สำหรับการวินิจฉัยของ rectocele คือ 98% (credible interval (CrI) 94%-99%), enterocele 91% (CrI 83% -97%), ภาวะลำไส้กลืนกัน 89% (CrI 79% -96%) และอุ้งเชิงกราน 98% (CrI 93%-100%); ความจำเพาะสำหรับ enterocele คือ 96% (CrI 93%-99%), ภาวะลำไส้กลืนกัน 92% (CrI 86%-97%) และ anismus 97% (CrI 94% -99%) ทั้งหมดมี QoE สูง QoE ปานกลางถึงต่ำแสดงค่าความไวของ anismus 80% (CrI 63% -94%) และความจำเพาะสำหรับ rectocele 78% (CrI 63% -90%) และอุ้งเชิงกรานหย่อน 83% (CrI 59% -96%)

ค่าความจำเพาะของ MRI สำหรับการวินิจฉัย rectocele คือ 90% (CrI 79%-97%), enterocele 99% (CrI 96%-100%) และภาวะลำไส้กลืนกัน 97% (CrI 88% -100%) ตรงตามเกณฑ์สำหรับ triage test ที่มี QoE สูง MRI ไม่เข้าเกณฑ์การการวินิจฉัยที่สามารถแทน EP ได้ การวิเคราะห์ความแตกต่างแสดงให้เห็นว่าความไวของ MRI ที่ evacuation phase สูงกว่าเมื่อไม่มี rectocele (94%, CrI 87%-98%) เทียบกับ 65%, CrI 52% ถึง 89% และ enterocele (87%, CrI 74%-95 % เทียบกับ 62%, CrI 51%-88%) และความไวของ MRI ที่ไม่มี evacuation phase ต่ำกว่า EP อย่างมีนัยสำคัญ

ความจำเพาะของอัลตราซาวนด์ transperineal (TPUS) สำหรับการวินิจฉัย rectocele คือ 89% (CrI 81%-96%), enterocele 98% (CrI 95% -100%) และภาวะลำไส้กลืนกัน 96% (CrI 91%-99%); ความไวของ anismus คือ 92% (CrI 72% -98%) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการทดสอบ triage test ที่มี QoE สูง TPUS ไมเข้าเกณฑ์การแทนที่ EP การวิเคราะห์ความแตกต่างแสดงให้เห็นว่าความไวของ TPUS ที่ดำเนินการกับ rectal contrast ไม่สูงกว่าการไม่มี rectal contrast อย่างมีนัยสำคัญ (92%, CrI 69%-99% เทียบกับ 81%, CrI 58%-95%), enterocele (90%, CrI 71%- 99% เทียบกับ 67%, CrI 51%-90%) และภาวะลำไส้กลืนกัน (90%, CrI 69% -98% เทียบกับ 61% CrI 51%-86%) และต่ำกว่า EP

ความจำเพาะของอัลตราซาวนด์ endovaginal (EVUS) สำหรับการวินิจฉัยของ rectocele คือ 76% (CrI 54% -93%), enterocele 97% (CrI 80% -99%) และภาวะลำไส้กลืนกัน 93% (CrI 72%-99%); ความไวของ anismus คือ 84% (CrI 59% -96%) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับการทดสอบ triage tes ที่มี QoE ต่ำถึงปานกลาง EVUS ไม่เข้าเกณฑ์การแทนที่ EP

ความจำเพาะของการเอกซเรย์ทางทวารหนักแบบไดนามิก (DAE) สำหรับการวินิจฉัยของ rectocele คือ 88% (CrI 62% -99%), enterocele 97% (CrI 75% -100%) และภาวะลำไส้กลืนกัน 93% (CrI 65% -99%) ตรงตาม เกณฑ์สำหรับการทดสอบ triage tes ที่มี QoE ต่ำถึงปานกลาง DAE ไม่เข้าเกณฑ์การแทนที่ EP

Echodefaecography (EDF) มีความไว 89% (CrI 65%-98%) และความจำเพาะ 92% (CrI 72% -99%) สำหรับภาวะลำไส้กลืนกัน ตรงตามเกณฑ์ที่จะแทนที่ EP แต่มี QoE ต่ำมาก ความจำเพาะของ EDF สำหรับการวินิจฉัยของ rectocele คือ 89% (CrI 60% -99%) และสำหรับ enterocele 97% (CrI 87% -100%); ความไวของ anismus คือ 87% (CrI 72% -96%) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการทดสอบ triage tes ที่มี QoE ต่ำถึงต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

Translation notes CD011482.pub2

Tools
Information